Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Schommers regemente i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-01-25)

 

Soldaten som återvände

 

Flera av soldaterna hade som nämnts hustru och barn med sig. Några fick även oäkta barn med kvinnor i socknen (se vidare De oäkta barnen nedan).

 

En av dem, den då (ca) 52-årige Christoph Seerember från Brandenburg, fick sonen Måns med båtsmansänkan Kirstin Nilsdotter i Röaby, efter att hans egen fru och barn dött i pesten. När barnet föddes var soldaten redan borta med regementet; men han återvände 1720 som förpassad soldat och gifte sig med samma Kirstin, varefter de fick flera barn tillsammans. Han var då över 60 år och Kirstin över 50. I Hoby kyrkobok [2] och Bräkne härads dombok [9] kan man följa stora delar av historien.

 

1711-01-29

Sep. Soldatens Zerimbers hustru Annika i Röaby

 

1711-02-23

Sep. Musqueterarens Zerimbers stifdotter Lisabeth Annersdotter i Röaby

 

1711-05-08

Sep. Musqueter:s Christoff Serihnbers dotter Catharina i Röaby

 

1711-12-31

Bap. Ett oäkta barn som tillhörde qvinnfolket Kirstin Nilsdotter i Röaby. Soldaten af Schomers rigimente och liif-compagniet Christopher Seremp uthlades för barnafahr döptes Nom Måns föddes fredagen D:15 Xbris wid middag. Båtsmanhustrun Anders Swans af Röaby bar dett till Christendom. Fadder: Anders Swan i Röaby. Båtsmansänkan Inger Sal Pehr Wargs ibid. Karin Matthiisdotter ibid.

 

 

1712-02-30

Nämndeman Per Olofsson i Röaby intygar att änkan Kerstin Mats i Röaby begått lägersmål med en soldat av generalmajor Schommers regemente, vilken varit inkvarterad i Röaby, vid namn Christian Sidrumper. Soldaten är nu avmarscherad.

 

1712-04-12

Absolver. Kirstin sal Månses ifrå Röaby som var lägrat af en saxare under general Major Schommers Regiment Nom Christopher Zeremmer.

 

1720-02-21

Copul. Förpassade soldaten Christopher Seremper och änckian Kirstin af Röaby.

 

 

1720-05-29

Int. Förpassad soldatens Christoffer Serempers hustru Kirstin af Röaby

 

1723-11-17

Bap. Christopher Seremphers och hust. Kirstins barn af Mörtjuk Nat Tyrsdagn den 5 novemb. Nom: Anna. Bengta Börje Olas ibid. bar dett. Testes. Båtsman Petter Tresk i Hjälmsa. Dräng Lars Andersson i Hoby. Per Brommesson i Hoby. Anna Mats Forts i Mörtjuk. Karin Persdotter i Hoby.

 

1723-12-15 (3:e advent)

Introd. Förpassade soldaten Christopher Serempers hust. Kirstin af Mörtjuk

 

1724-03-15

Sep. Soldat Serempers och hustru Kirstins barn Anna aetatis 18 veckor

 

1726-10-09

Bap. Förpassade soldaten Christopher Seremper och hustru Kirstins barn af Tarup Nat sönd. X kl 8 om morgonen Nom: Ola. Änkan Karin Sal Mattises i Tarup bar det. Testes. Drängen Ola Larsson och drängen Måns Nilsson i Tarup. Båtsman Charbalks hustru Kirstin ibid. Pigan Helja Nilsdotter ibid.

 

1726-10-30

Int. Christopher Serempers hustru Kirstin af Tarup

 

1742-05-16

Bapt. Qvinnfolket Ehlna Christoffersdotters oäkta barn föddes den 13 maj. Nom Måns. Sissa Pär Jonssons i Tararp bar det till Christendom. Testis Per Jonsson i Tararp. Anders Vimpels hustru i Hoby, pigan Margareta Andersdotter i Hoby, barnfader utlades drängen Olof Jönsson tiänar hos Tyke Åkesson i Hoby.

 

1742-06-08

Tjänstedrängen Olof Jönsson i Hoby och kvinnfolket Elin Kristoffersdotter plägat sammanläger och hon fött ett piltebarn, vilket ännu lever.

 

1742-07-18

Absolv. Qvinnfolket Ehlna Kristoffer Serempers dtr från Tararp för begånget lägersmål.

 

1742-11-29

Absolverades drängen Olof Jönsson i Hoby för begånget lägersmål.

 

1746-03-09 (midfastosöndagen)

Begravdes gårdkvinnan Kirstin Serempers i Tarup, 74 år gammal.

 

Vem var då Kirstin Nilsdotter själv? Ja - att identifiera henne var inte helt självklart, men hon var född ca 1672, om åldersuppgiften i kyrkboken vid hennes död stämmer. Det betyder att hon var närmare 40 år 1711 och dessutom kan ha haft barn från tidigare äktenskap.

 

Jag insåg rätt tidigt, att bästa chansen att identifiera henne var att så vitt möjligt kartlägga hela Röabys "bestånd" av kvinnor vid namn Kirstin "Månses" eller "Mats" vid den aktuella tidpunkten. Ledtrådarna var dessutom rätt många. Hon hette uppenbarligen Nilsdotter, vilket hon kallas i flera fall, och hon var dessutom änka efter en Måns eller Mats (de här två namnen är ofta utbytbara i Hoby).

Det fanns, såvitt jag har kunnat utröna, två stycken "Kirstin Månses" i Röaby i början av 1700-talet, men den ena är för gammal och dör redan 1710:

 

1705-05-14

Sep. Måns Håkansson i Röaby döde onsd 10 may i dagningen aetatis 63 åhr.

 

1710-05-10

Sep. Änkan Kirstin salig Måns Håkanssons i Röaby 60 åhr.

 

Den enda notisen som jag hittat i kyrkboken som passar in på Serembers Kirstin är följande:

 

1705-04-23

Cop. Båtsman Måns Nilsson Rasva i Röaby och båtsmansänkan Kirstin Nilsdotter i Röaby.

 

Anmärkningsvärt nog förekommer sedan varken Rasvaa (skrivs även Rastva i kyrkoboken) eller hans hustru mer i kyrkboken. De får inga barn, och han nämns över huvud taget aldrig mer. Han har väl troligen dött på annan plats men jag har inga bevis för det. Jag har inte heller hittat honom i DIS eller Blekinge båtsmansregister (ännu). Men Kirstin blir aldrig anklagad för hor och hon kallas "änka" och "salig Månses", det måste betyda att mannen verkligen är död och att alla känner till det. Kanske en båtsmansrulla så småningom kan ge svaret? Rasvaas hustru/änka är i alla fall den enda Kirstin i Röaby det här kan vara fråga om.

 

Då uppstod genast nästa fråga: vem var Kirstin Nilsdotter änka efter då hon gifte om sig med Rasvaa?

 

Inte heller här fanns det egentligen några alternativ. Följande notiser ur kyrkboken ger en ganska tydlig bild. (Det kan finnas fler notiser som rör båtsman Fant men jag gick inte igenom kyrkboken med finkam när jag väl hittade honom.)

 

1689-04-07

Fästes. Båtsman Per Svensson Fant i Röaby och gårdkvinna Kirstin Nilsdotter.

 

1692-10-30

Döpt. Båtsman Per Svensson Fants barn i Röaby Nom Nils. Karin Clemmit Olofs i Röaby bar det. Fadderne. Sven Persson i Röaby. Olle Clemmitsson i Röaby.

 

1695-01-06

Döpt. Båtsman Per Svensson Fants barn i Röaby Nom Sissa. Jomfru Anna Schlyters bar det. Fadderne. Sone Svensson i Röaby. Mats Samsson i Röaby. Karin Olle Clemmitssons ibid. Karin Per Olls i Tararp.

 

1696-04-19

Döpt. Båtsman Per Svensson Fants barn i Röaby Nom Olle. Karin Olle Clemmits i Röaby bar det. Fadderne. Mass Samson i Röaby. Båtsman Anners Biila i Tararp. Båtsmanshustru Gärtrud Jakob Mickelsons Rasvas i Röaby. Båtsmanshustru Mertha Håkan Villerskäggs i Lilla Silpinge.

 

1700-02-25

Båtsman Per Svensson Fant och Kirstin Nilsdotter i Röaby theras dotter föd sönd d 18 febr om kvällen. Döbt Nom: Ällin. Karin Per Olls i Tararp bar det. Fadderne. Clemmit Olsson i Röaby. Olle Clemmitsson i Röaby. Signe Sven Svens i Röaby.

 

1700-12-02

Begravd. Båtsman Per Svensson Fants och hustru Kirstin Nilsdotter i Röaby theras dotter Ellin 9 månader.

 

1704-01-24

Sep. Båtsman Per Svensson Fant i Röaby döde Torsd 14 january i ottemålet aetatis 42 åhr.