Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Schommers regemente i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-01-31)

 

 

Soldaterna i dokumenten

 

I Hoby kyrkobok [2] och Bräkne härads dombok [9] kan man hitta många spår av de sachsiska soldaterna, och det är ur dessa källor jag har sammanställt nedanstående tabell över livkompaniet och delar av staben år 1710-1711, vilken sedan kompletterats med uppgifter ur regementets generalmönstringsrullorna (detta arbete pågår fortfarande) [10].

 

 

Tabell 1. Schommers regemente och livkompani i Hoby socken - soldaterna, deras anhöriga och händelser av intresse ur kyrko- och domböcker samt generalmönstringsrullor 1709-1712. Pestoffer anges med namnet i fetstil.

 

Namn, rang och Nr.

Upplysningar från Blekinge

Upplysningar ur rullorna

Obrister

Johann Babtista Schommer

Nämns ej personligen i Hoby, men väl Hr General majoren Schommers stalldräng Anders Lista, 34 år, begravd 1711-06-09.

Enl 1710 års rulla kommenderad till Stockholm. Har 15 hästar och 7 knektar.

Enl 1712 års rulla avancerade han under 1711 till generalmajor. Kommenderad till Pommern.

Capitain Niels Mobergh

Nämnd vid häradstinget 1711-06-11. (Se vidare Soldaten som stannade för att dricka i Evaryd.)

Enl 1709 års rulla löjtnant.

Enl 1710 års rulla löjtnant under 2 1/2 år, avancerade till kapten 10 nov 1709. Har 4 hästar, 2 knektar.

Lieutenant Gustaf Reinhold Skog

Nämns ej i Hoby.

Enl 1709 års rulla fänrik.

Enl 1710 års rulla fänrik under 1 1/2 år och avancerade till löjtnant 25 jan 1710. 2 hästar 1 knekt. Kommenderad till Jönköping för att hämta gevär.

Enl 1712 års rulla avancerade han i nov 1711 til kapten vid den Pommerska armén (dyker upp i 1714 års rulla för Västmanlands regemente till fot). I hans ställe Johann Georg Gewaldiger från major von Frijschens (Friesens?) kompani.

Fendrich Gottfried Born

Backaryd 1711-06-06. Sep. Herr fendricken Gottfried Born låg i Hålabäck.

Hoby 1711-06-17. Sep. Hr Fendrich Born 34 åhr.

Enl 1709 års rulla fältväbel.

Enl 1710 års rulla varit fältväbel 1/2 år och avancerade 25 jan 1710 till fänrik. Har 3 hästar x (?) knekt.

Enl 1712 års rulla död 15 juni 1711 i Blekinge.

Feldwebel Johann George Lütze

Hoby 1711-03-06. Bap. Musqueterarens Hans Jürgen Stüllmans och Catharina Brusass i Örseryd theras dotter föd torsd 2 marty om middag döbt Nom Elizabeth. Knut Håkansson Hammars dotter Lisabet i Hoby bar det. Fadderna. Monsieur Feltvebel Johan Georg Lotz i Muggeboa. Monsieur Sergiant Georg Ebbert i Hielmsa. Ellin Jens Jens i Örseryd.

 

Enl 1710 års rulla 40 år, från Franckenland in Stadt Schweinfoet, kan läsa och skriva. Under 2 1/2 år varit sergeant och avancerade till fältväbel 23 jan 1710. Tjänstgöring Sachsen 17 år, Sverige 3 år. Blev sårad "in der Action" vid Helsingborg d 28 Febr.

Feldwebel Jacob Sass

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 26 år, auff der Insel beij Liefland, kan läsa och skriva. Under 2 1/2 år varit sergeant och avancerade till fältväbel 25 jan 1710. Tjänstgöring Sverige 4 år. Blev i likhet med den andre fältväbeln sårad "in der Action" vid Helsingborg d 28 Febr. Kommenderad med översten till Stockholm.

Enl 1712 års rulla kommenderad med generalmajoren till Pommern.

Sergeant George Conter

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 42 år, från Thüringen in Stadt Friederichsrohde, kan läsa och skriva, hantverk tunnbindare (Böttger). Under 2 1/2 år varit furir och avancerade till sergeant 25 jan 1710. Tjänstgöring Sachsen 19 år, Sverige 3 år.

Sergeant Gottfriedt Eberth

Hoby 1711-03-06. Bap. Musqueterarens Hans Jürgen Stüllmans och Catharina Brusass i Örseryd theras dotter föd torsd 2 marty om middag döbt Nom Elizabeth. Knut Håkansson Hammars dotter Lisabet i Hoby bar det. Fadderna. Monsieur Feltvebel Johan Georg Lotz i Muggeboa. Monsieur Sergiant Georg Ebbert i Hielmsa. Ellin Jens Jens i Örseryd.

Hoby 1711-04-04. Sep. Monsieur Sergiant Johan Gotfrid Ebbert i Hjälmsa, burdig von Saxen Nouenburg af Hr General Majoren Schommers liif Compagnie.

Enl 1710 års rulla 37 år, från Sachsen in Stadt Rötha, kan läsa och skriva. Under 2 1/2 år varit förare och avancerade till sergeant 25 jan 1710. Tjänstgöring Sachsen 16 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-04-01 i Blekinge.

Musterschreiber Johann Frantz Mattua

 

Enl 1710 års rulla den 21 maj 1710 föravskedade Peter Sahlstädt som ersattes av den från Landskrona skickade Johann Frantz Mattua den 26 juli.

Führer Andres Jordan

Hoby 1711-01-29. Bap. Musqueteraren Johan Jacob Eccard och Margreta Aggertin i Ramsjömåla theras sohn föd torsd 26 jan om natten Döbt Nom Johan Andreas. Jomfru Barbara Schlyter i Hoby bar det. Fadderne. Jomfru Catharina Schlyters i Hoby. Lisabet Knut Hammars dotter i Hoby. Föraren Andreas Jordan i stora Björkeryd. Johan Kymhybel i Hjälmsa. Hans Jurgen Quitz i Hjälmsa. Föraren Andreas Jordan i Stora Björkeryd.

Hoby 1711-05-25. Sep.

Musqueter föraren Jordans sohn ___ (tom plats) i stora Björkeryd

Enl 1710 års rulla 40 år, från Brandenburghschen in Stadt Magdeburgk, hustru och 3 barn. Tidigare rustmästare under 1 3/4 år, avancerade till förare 15 sept 1709. Tjänstgöring Sachsen 17 år, Sverige 3 år.

Führer Friedrich Wiedersheim

Hoby 1711-07-18. Sep. Föraren Vidersheim.

Enl 1710 års rulla 22 år, från Wolffenbüttel, kan läsa och skriva. Tidigare korpral under 1 1/2 år, avancerade till förare 25 jan 1710. Tjänstgöring Sverige 2 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-07-16 i Blekinge.

Fourier Johann George Schrötter

Hans Jürgen Schröder förridare 32 åhr, begravd 1711-06-09 i Backaryd.

Hustru Anna Regina, begravd samtidigt i Backaryd.

Enl. Backaryds begravningsbok dock begravd 6 juni tillsammans med sin hustru: "Förridaren av lifcompagniet Hans Georg Schröder och hustru Anna Regina, låg i Risansmåla".

Backaryds begravningsbok innehåller också en mycket tidigare notis, redan från den 18 december (4 advent) 1710, som troligen syftar på denne soldat: "Fouridaren Hans Jörgens av livkompaniets son Hans Gottlieb 5 åhr".

Enl 1710 års rulla 36 år, från Sachsen in Stadt Dresden, hustru och 2 (1?) barn, kan läsa och skriva, profession barberare (Balbier). Tjänstgöring Sachsen 15 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-07 i Blekinge.

 

Rustmeister Johann Friedrich Braun

Rustmästaren Johan Andres Braun en (x?) von Erfurt.

Saknas i 1710 års rulla (både namn och grad) i likhet med de båda trumslagarna nedan. Kanske fattas en sida i rullan?

Enl 1712 års rulla död 1711-07-24 i Blekinge.

Tambour Johan Jacob Stein

Nämns ej i Hoby.

Saknas i 1710 års rulla (både namn och grad) i likhet med rustmästaren ovan och den andre trumslagaren nedan. Kanske fattas en sida i rullan?

Tambour Salomon Müller

Regementstrommeslagar Salomon Müller i Nääs, begravd 1711-06-01 på Nya kyrkogården (108); dotter Anna Margreta, begravd 1711-05-21; hustru Margretha Sophia Möllers, begravd 1711-06-04 på Nya kyrkogården.

Saknas i 1710 års rulla (både namn och grad) i likhet med rustmästaren och den andre trumslagaren ovan. Kanske fattas en sida i rullan?

Enl 1712 års rulla död 1711-05-31 i Blekinge.

1. Corporal Christoph Frantz

Corporalen Christof Franks i Öljehult, en saxer af hr Oberst Schommers liif Compagnie. Begravd 1711-03-16.

Enl Backaryds bgravningsbok dock begravd den 18 mars: "Corporalen Johan Frans av livkompaniet i Öljehult".

Enl 1710 års rulla Johann Jacob Rennerth som 9 april 1710 förflyttades till kapten Drewes kompani. I hans ställe skickades från Malmö till regementet Christoph Frantz från (x?) under överstelöjtnant Straelborns bataljon.

Enl 1712 års rulla död 1711-03-14 i Blekinge.

2. Johann Eberhardt Reinshagen

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Brandenburgschen in Stadt Magdeburgh, kan läsa och skriva. Tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-06 i Blekinge.

3. Matthes Hummel

Musqueteraren Mattiis Hummell, en saxer, inkvarterad i Garnanäs, men döde till Mas Nissesons i Hielmsö fred 16 Decembr om aftonen aetatis 30 åhr. Han var af Hr Oberst Johannes Baptista Schommers Regemente af liif Compagniet. Begravd 1710-12-18.

Enl 1710 års rulla 31 år, från Sachsen in Stadt Wittgenau, katolik, tjänstgöring Sachsen 8 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla vacant.

4. Hanß Böhme

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 27 år, från Sachßen in Stadt Dresden. Tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

5. Andres Friedrich

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 28 år, från Sachsen im dorff Millewitz. Tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

6. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Hanß Michel Heijne, dödsskjuten vid Helsingborg 28 februari 1710.

Enl. 1712 års rulla vacant.

7. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Hanß Heinrich Wurmstich som avancerade till korpral (nr 55) den 25 jan 1710 i korpral Brauns ställe.

Enl 1712 års rulla vacant.

8. George Schertz

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 27 år, från Sachsen im dorff Loschewitz. Tjänstgöring Sachsen 7 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla avancerade han i nov 1711 till förare ist. f. föraren Friedrich Wiedersheim.

9. Christopff Grunerth

Musqueteraren Christoff Cronert i Lilla Kulleryd en saxer von Drässten, begravd 1711-05-02.

OBS att begravningsdatum inte stämmer med den i rullan angivna dödsdagen!

Enl 1710 års rulla 23 år, från Sachsen in Stadt Dreßden, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-12 i Blekinge.

10. Hanß Andres Weeber

Musqueteraren Johan Andres Väber i Flakaryd, en saxer från Drässen af Hr Oberst Schommers liif Compagnie. Begravd 1711-02-23.

Enl 1710 års rulla 25 år, från Sachsen in Stadt Dreßden, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-02-18 i Blekinge.

11. George Peritz

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 32 år, från Sachsen in Stadt Merseburgh, hantverk slaktare (Fleischer), tjänstgöring Sachsen 8 (?) år, Sverige 3.

12. Carl Sigismund Trillitzius

Musqueteraren Carll Sigmund Trilizius i Björstorp, begravd 1711-05-02.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen im dorff Langen Miltzin, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 9(?) år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-04-29 i Blekinge.

13. Hanß George Lobwaßer

Soldaten Georg Lobwizni i Björstorp, begravd 1711-01-29.

Enl 1710 års rulla 32 år, från Sachsen in Stadt Zwickau, kan läsa och skriva, hantverk spinnare (Kammsetzer), tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-01-22 i Blekinge.

14. Abraham Schöps

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 24 år, från Sachsen im dorff Trösten, kan läsa och skriva, hantverk snickare (Zimmerman), tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

15. Christian Buchert

Musqueteraren Christian Buchard i Björstorp, begravd 1711-01-29; hustru Gunilla, begravd 1711-01-29; dotter Regina i Biskopsmåla, troligen inkvarterad där tillsammans med någon annan soldatfamilj efter föräldrarnas död, begravd 1711-03-04.

Enl 1707 års rulla nr 102.

Enl 1710 års rulla 27 år, från Sachsen in Stadt Annebergk, hustru och 1 barn, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-01-21 i Blekinge.

16. Hanß Christian Lange

Musqueteraren Christian Lång i Torp, begravd 1711-03-04.

Enl 1707 års rulla nr 7.

Enl 1710 års rulla 48 år, från Sachsen in Stadt Dreßden, två barn, tjänstgöring Sachsen 27 år, Sverige 3 år. Fick avsked.

Enl 1712 års rulla död 1711-03-02 i Blekinge.

17. Johann Nürrenberger

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in Stadt Zwickau, tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

18. Andres Peritz

Nämns ej i Hoby.

48 år, från Sachsen in Stadt Merseburgk, hantverk "tygberedare" (Tuchbereiter), tjänstgöring Sachsen 22 år, Sverige 3.

19. Christian Günther

Musqueteraren Christian Günther Ribersau in der Nieder Lausnitz, begravd 1711-05-18.

Enl 1710 års rulla 38 år, från Sachsen in Stadt Librose, kan läsa och skriva, hantverk glasmästare (Glässer), tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-18 i Blekinge.

20. Gregor Büttner

Musqueteraren Gregor Bytner i Torp, en preysser frå Köningsbärg och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie. Begravd 1711-03-08.

Enl 1710 års rulla 33 år, från Preüßen in Stadt Königsbergk, tjänstgöring Sachsen 9 år, Sverige 3 år. Enl 1710 års rulla även "i arrest".

Enl 1712 års rulla död 1711-03-07 (?) i Blekinge.

21. Hanß George Wolff

 

Enl 1710 års rulla 36 år, från Stadt Nürrenbergk, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 15 år, Sverige 3.

22. Hanß Schelbach

 

Enl 1710 års rulla 37 år, från Sachsen in Stadt Nauenburgk, hantverk snörmakare (Seiler), tjänstgöring Sachsen 13 år, Sverige 3.

23. Hanß Lesche

Musqueteraren Hans Läscher i Tokaryd, en saxer från Zwicau och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie. Begravd 1711-02-17.

Enl 1710 års rulla 38 år, från Sachsen im dorff Waldheim, hustru och ett barn, tjänstgöring Sachsen 15 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-02-12 i Blekinge.

24. Christian Lehmann

Musqueteraren Christian Lähman i Tokaryd. En saxer von Scergdy [?] stad, begravd 1711-04-10.

Enl 1710 års rulla 35 år, från Anhältschen in Stadt Zippel Zerbst, hantverk murare (Maurer). tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3. Kommenderad med löjtnanten till Jönköping.

Enl 1712 års rulla död 1711-04-07 i Blekinge.

25. Johann Ehrenfriedt

Helffman

Musqueter. Johan Ährenfrögd Helfman i Tokaryd, begravd 1711-05-31.

OBS att begravningsdatum inte stämmer med den i rullan angivna dödsdagen! I detta fall är det dock helt säkerställt att rullan har fel, eftersom klockaren som skrivit upp begravningen slutar skriva i kyrkboken redan 1711-06-07 (innan han själv dör 1711-06-15).

Enl 1710 års rulla 39 år, från Sachsen in Stadt Lübenau, hantverk snidare (Schneider), tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-09 i Blekinge.

26. Paul Büttner

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 36 år, från Sachsen in Stadt Budisin, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

27. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Johann Gottlieb som blev sårad vid Helsingborg 28 febr och dog i Lund 30 mars 1710.

Enl 1712 års rulla vacant.

28. Davidt Wunsch

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in Stadt Wehede, tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

29. Johann Friedrich Weeber

Musqueter. Johan Christoff Wäber i Hjälmsa, begravd 1711-05-31.

OBS att begravningsdatum inte stämmer med den i rullan angivna dödsdagen!

Enl 1710 års rulla 21 år, från Sachsen in Stadt Leipzig, stannade sjuk i Göteborg men kom till kompaniet 1 aug 1710. Tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-01 i Blekinge.

30. Elias Welt

Musqueteraren Elias Weth i Hielmsö, fadder på dop 1711-04-01 hos musq. Johan Friedrich Schachtel.

Enl 1707 års rulla nr 13.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in Marckdorff, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

31. Corporal Christian Zeijlfeldt

Corporalen Christian Selfeldt i Stora Årsjömåla, begravd 1711-02-05.

Även enl Backaryds begravningsbok begravd 5 februari: "Corporalen Hans Christiern Zeilfelt av livkompaniet i årsjömåla".

Enl 1710 års rulla 30 år, från Zeitz, kan läsa och skriva, hantverk skomakare (Schuster), avancerade till korpral 2 april 1710, tjänstgöring Sachsen 14(?) år, Sverige 2.

Enl 1712 års rulla död 1711-01-31 i Blekinge.

32. Hanß George Quitsch

Hans Jurgen Qiytz i Hjälmsa; fadder på dop hos Musqueteraren Johan Jacob Eckarth och hustru Margreta Aggertin då sonen Johan Andreas döps 1711.

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen in Stadt Oschatz, kan läsa och skriva, hantverk murare (Maurer), tjänstgöring Sachsen 7 år, Sverige 3.

33. Johann Kirchübel

Musqueteraren Johan Kÿrrkÿbel i Hjälmsa, en saxer von Könenbärg, begravd 1711-04-10. Fadder på dop 1711-01-29 hos musq. Johan Jacob Eccard i Ramsjömåla. Fadder på dop 1711-04-01 hos musq. Johan Friedrich Schachtel.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in dorff Ehrenbergh, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-04-04 i Blekinge.

34. Christian Meijer

Musqueteraren Christian Meijer i Hielmsö, begravd 1711-03-17.

Enl 1710 års rulla 40 år, från Sachsen in Stadt Zwickau, hustru, tjänstgöring Sachsen 13 år, Sverige 3.

1712 års rulla oläslig.

35. Joh. Henrich Peter

Strömberg

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 17 år, från Stadt Lübeck, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sverige 1 år.

36. Christopff Rockstroh

Soldaten Christof Rochstroh i Hielmsö, begravd 1711-01-29.

OBS att begravningsdatum inte stämmer med den i rullan angivna dödsdagen!

Enl 1707 års rulla nr 19.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in Stadt Annebergk, hantverk bagare (Bäcker), tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-01-30 i Blekinge.

37. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Christian Waldappel, dödsskjuten vid Helsingborg 28 febr.

Enl. 1712 års rulla vacant.

38. Friedrich Schachtel

Musqueteraren Johan Friedrich Schachtel i Hielmsö,

hustru Margreta Johan Persdotter

son Johan, f. 1711-03-31

dotter Margreta, begravd 1711-04-04

dotter Elin, döpt 1712-10-05.

Enl 1707 års rulla nr 9.Enl 1710 års rulla 48 år, från Baijern in Schlangendorff, hustru och 3 barn, katolik, tjänstgöring Sachsen 9 år, Sverige 3 år.

39. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Christian Lose, som stannade sjuk i Göteborg och dog 14 februari 1710.

Enl 1712 års rulla vacant.

40. Gottfriedt Lißke

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 39 år, från Sachsen in Stadt Budißin, hantverk knivsmed (Messerschmidt), tjänstgöring Sachsen 9 år, Sverige 3.

41. Hanß Adam Abich

På gravöl i Evaryd 1711-05-28, vittne och målsägande vid häradstinget 1711-06-11. (Se vidare Soldaten som stannade för att dricka i Evaryd.)

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in dorff Roßleüben, hustru och 1 barn, tjänstgöring Sachsen 8 år, Sverige 3.

42. Hanß Pretsch

Musqueter. Hans Betz i Röaby, begravd 1711-05-23.

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen in Stadt Bischoffwehede, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-22 i Blekinge.

43. George Hatze

Musqueter Jürgen Hatze i Lilla Björkeryd, en saxer från Vislak (?), begravd 1711-04-11.

Enl 1707 års rulla nr 8.

Enl 1710 års rulla 36 år, från Österreich in Stadt Laub, hustru, katolik, tjänstgöring Sachsen 8 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-04-08 i Blekinge.

44. Elias Meijdorn

Corp. Elias Meidorf, fadder på dop hos musqueteraren Hans Jürgen Stüllman då sonen Hans Jürgen döps 1715.

Enl 1710 års rulla 41 år, från Schlesien in Stadt Bulckenhan, kan läsa och skriva, hustru och ett barn, tjänstgöring Sachsen 19 år, Sverige 2 år.

Enl 1719 års rulla korpral.

45. Hanß Ehlichen

Nämns ej i Hoby.

Enl 1707 års rulla nr 36.

Enl 1710 års rulla 49 år, från Sachsen im dorff Nieder Korbetz, tjänstgöring Sachsen 19 år, Sverige 3.

46. Martin Sehlitter

Musqueteraren Martin Schlÿter i Sävsjömåla frå Qvarfort i Saxen och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie. Begravd 1711-03-23.

Enl 1707 års rulla nr 30.

Enl 1710 års rulla 38 år, från Sachsen im dorff Obhausen, tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-03-21 i Blekinge.

47. George Wagner

Musqueter. Jürgen Wagner i Tokaryd, begravd 1711-05-25 på Nya Kyrkogården (96).

Enl 1707 års rulla nr 6.

Enl 1710 års rulla 46 år, från Sachsen in Stadt Heures Wehede, hustru och 2 barn. Vid mönstringen "sjuk i kvarter". tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-24 i Blekinge.

48. Hanß Christopff Schörmer

Musqueter. Johan Christoff Schessmer i Hässledalen, begravd 1711-05-23.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen im dorff Kalte Nordheim, tjänstgöring Sachsen 9 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-20 i Blekinge.

49. George Wittich

Nämns ej i Hoby.

Enl 1707 års rulla nr 33.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Stadt Debelen, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 6 år.

50. Martin Leipnitz

Nämns ej i Hoby.

Enl 1707 års rulla nr 33.

Enl 1710 års rulla 37 år, från Sachsen in Stadt Grimme, tjänstgöring Sachsen 8 år, Sverige 2 år.

51. Andres Eijsen

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 38 år, från Sachsen im dorff Groß Zebern, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3 år.

52. Matthes Beenstein

En soldat ifrå Svalehult Mathias Berensten, begravd 1711-07-04.

Enl 1710 års rulla lämnades han sjuk i Göteborg men återkom till kompaniet 1 aug 1710. 28 år, från Sachsen im dorff Görlitz, Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-07-03 i Blekinge.

53. Elias Müller

Nämns ej i Hoby.

Enl 1707 års rulla nr 41.

Enl 1710 års rulla 39 år, från Sachsen im dorff Schöne, hantverk snickare (Zimmermann), tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-28 i Blekinge.

54. Abraham Hebelt

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla 31 år, från Sachsen im dorff Spreebergk, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-27 i Blekinge.

55. Corporal Hanß Heinrich

Wurmstich

Nämns ej i Hoby.

Enl 1710 års rulla avancerade han till korpral (fr nr 7) den 25 jan 1710. 34 år, från Sachsen in Stadt Dreßden, hustru, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 13 år, Sverige 3.

56. Gottfriedt Nicksch

 

Enl 1710 års rulla kommenderad till Skanör med de sårade. 26 år, från Sachsen in Neüstadt, hantverk "murare" (Posemacher), tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

57. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Nicolaus Erbach som blev dödsskjuten vid Helsingborg 28 febr.

Enl 1712 års rulla vacant.

58. Christopff Otto

 

Enl 1710 års rulla 34 år, från Sachsen im dorff Baterine, hustru, tjänstgöring Sachsen 7 år, Sverige 3.

59. Friederich Böhme

 

Enl 1710 års rulla 50 år, från Brandeburghschen Preüßen in Stadt Neüdenburgk, hantverk snidare (Schneider), tjänstgöring Sachsen 21 år, Sverige 3.

60. Matthes Neümann

 

Enl 1710 års rulla 32 år, från Sachsen im dorff Jamlitz, kan läsa och skriva, hantverk mjölnare (Müller), tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

61. Christopff Weimar

 

Enl 1710 års rulla 40 år, från Schwartzwald im dorff Kalbe, hantverk skomakare (Schuster), tjänstgöring Sachsen 17 år, Sverige 3.

62. Matthes Leonhardt

 

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen im dorff Senckeldorff, tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

63. Christian Tietze

 

Enl 1710 års rulla 28 år, från Sachsen in Stadt Wittenbergk, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

64. Christopff Peeter

Musqueteraren Christof Petter, en saxer af Välb Hr Oberst Schommers liif Compagnie, begravd 1711-02-17.

Enl 1710 års rulla 28 år, från Sachsen im dorff Zwemtz, hantverk linnevävare (Leinweber), tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-02-13 i Blekinge.

65. Elias Seeler

 

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen in Deußdorff, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

66. Hanß Oij

Musqueteraren Hans Åij i Gummagölsmåla, döde fred 3 martÿ om qvellen aet 26 åhr, begravd 1711-03-13.

Enl 1710 års rulla 32 år, från Sachsen in Stadt Reichenbach, tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-03-03 i Blekinge.

67. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Andres Schöne som blev sårad vid Helsingborg 28 febr och därav dog i Lund den 26 mars.

1712 års rulla oläslig men står trol. också vacant.

68. Johann Gottlieb Meijner

Nämns ej i Hoby, såvida han inte är den "Johan Gottlieb" som var fadder på dop hos musqueteraren Hans Jürgen Stüllman då sonen Hans Jürgen döps 1715.

Enl 1710 års rulla 27 år, från Sachsen in Johann George Stadt, tjänstgöring Sachsen 6 (?) år, Sverige 3.

1712 års rulla oläslig.

69. vacant

 

Enl 1710 års rulla Johann Butscher, 48 år, från Sachsen in Stadt Leipzig, hustru och 5 barn, hantverk vitgarvare (Weissgärber), kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 18 år, Sverige 2. Stannade sårad i Skanör.

Enl 1712 års rulla Johann Butscher som desserterade vid Skanör 1710.

70. Hanß Winkler

 

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen im dorff Ketschau, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

71. Christian Neitsch

Hoby 1712-04-06. Bap. Ett oäkta barn som tillhörde qvinnfolket Kirstin Hansdotter i Norra Belganet. Soldat af Schommers rigimente och lif-compagnie Christopher Niechs uthladhet som barnafader. Kerstin sal Nilses i Gummagölsmåla bar det till Christendom.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Groß Hennersdorff, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

72. Andres Boga

 

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen im dorff Müdenberg, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-12-04 "auff dafertte" (?)

73. Caspar Friedrich

 

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen im dorff Koßlitz, stannade sårad i Skanör, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

74. Johann Raabe

 

Enl 1710 års rulla 38 år, från Mecklenburgkschen in Stadt Pargim, profession apotekare, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-14 i Blekinge.

75. Hanß Kernig

 

Enl 1710 års rulla 48 år, från Sachsen im dorff Audenhahn, tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 3. Stannade sårad i Skanör, fick avsked.

76. Hanß George Stuhlman

Musqueteraren Hans Jürgen Stüllman, inkvarterad i Korsaryd 1711, inkvarterad i Väby 1715

hustru Catharina Pettersdotter Brusass

dotter Elizabeth, f. 1711

son Hans Jürgen, f. 1715

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in Stadt Beltzig, hantverk vagnmakare (Wagner), hustru och ett barn.

77. Christian Otto

Soldaten Christian Utter ifrå Öljehult, begravd 1711-07-22.

Enl 1710 års rulla 40 år, från Sachsen in Neüstadt, hustru och 2 barn, hantverk vagnmakare (Wagner), tjänstgöring Sachsen 9 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-14 i Blekinge.

78. Hanß Christophff Schuman

Christopher Schÿman i Öljehult, begravd 1711-07-22.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Stadt Camitz, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-07-17 i Blekinge.

79. Corporal Christopff Jentsch

Corporalen Christopher Jenses dotter Dorothea Kåhll, begravd 1711-05-17.

Corporalen Teodorius Kåhlls sohn Musqueteraren Christoff Gäns i Flakaryd, begravd 1711-05-02.

Viss felskrivning av klockaren här men det är ju ingen tvekan om vem som avses. Knut Håkansson har blandat ihop far och son. Korpralen nämns dock inte själv i kyrkboken.

Enl 1710 års rulla 50 år, från Sachsen im dorff Koberschau, 50 år, hustru och 4 barn, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 27 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla kasserad vid mönstringen 1710 i Trelleborg, död 1711-06-10 i Blekinge.

80. Michael Beidel

 

Enl 1710 års rulla 36 år, från Sachsen im dorff Grümbtschau, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

81. Hanß Wagner

 

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Hennersdorff, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

82. Andres Brettner

 

Enl 1710 års rulla 28 år, från Sachsen im dorff Marienthal, hustru och 1 barn, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-17 i Blekinge.

83. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Christian Schuman som 17 febr 1710 stannade i läger vid Röram.

Enl 1712 års rulla vacant.

84. Daniel Händler

 

Enl 1710 års rulla 40 år, från Sachsen in Stadt Leipzig, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 17 år, Sverige 3.

85. George Lutsch

Soldaten Jöran Lohler (?) i x (?), begravd 1711-07-23.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Stadt Budißin, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-07-23 i Blekinge.

86. Christian Eichler

Musqueteraren Christian Eichler frå Värmansmåla, begravd i Backaryd 1711-03-22.

Enl 1710 års rulla 47 år, från Sachsen in Stadt Dohne, hantverk bagare (Bäcker), hustru och 3 barn, kan skriva och läsa, tjänstgöring Sachsen 17 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-03-16 i Blekinge.

87. Christopff Bindhaße

Hoby 1711-07-08. Sep. Soldaten Christopher Bindhass i Hoby 28 åhr.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Stadt Dreßden, hantverk skomakare (Schuster), tjänstgöring Sachsen 2 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-07-08 i Blekinge.

88. Christopff Pürsig

 

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen im dorff Oster, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

89. Christian Kersten

Hoby 1711-05-21. Sep. Musqueter. Christian Christen i Fogdakärr.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in Stadt Wurtzen, hantverk tunnbindare (Böttger), tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-19 i Blekinge.

90. Adam Altin

Hoby 1711-04-08. Sep. Musqueteraren Adam Alletin i Fogdakärr, en saxer von Düringen.

Enl 1710 års rulla 35 år, från Sachsen in dorff Triebeln, hantverk smed (Schmidt), kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-04-05 i Blekinge.

91. Ulrich Hamerschildt

Backaryd 1712-01-14. Bap. Ett barn Nils ifrån Grårör som Karin är moder till och säger sig vara hävdad av en soldat under äktenskapslöfte, uppvisar ring och andra gåvor, soldatens namn av lifcompagniet Ola Hammarskiöld af Gen. Schomers regemente tyska infanteriet

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sibzerland in Stadt Kißmarck, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla försvunnen under ordinance i Blekinge.

92. Joh. Benjamin Pflug

Hoby 1711-05-30. Sep. Musqueter. Johan Benjamin Flüg i Lilla Silpinge.

Enl 1710 års rulla 36 år, från Sachsen in Stadt Zwickau, hustru, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 14 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-21 i Blekinge.

93. Gabriel Meinert

 

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Borschendorff, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

94. Samuel Schmitzberger

 

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen in Stadt Zahna, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

95. Andres Dame

 

Enl 1710 års rulla 28 år, från Sachsen im dorff Goldaue, hantverk murare (Maurer), tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3 år. Stannade sårad i Skanör.

Enl 1712 års rulla död 1711-01-17 i Blekinge.

96. Conradt Eschebach

 

Enl 1710 års rulla 36 år, från Heßenlandt in Stadt Schmalkalten, hustru, stannade sjuk i Göteborg men återkom till regementet 1 aug 1710. Tjänstgöring Sachsen 14 år, Sverige 3.

97. Hanß George Menert

 

Enl 1710 års rulla 40 år, från Sachsen im dorff Troßin, hustru, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

98. Johann Jacob Eckharth

Musqueteraren Johan Jacob Eccard i Ramsjömåla; hustru Margreta Aggertin; son Johan Andreas, f. torsdag natt 1711-01-26. Jomfru Barbrå Schlyter i Hoby bar det. Fadderne Jomfru Catharina Schlyters i Hoby. Lisabet, Knut Hammars dotter i Hoby. Föraren Andreas Jordan i stora Birkery. Johan Kÿrrkÿbel i Hielmsö. Hans Jürgen Qiytz i Hielmsö.

Enl 1710 års rulla 34 år, från Sachsen in Stadt Annebergk, hustru, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 9 år, Sverige 3 år.

99. Carl Wolff

 

Enl 1710 års rulla 40 år, från Sachsen in Stadt Kirchbergk, hantverk "tygberedare" (Tuchmacher tjänstgöring Sachsen 8 år, Sverige 3.

100. Christopff Strohbach

 

Enl 1707 års rulla nr 95.

Enl 1710 års rulla 28 år, från Sachsen im dorff Hertzwalde, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

101. Christopff Herrman

Hoby 1711-05-18. Sep. Musqueteraren Christoff Herman.

Enl 1710 års rulla 23 år, från Sachsen in Stadt Glaßhütte, kan läsa och skriva, hantverk slaktare (Fleischer), tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-18 i Blekinge.

102. Hanß Hene

Hoby 1711-05-30. Sep. Musqueter. Hans Hehne i Ryy.

Enl 1710 års rulla 42 år, från Sachsen im dorff Dahln, hustru och 3 barn, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-23 i Bleinge.

103. Corporal Tobias Christ. Mengewein

Corporalen Tobias Christian Mengewein i Stora Silpinge af Hr. General Majorens och högtb.ne Hr Oberst Schommers liifcompagnie. Gift 1711-04-19 med hustru Johanna Justina Geistern.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Stadt Langen Saltze (från nr 108), kan läsa och skriva, avancerade till korpral 25 jan 1710, tjänstgöring Sachsen 12 (?) år, Sverige 3..

104. Hanß Marx

Soldaten Hans Marks ifrå Ryy, begravd i Backaryd 1711-01-29.

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen im dorff Gerbern, tjänstgöring Sachsen 6 (?) år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-01-25 i Blekinge.

105. Hanß George Bannewitz

 

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Stadt Schmiedebergk, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

106. Christopff Brieger

Musqueteraren Christoff Briger i Ryy, burdig von Paolen in Posen stad. Begravd 1711-04-05.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Pohlen in Stadt Posen.

1712 års rulla oläslig.

107. Hanß George Ramfeldt

 

Enl 1710 års rulla 32 år, från Sachsen im dorff Berglgishübel, hantverk murare (Maurer), kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

108. vacant

 

Enl 1710 års rulla Tobias Christian Mengewein som avancerade till korpral (nr 103).

Enl 1712 års rulla vacant.

109. Wentzel Krauße

Musqueter. Ventiel Kruse i Hjälmsa, begravd 1711-05-25 på Nya Kyrkogården (97).

Enl 1710 års rulla 40 år, från Sachsen in Stadt Sittau, tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-24 i Blekinge.

110. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Gottfriedtd Lachman som blev sårad vid Helsingborg och dog i Trelleborg 10 april.

Enl 1712 års rulla vacant.

111. Christopff Seerember

Soldaten Christopher Zerimber i Röaby

hustru Annika, begravd 1711-01-29

styvdotter Lisbeth Annersdotter, begravd 1711-02-23

dotter Catharine, begravd 1711-05-08.

Oäkta son Måns, döpt 1711-12-31, med båtsmansänkan Kirstin Nilsdotter i Röaby.

Gift 1720-02-21 som förpassad soldat med samma Kirstin Nilsdotter i Röaby; de får sedan flera barn tillsammans och flyttar först till Mörtjuk och sedan vidare till Tararp. (Se vidare Soldaten som återvände.)

Enl 1707 års rulla nr 100.

Enl 1710 års rulla 52 år, från Brandeburgkschen Preüßen in Stadt Elbingen, hustru och ett barn, katolik, tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 3 år.

112. Hanß Jacob Kirchner

 

Enl 1710 års rulla 25 år, från Thuringen in Stadt Sangerhausen, hantverk murare (Maurer), tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

113. Christopff Böhme

 

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Hermsdorff, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

114. Hanß George Günther

 

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen in Stadt Freijbergk, hantverk trådvalsare (Draatzischer), tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-21 i Blekinge.

115. Johann George Größler

Musqueteraren Hans Jürgen Grisler i Röan, döde i Hoby, en saxer von Scandau, begravd 1711-05-15. Musqueter. Hans Jürgen Grislers son Hans Jürgen i Hoby, begravd 1711-06-02.

Hustrun och modern troligen Anna Dorothea Grösler, gift som änka 1711-10-08 med 116. Christian Günther.

Enl 1710 års rulla 39 år, från Sachsen in Stadt Dreßden, hantverk skomakare (Schuster), hustru och ett barn, tjänstgöring Sachsen 7 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-15 i Blekinge.

116. Christian Günther

Musqueter. Christian Günter, gift 1711-10-08 med änkan Anna Dorothea Grösler, troligen änka efter 115 Johann Georg Grössler.

Enl 1710 års rulla 39 år, från Sachsen in Stadt Eulenburgk, tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

117. Gottfriedt Schuberth

Trol. gift 1711-10-08 m Anna Sophia Kohl.

Enl 1710 års rulla 27 år, från Sachsen im dorff Mittel Seijdau, stannade sårad i Skanör, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

118. vacant

 

Enl 1710 års rulla Andres Hoffman, som stannade kvar i Rörum (?) 17 febr 1710.

119. Christopff Mebius

 

Enl 1710 års rulla 27 år, från Sachsen in Stadt Eulenburgk, hantverk snidare (Schneider), kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

120. Martin Heße

 

Enl 1710 års rulla 33 år, från Sachsen im dorff Gloppe, hustru och 1 barn, tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

121. Christian Stolle

Soldaten Christian Stolle af Schommers lifcompagny. Får ett oäkta barn Tyke, döpt 1712-07-13, med Elin Tykesdotter af Trofta i tienst hos Lars Nilsson ibid. Barnet dör söndagen den 27 july 1712, aetatis 3 veckor.

Enl 1710 års rulla stannat sjuk i Göteborg men kom 1 aug 1710 tillbaka till kompaniet, 29 år, från Sachsen in Stadt Großen Haijn, hantverk "tygberedare" (Tuchmacher), hustru och 1 barn, kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

122. Michael Härtel

 

Enl 1710 års rulla 25 år, från Sachsen in Städl. Blauen, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3 år.

123. Hanß Michel Richter

Soldaten Michel Ricter ifrå Saxen 20 åhr, begravd 1711-06-23.

Enl 1710 års rulla 33 år, från Sachsen in Stadt Budisin, hantverk knivsmed (Messerschmidt), tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

124. Joh. Gottfriedt Burcharth

Musqueteraren Gotfrid Borkard i lilla Silpinge, en saxer från Leipsig och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie, begravd 1711-02-17.

Enl 1710 års rulla 33 år, från Sachsen in Stadt Borge, hantverk slöjdare, finsnickare (Tischler), kan läsa och skriva, tjänstgöring Sachsen 11 år, Sverige 2 år.

Enl 1712 års rulla död 1711-02-12 i Blekinge

125. Michael Soor

 

Enl 1710 års rulla 25 år, från Sachsen in Stadt Freijbergk, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

126. Christopff Rößer

 

Enl 1710 års rulla stannade han sjuk i Göteborg men återkom til kompaniet den 1 aug 1710, 26 år, från Sachsen in Greiffendorff, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

127. Corporal Hanß Wohlgemuth

Corporalen Johan Jürgen Volgemut i Hielmsö. Fadder på dop 1711-04-01 hos musq. Johan Friedrich Schachtel.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Ermland in Stadt Heilßbergk, kan läsa och skriva, katolik, tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 3 år. .

128. Hanß Christopffer

 

Enl 1710 års rulla 24 år, från Sachsen in Stadt Lübenau, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

129. vacant

 

Enl 1712 års rulla vacant efter Christian Qurißer som dog 3 jan 1710 i Göteborg.

Enl 1712 års rulla vacant.

130. Thomas Frentzel

Musqueteraren Thomas Frentzel i Stora Silpinge beÿ bürtzen in der Ober Lausnitz, begravd 1711-05-18.

Enl 1710 års rulla 29 år, från Sachsen in Senckendorff, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-18 i Blekinge.

131. vacant

 

Enl 1710 års rulla Johan Christ. Pardaune som blev dödsskjuten vid Helsingborg 28 febr 1710.

Enl 1712 års rulla vacant.

132. Hans Bergk

Musqueteraren Hans Bärg beÿ bürtzen in der Ober Lausnitz, begravd 1711-05-18.

Enl 1707 års rulla nr 16.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen im dorff Lückems, tjänstgöring Sachsen 7 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-17 i Blekinge.

133. Samuel Ridler

Musqueteraren Samuel Rieder i Hielmsö, begravd 1711-05-13.

Enl 1710 års rulla 25 år, från Sachsen im dorff Nednitz, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-13 i Blekinge.

134. Christopff Unger

Musqueter. Christoff Unger i Röaby, begravd1711-05-23.

Enl 1710 års rulla 28 år, från Sachsen in Stadt Annebergk, kan läsa och skriva, hantverk mjölnare (Muller), tjänstgöring Sachsen 6 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-22 i Blekinge.

135. Andreas Beel

Soldaten Anders Berll en saxare, begravd 1711-06-16.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen im dorff Kulitz, hustru och 1 barn, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-06-16 i Blekinge.

136. Andres Nicolaus Übel

Musqueteraren Andreas Übel i Stora Silpinge; sonen Christian Nicolaus, begravd 1711-05-17.

Enl 1710 års rulla 30 år, från Sachsen im dorff Zwitzau, hantverk "tygberedare" (Zeugmacher), hustru och 1 barn, tjänstgöring Sachsen 5 år, Sverige 3.

137. vacant

 

Enl 1710 års rulla vacant efter Andres Kuntze som blev dödsskjuten vid Helsingborg 28 febr 1710.

Enl 1712 års rulla vacant.

138. Hanß Christopff Ombreth

 

Enl 1710 års rulla 34 år, från Sachsen in Stadt Langen Saltze, kan skriva och läsa, tjänstgöring Sachsen 12 år, Sverige 2.

139. Michael Küntzel

 

Enl 1709 års rulla vacant.

Enl 1710 års rulla 27 år, från Sachsen in Hohenstein, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3 år.

140. Gabriel Fischer

Soldaten Gabriel Fisker i Röaby, begravd 1711-01-29.

OBS att begravningsdatum inte stämmer med den i rullan angivna dödsdagen!

Enl 1709 års rulla nr 148.

Enl 1710 års rulla 26 år, från Sachsen in Hennersdorff, tjänstgöring Sachsen 3 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-01-30 i Blekinge.

141. Sigmundt Simon

Musqueteraren Sigmun Simon i Röaby, en saxer från staden Torgau och af Hr Schommers liif Compagnie. Begravd 1711-02-23.

Enl 1707 års rulla nr 123.

Enl 1709 års rulla nr 149.

Enl 1710 års rulla fick han stanna i arrest i Göteborg, men kom tillbaka till kompaniet 1 aug 1710. 26 år, från Sachsen in Stadt Torgau, tjänstgöring Sachsen 4 år, Sverige 3.

1712 års rulla delvis oläslig men står trol död 1711-02-21 i Blekinge.

142. Peter Schultze

Förpassad soldat Petter Schulz af Hjälmsa. Fadder på dop hos Musqueteraren Johan Friedrich Schachtel vid dottern Elins dop 1712-10-05. Stannade tydligen i Hoby efter sitt avsked.

Enl 1710 års rulla 50 år, från Neüstettin in Brandenburgs Pommern, hustru och ett barn, tjänstgöring Sachsen 19 år, Sverige 3 år.

Enl 1712 års rulla kasserad vid mönstringen den 28 augusti 1710 i Trelleborg, avsked den 3 november 1711.

143. Hans Georg Büschel

 

Enl 1710 års rulla vacant.

Enl 1712 års rulla kom han till kompaniet 1 aug 1710 som rekryt från Göteborg.

144. Hans Tirtze

Musqueteraren Hans Tÿze i Stora Silpinge. En Saxer von Dresen ytaf Hr General Majorens Hr Oberst Schommers liif compagnie, begravd 1711-04-29.

Enl 1710 års rulla vacant.

Enl 1712 års rulla död 1711-04-27 i Blekinge.

145. Hans Valentin Steiniger

Musqueter. Hans Valentin Steninger i Stora Silpinge, begravd 1711-05-24.

Enl 1710 års rulla vacant.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-23 i Blekinge.

146. Hans Heinrich Seele

Musqueteraren Hans Hinrich Seele i Klingsmåla från Bruinswiik af Välb. Hr Oberst Schommers liif Compagnie, begravd 1711-03-25.

OBS att begravningsdatum inte stämmer med den i rullan angivna dödsdagen!

Enl 1710 års rulla vacant.

Enl 1712 års rulla död 1711-03-22 i Blekinge.

147. Gottfried Brettschneider

 

Enl 1710 års rulla vacant.

Enl 1712 års rulla kom han 1 aug 1711 till kompaniet från överste Hastko (?) regement.

148. Meinert (?) Schmidt

 

Enl 1710 års rulla vacant.

Enl 1712 års rulla kom han till kompaniet 15 dec 1711 från Karlskrona garnison och överste Zeitz' regemente.

149. Teodorius Kohl

Corporalen Teodorius Kåhlls sohn Musqueteraren Christoff Gäns i Flakaryd, begravd 1711-05-02.

Viss felskrivning av klockaren här men det är ju ingen tvekan om vem som avses. Knut Håkansson har blandat ihop far och son.

Enl 1710 års rulla vacant.

Enl 1712 års rulla död 1711-05-08 i Blekinge.

Profossin Hanß Meijer

Soldateprofossen Christopher Meyer 38 åhr, begravd 1711-07-18.

Enl 1710 års rulla från Sachsen im dorff Zei…, tjänstgöring Sachsen 7 år, Sverige 3.

Enl 1712 års rulla död 1711-07-15 i Blekinge.