Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Schommers regemente i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2010-10-22)

 

De oidentifierade

 

I kyrkboken förekommer också en del sachsiska soldater som dött i Hoby men som inte riktigt passar in på någon av soldaterna i livkompaniet. Det framgår också av 1712 års rulla att några soldater av livkompaniet som saknas i kyrkboken dött i Blekinge 1711.

 

Det kan förstås vara fråga om misstag, felskrivningar o.s.v., vilket jag tror i åtminstone ett fall. Men det kan knappast gälla alla. Jag misstänker att de "oidentifierade" soldaterna i stället kanske kan vara soldater av andra kompanier under Schommers regemente, som befunnit sig i Hoby på "ordinance" när de dött. (Jag har dock inte haft tid att kontrollera alla kompanierna, och det kanske jag aldrig kommer mig för med heller.)

 

Det handlar om följande "oidentifierade" notiser i kyrkboken [2]:

 

1711-05-25

Sep. Musqueter. Andreas Steidel i Hoby en Saxer von Leipsig

 

1711-07-22

Sep. Soldaten Christian Weber ifrå Öljehult

 

De soldater av livkompaniet som saknas i kyrkboken har kanske också dött på andra platser i Blekinge? Vid livkompaniet förekommer t.ex. i 1712 års rulla en soldat nr 91 Ulrich Hamerschildt, som sägs vara "försvunnen under ordinance i Blekinge". Men en soldat som kommit fram till sin destination, och där dött hos ett annat kompani, borde ju vara uppförd i rullan som "död i Blekinge", fast han inte har dött hos sitt kompani, och det kan möjligen ha hänt med följande soldater:

 

Nr 2 Johan Eberhardt Reinshagen, enl 1712 års rulla död 1711-06-06 i Blekinge

Nr 53 Elias Müller, enl 1712 års rulla död 1711-05-28 i Blekinge

Nr 54 Abraham Hebelt, enl 1712 års rulla död 1711-06-27 i Blekinge

Nr 74 Johann Raabe, enl 1712 års rulla död 1711-06-14 i Blekinge

Nr 79 Korpral Christoph Jentsch, enl 1712 års rulla död 1711-06-10 i Blekinge

Nr 82 Andreas Brettner, enl 1712 års rulla död 1711-05-17 i Blekinge

Nr 114 Hans Georg Günther, enl 1712 års rulla död 1711-06-21 i Blekinge.

 

Vi har också följande notis, som saknar namn, och som därför inte går att med säkerhet hänföra till en viss bestämd soldat [2]:

 

1711-06-11

Sep. itt litet soldatare pigebarn i Nääs 4 åhr

 

Den ende soldat jag har uppgift på som varit inkvarterad i Nääs är trumslagaren Salomon Müller, som också dog där med sin hustru och en dotter. Tidsföljden stämmer ganska väl med detta dödsfall: dottern Anna Margreta begravdes 1711-05-21, trumslagaren själv 1711-06-01 och hustrun Margretha Sophia Möllerin 1711-06-04.

 

Om Salomon Muller och hans hustru hade haft två eller flera barn, skulle jag känna mig ganska säker på att också denna lilla fyraåring var deras. Men eftersom han (och 2 till) saknas i 1710 års rulla har jag inte kunnat få fram den informationen, och vill därför inte dra några slutsatser om den lilla flickans familj. I många fall går det ju inte att veta var de soldater som överlevde var inkvarterade.