Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Schommers regemente i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2010-10-22)

 

De oäkta barnen

 

Förutom Seerembers och Kirstins barn föddes det fler oäkta barn i socknen som "utlades" en sachsisk soldat. Det gäller faktiskt både kvinnor från Blekinge och dessutom ett par stycken från Skåne, som väl råkat ut för soldaterna där.

 

Bland Hoby-kvinnorna befann sig t.ex. Kirstin Hansdotter i Belganet, som redan tidigare fått ett oäkta barn, då med båtsmannen Måns Duva i Ramsjömåla. Det barnet dog dock 1711 [2]:

 

1710-11-27

Absolveras Båtsman Måns Månsson Dufva i Mörtjuk för han lägrad hade pigan Kirstin Hansdotter i Belganet.

 

1711-03-15

Sep. Kirstin Hansdotters oägte sohn Hans i Belganet

 

Året därpå fick hon alltså ytterligare ett oäkta barn, men nu med den sachsiske soldaten nr 71 Christoph Neitsch [2], [9]:

 

1712-04-06

Bap. Ett oäkta barn som tillhörde qvinnfolket Kirstin Hansdotter i Norra Belganet. Soldat af Schommers rigimente och lif-compagnie Christopher Niechs uthladhet som barnafader. Kerstin sal Nilses i Gummagölsmåla bar det till Christendom.

 

1712-06-04

Kronolänsman Peter Carlkvist kärar konan Kerstin Hansdotter i Belganet angående lägersmål med en saxisk soldat, Nixe benämnd. Nixe är nu i Skåne. Hennes andra lägersmål.

 

En andra Hobykvinna som år 1712 fick barn med en sachsisk soldat var Elin Tykesdotter som tjänade i Trofta. Fadern var, enligt kyrkboken, nr 121 Christian Stolle, som enligt 1710 års rulla var gift och hade ett barn. Men Elin käras aldrig för enkelt hor, det verkar som om man inte känt till i socknen att han var gift. Man undrar om hustrun och barnet alls varit med i Hoby? Det oäkta barnet (Elins första och enda) överlevde inte heller länge [2]:

 

1712-07-13

Christian Stolle af Schommers lifcompagny uthladet som barnafar. Elin Tykesdotter af Trofta i tienst hos Lars Nilsson ibd hennes oäkta barn föddes lördag 5 july vid meraft. Nom: Tyke. Botill Per Nilssons hustru ifrån Sjöarp bar dett. Fadderne. Lars Nilsson af Trofta. Anders Persson ifrå Näs. Aida Måns Nilssons hustru ifrån Vagnsöö. Gårdqv Inga Måns Jonsson salpettersiudares i Trofta.

 

1712-08-03

Elin Tykesdotter ifrån Trofta. Hennes oäkta barn dödde söndagen den 27 july aetatis 3 veckor.

 

Elin Tykesdotter tycks inte ha begått fler "lägersmålssynder" efter detta, trots misstankar [9]:

 

1715-02-16 Löskvinnfolket Elin Tykesdotter i Trofta kärar Inger Bengtsdotter ibm angående att hon skulle skyllt henne att ha bedrivit hor med Ingers man Bengt. Bägge nekar till brottet. Vittnade gjorde Per Brommesson, Nils Gertonsson i Sjöarp. Frikänns då saken inte kan bevisas.

 

Hon gifte sig istället 1716 med Mattis Mattisson från Ronneby socken [2]:

 

1716-10-21

Cop. Mannen Mattis Mattisson af Bommerstorp af Ronneby socken och kvinnfolket Ellin Tykesdotter af Trofta.

 

År 1715 föds ytterligare ett oäkta barn med sachsisk far i Hoby. Inte heller detta barn överlever dock [9]:

 

1715-10-24

Kerstin Persdotter fött barn fem veckor före nästlidne Mikaeli tid. Utpekad far är en tysk soldat ur general Schombers regemente, vilket legat i kvarter där Kerstin är hemma i Silpinge. Hon får tid att komma med en bekännelse.

 

1716-06-13

Kronolänsman Peter Carlkvist kärar Kerstin Persdotter från Stora Silpinge angående att hon rått sig med oäkta barn, vilket hon sedan skall ha ihjällegat i sängen och förkvävt barnet. En soldat från Schommers tyske infanteriregemente vid namn Christian Theiff, ogift, skall ha lägrat henne vid jultiden. Tre veckor före Mickelsmäss framfött ett pigebarn, vilket på tredje veckan därefter i sängen hos henne blivit dött. Vittnar gör nämndemannen Lars Olsson i samma by boende. Soldaten är medelålders och på marsch till Jönköping. Nämnden frågar Kerstin om det var satans verk när barnet dog. Kerstin var hos båtsman Nils Berg ner det hände. Hon säger att barnet var sjukt och otröstligt, la det därför i sängen där det dog på hennes arm vid midnatt. Vittnar gör båtmanshustrun Elin Kulles och hustrun Kerstin Svensdotter, Elin Nilsdotter i Sörby Ronneby socken, ej närvarande. Elin Nilsdotter svept barnliket.

 

I kyrkboken kan man också hitta följande sorgliga historia om "löskvinnfolket" Malena från Karlskrona, som föder sitt oäkta barn i Hoby, varefter hon själv och barnet båda snart dör. Utlagd fader är denna gång själve regementsfältskären Thomas Reutsch [2]:

 

1713-07-05

Bap. Modern lösqvinnfolket Malena ifrån Carlscrona, fadern regementsfältskäraren under General Major Schommers regemente Reuss. Barnet kallat Rebecka. Kirstin Bastians i Väby bar det. Faddrar Sven Hansson i Väby, Elin Per Hälsings ibid., Lisabeth Sven x(?) af Väby.

 

1713-07-26

Löskvinnfolket Malena ifrån Carlscrona döde i Hoby D 22 july 28 åhr.

 

1713-08-09

Löskvinnfolkets Malena barn Nom Rebecka ifrån Carlscrona dödde i Svenstorp hoos Botill Salig Svends den 8 augusti aetatis 4 veckor.

 

I Hoby kyrkbok förekommer också ett par notiser om "löskvinnfolk" från Skåne som kommit till Hoby och där fött sina oäkta barn [2]:

 

1715-12-04

Bap. Löskonans Christenses barn af Evaryd kommen ifrån Trelleborg Nom Johanna född tisd 22 Nov. Fader uthlades en tysk soldat Nom Johan under General major Schommers regemente.

 

1717-02-24

Christen Hansson Schans oäkta barn som var römd ifrån Hr Generalmajor Schommers regemente och lägrat lösqvinnfolket ifrån Skåne utan bewijs, Catharina Matthisdotters barn af Stora Silpinge Nom Hans.

 

Intressant nog gifter dessa båda sig senare (efter mycket om och men) och Schans blir båtsman i Stora Silpinge [9]:

 

1719-02-04

Kronolänsman Peter Carlkvist kärar ogifte båtsmannen från Stora Silpinge Christian Skans och löskvinnfolket Catharina Matsdotter angående lägersmål för två år sedan då hon fött en flicka som ännu lever. Vill ingå äktenskap, själasörjare Lars Schlyter vägrar då kvinnfolket är utan attest. Hon är barnfödd i Skåne en halv mil från Malmö uti Skrävlinge kyrkoby, hennes far Mats Hansson var ryttare och gått över på tyska bottnen år 1700 då regementet första gången utkommenderades, hon kommit hit för att söka sin lycka, hennes kyrkoherde Claus i Kvarnaby givit henne attest som nu är förlorad.

 

1721-10-30

Kronolänsman Peter Carlkvist kärar ogifte rotebåtsman Christian Skans i Stora Silpinge, vilken har avlat tvillingar med ökända kvinnfolket Catharina Matsdotter. De har stadigt vistats tillsammans i båtsmanstorpet, vilket förbjuds.

 

1723-05-29

Båtsman Christian Skans och kvinnfolket Catharina Matsdotter käras av kronolänsman Jonas Hall angående lägersmål. Vill äkta varandra. Kyrkoherden i Västra Skrävlinge attesterar att när hon vistades där var hon inte förlovad.