Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Schommers regemente i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2010-10-22)

 

Källor

 

[1] Karl Bergman, "Ett buller i Blekinge - protesterna mot utskrivningen av båtsmän till Stora nordiska kriget", ur Ale historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, Nr 3, 2005, sid. 4-17.

[2] Bräkne-Hoby C2 (1703-1720)

[3] Per Hallerman, "Tillståndet i Blekinge under det stora nordiska kriget", Karolinska förbundets årsbok 1916, sid 240-273, Berlingska boktryckeriet, Lund 1917.

[4] Janrik Bromé, "Karlskrona stads historia del 1", 1930.

[5] Backaryd C1

[6] Födda i Tvings socken (1711-1723) del 1, avskrift av födelseboken, utgiven av Blekinge Släktforskarförening, Skriftserie nr 12, 2001

[7] Medelstads härads dombok, digitala versionen sammanställd av Kjell Öhman och Björn-Åke Petersson

[8] Generalmönstringsrullor för Sachsiska infanteriregementet åren 1709, 1710 och 1712.

[9] Bräkne härads dombok, CD-versionen av Per Frödholm och Vanja Jonasson.

[10] Gustaf Jonasson, "Krigsfångar som resurs", ur Historiska etyder, En vänbok till Stellan Dahlgren, Red: Janne Backlund, Anders Florén m.fl., Uppsala 1997.

[11] Fredrik Hjelmqvist, "Kriget i Finland och Ingermanland 1707 och 1708", 1909.

[12] Gustaf Jonasson, "Utländska krigsfångar i Örebro län under stora nordiska kriget", ur "Från bergslag och bondebygd 1997 - Krigsmakt och bygd", Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum, Red: Lars Skoghäll, Kumla 1997.

[13] "Göteborgs Befästningar och Garnison - Göteborgs Jubileumspublikationer VIII", red. Valdemar Ljungberg, 1924.

[14] Bodil E.B. Persson, "Pestens gåta - Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne". ISBN 91-628-5060-I.

[15] Karl Enghoff, "Tillståndet i Skåne under Magnus Stenbocks guvernörstid år 1707-1711." Akademisk avhandling, Malmström & komp:s boktryckeri, Lund 1889.

[16] Bodil E.B. Persson, "Gud verkar med naturliga medel", Nordic Academic Press, 2006.

[17] O.T.Hult, "Några anteckningar om pesten i Blekinge och på örlogsflottan 1710-1711," ur Tidskrift i sjöväsendet, 1915, sid 371-393.

[18] Bräkne Härads dombok (original) 1711-06-05.