Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Pesten i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2011-01-03)

 

Utdrag ur Hoby kyrkobok under pesttiden 1711

 

Nedan visas utdrag ur Hoby kyrkbok (Bräkne-Hoby C2) 1710-11-20 - 1711-12-31 (kompletteras senare i mån av tid). Viss standardisering av personnamn och platsers benämningar har utförts för att underlätta sökningar. Inget ansvar tas för eventuella feltolkningar utan alla besökare uppmanas att själva kontrollera mot källan.

 

Du får gärna använda och citera materialet men ange källan. Rättelser och kompletteringar mottages även med tacksamhet. Maila mig gärna på sabina@sabinas.se!

 

 

Söktips

Sök efter händelser på följande sätt:

 

 • Bap = dop
 • Cop = giftermål
 • Introd = kyrktagning
 • Sep = begravning
 • Nya = begravningar på pestkyrkogården (Nya kyrkogården)

 

De flesta person- och byanamnen har standardiserats enligt nedanstående lista (som kompletteras vidare i mån av tid). Söker du efter en Elna, använd då formen "Elin", o.s.v.

 

 • Bengta - Beinta, Benta, Binta, Bente
 • Elin - Elna, Ällna, Ällin
 • Esbjörn - Äsbiörn
 • David - Daver
 • Gisel - Gisse, Gissa
 • Joon - Jon, Joen
 • Jöns - Jens
 • Magnil - Mainill, Mainell
 • Mats - Mas, Masse, Madts
 • Sissa - Sissa, Citze
 • Trued - Truid, Truit

 

Hittar du inte det du söker? Det finns flera frågetecken och ännu otolkade stycken som kanske kan gömma det just du letar efter. Använd (?) för att söka efter dessa ställen. Enbart (?) står efter osäkra tolkningar, x (?) betyder ett helt utelämnat ord. Sedan är det bara att gå till källan och se efter vad där egentligen står. Jag är förstås tacksam om jag får reda på tolkningen efteråt...

 

 

Med Knut Håkanssons handstil

 

1710-11-20

Bap. Per Matsson och Inger Nilsdotter i Hjälmsa, theras sohn föd lögerd 12 nov i x (?) Döbt Nom Måns. Anna Enart Anderses i Vasakull bar det. Fadderne. Halla Mats Nilsson i Hjälmsa. Per Olsson i Muggeboa. Karin Ammon Jönses i Tokaryd.

Introd. Karl Månssons hustru Botil Joonsdotter i Flakaryd

Introd. Karl Matssons hustru Bengta Matsdotter i Röaby

Copulerad änkling Jöns Eriksson i Hjälmsa och pigan Mertha Olsdotter i Torp.

Copulerad socknaskräddaren Per Månsson i Stora Silpinge och änkan Elin Svensdotter i Röan.

Copulerad socknaskomakaren önkl. Sven Nilsson från Tvings socken i lilla Lönnemåla (?) och pigan Elin Nilsdotter i Risansmåla

Sep. Hans Perssons hustru sal Ingeborg Svensdotter i Hoby döde onsd 9 novem vid midnatt aetatis 68 åhr

 

1710-11-27

Bap. Jordegårds Mats Nilssons och Elin Håkansdotter i Hjälmsa theras doter föd Onsd 16 Novem om Morgonen Döbt Nom Kerstin. Bengta Torkel Nilses i Hjälmsa bar det. Fadderne. Olle Nilsson Vind i Hjälmsa. Joon Persson i Hjälmsa. Sigrid Bengt Perses i Muggaboa. Anna Joon Jönses i Hovgården.

Bap. Gårdman Bengt Persson Jägares och Karin Andersdotter i Trånhem theras sohn föd fred 18 Novem. om qvällen Döbt Nom Nils. Inger Per Anders i lilla Björkeryd bar det. Fadderne. Jöns Håkansson i Sävsjömåla. Jöns Jönsson i Öresryd. Gunilla Joon Nilses i Trånhem. Karin Tuve Tors i Hakarp.

Introd. Bengt Gummessons hustru Inger Jönsdotter på Falsahemmet

Copulerad drängen Truid Persson Per Truids sohn i Röaby och pigan Mertha Persdotter Per Bengtssons dotter i Harkniven.

Copulerad drängen Sven Larsson Lars Börjessons sohn i Sävsjömåla och pigan Kerstin Ollesdotter från Östra Hultet i Ronneby socken

Sep. Tyke Åkessons hustru sal Kerstin Karlsdotter i Hoby, döde onsd 16 Novem i ottemåle aetatis 25 åhr

Sep. Mats Perssons hustru sal Anna Larsdotter i Väby, döde Månd 21 Novem i ottemåle aetatis 22 åhr

Absolverades båtsman Per Bengtsson Lejon i lilla Silpinge för det han lägrat hade konan Sigrid Håkansdotter i Hoby

Absolverades båtsman Måns Månsson Duva i Mörtjuk för det han lägrat hade pigan Kerstin Hansdotter i Belganet

 

1710-12-04

Bap. Per Svensson och Karin Andersdotter i Röan, theras sohn föd onsd 23 Novem efter middag Döbt Nom Sven. Kerstin Anders Pers i Nääs bar det. Fadderne. Håkan Jönsson i Röan. Vinnan Svensson i Trofta. Kerstin Svensdotter i Trofta. Sissa Erik Svenses i Stora Silpinge.

Bap. Gårdman Måns Olssons och Kerstin Mattisdotter på Grepen, theras dotter föd Tisd 22 Novem i ottemål Döbt Nom Birta. Karin Anders Ols i Belganet bar det. Fadderne. Nils Bengtsson i stora Björkeryd. Måns Månsson på Grepen. Kerstin Sven Ols i Örseryd. Båtsmans Birta David Grelses i Muggeboa.

Introd Jöns Nilssons hustru Inger Svensdotter i Tararp.

Introd Olle Perssons hustru Bengta Matsdotter i Evaryd

Sep. Håkan Nilsson i Garnanäs, som Lögerdag. 19 Novem. med en bååt gick till sööss åht Karlshamn och samma afton då han ville heem blef omkommen och funnen död onsd 23 nov under Hviitakulla land aetatis 48 åhr.

Sep. Gårdkvinnan Sissa Ingemarsdotter i Örseryd döde Månd 28 Novem i ottemål aetatis 70 åhr

 

1710-12-11

Copulerad Båtsman Sven Nilsson Stark i Trånhem och gårdkvinnan Elin Tykesdotter i Hovgården

Sep. Lars Perssons och Inger Håkansdotter theras dotter Sissa döde

Introd Gårdman Jöns Olssons hustru Sissa Clemmitsdotter i Svalhult

 

1710-12-18

Sep. Musqueteraren Mattis Hummell, en saxer, inkvarterad i Garnanäs, men döde till Mats Nissesons i Hjälmsa fred 16 Decembr om aftonen aetatis 30 åhr. Han var af Hr Oberst Johannes Baptista Schommers Regemente af liif Compagniet.

Sep. Olle Perssons och Bengta Matsdotter i Evaryd theras dotter Karin

Sep. Tyke Håkanssons och Elin Hansdotter i Torp theras sohn Håkan döde onsd 14 Decembr halfgån middag aetatis 1 åhr och 4 dagar

Sep. Gårdman Anders Markusson Piils och Sissa Nilsdotter i Raskamåla, theras dotter Kerstin döde sönd 11 Decembr om qvällen aetatis 14 åhr 4 Månad

Bap. Håkan Krokssons och Marna Persdotter i Hunnamåla theras sohn föd Månd 12 Decembr om Morgonen. Döbt Nom Krok. Karin Olle Håkanses i Lindås bar det. Fadderne. Tor Olsson i Stora Kulleryd. Nils Svensson i Svenstorp. Bengta Mattis Hanses i Järnavik. Ingeborg Sven Håkanses i Hunnamåla.

 

1710-12-21

Sep. Johan Joonsons och Kerstin Svensdotter i Torp, theras dotter, Kerstin, döde sönd 11 Decembr om natten aetatis 5 åhr 11 Månadter och 2 dagar.

Sep. Johan Joonsson i Torp, döde Torsd 15 december om natten aetatis 29 åhr.

Sep. Sal. Johan Joonssons hustru Sali Kerstin Svensdotter i Torp döde lögerdagen 17 december om qvällen aetatis 30 åhr.

Sep. Sal. Johan Joonssons och Sali Kerstin Svensdotter i Torp, theras Nyfödde barn, döde dagen efter födelsen av vanskötsel.

 

1710-12-28

Bap. Börje Erengiselssons och Magnil Torstensdotter i Öljehult,theras sohn föd sönd 18 Decembr om qvällen Döbt Nom Tore. Magnil Anders i Vermanshult i backaryd bar det. Fadderne. Per Nilsson i Öljehult. Gumme Nilsson i Öljehult. Gertrud Arvid Perses i Ebbemåla. Kerstin Måns Perses i Öljehult.

Bap. Nils Ingemarssons och Botil Clemmitsdotter i Lindås theras sohn föd fred 9 Decembr vid davremål Döbt Nom Arvid. Karin Håkan Clemmits i Hunnamåla bar det. Fadderne. Måns Clemmitsson i Mölleskog. Olle Håkanssons i Lindås. Sissa Clemmit Krokses i Hunnamåla. Nilla Per Perses i x (?) måla i Ronneby socken.

Bap. Håkan Jönssons och Ingeborg Persdotter i Röan theras sohn föd Månd 12 Decembr om qvällen Döbt Nom Lars. Inger Bengt Åkes i trofta bar det. Fadderne. Erik Svensson i Stora Silpinge. Per Vinnansson i Sörby i Ronneby socken. Karin Vinnan Svens i Trofta. Karin Per Svenses i Röan.

Introd Per Svenssons hustru karin Andersdotter i Röan.

Introd. Jordegårds Mats Nilssons hustru Elin Håkansdotter i Hjälmsa.

Introd Gårdman bengt Persson Jägares hustru Karin Andersdotter i trånhem.

Copulerad drängen Olle Persson Per Olssons son i Dönhult och gårdpigan Elin Clemmitsdotter i Dockemåla.

Sep. Jöns Svensson i Röaby, döde fred 23 Xbr vid midnatt aetatis 23 åhr 4 Månad.

Sep. Sal Jöns Svenssons hustru Elin Åkesdotter i Röaby döde söndagen 25 Decembr i Ottemåle aetatis 21 åhr ringare 2 Månader.

Sep. Hustru Ellin Carl Ols i Torp döde Sönd 25 Dbr. om Morgonen aetatis 70 åhr.

Sep. Esbjörn Bengtssons hustru Birta Jonsdotter i Evaryd och hennes Nyfödda dotter döde sönd 18 Dbr i ottemåle aetatis 38 åhr och barnet samma dag en timme efter Det var hiemmedöbt.

Sep. Gårdkvinna Elin Karl Ols i Torp döde sönd 25 Xbr om Morgonen aetatis 70 åhr

 

1711-01-01

Bap. Joon Jönssons och Sigrid Håkansdotter i Belganet theras dotter föd sönd Juledag 25 Decembr i dagningen Döbt Nom Mertha Ingeborg Sven Månses i Raskamåla bar det. Fadderne Jöns Persson i Belganet. Joon Joonsson i Dockemåla. Gertrud Olle Jöns i Svenstorp. Elin Påvel Månses i Belganet.

Sep. Sven Nilssons och Sissa Sonesdotter i Hålabäck theras sohn Måns döde tisd 27 Decembr om qvällen aetatis 6 åhr ringare än 10 dagar

Sep. Båtsman Karl Matsson Timmermans och Karin Persdotter i Hjälmsa theras dotter Gertrud, döde Månd 20 Decembr i dagningen aetatis 15 åhr.

Sep. Gårdkvinna Karin Sal. Mats Haralds i Väby, döde Torsd. 27 Decem. aet. 60 åhr.

Introd. Per Mats hustru Inger Nilsdotter i Hjälmsa

Introd. Gårdmans Måns Olssons hustru Kerstin Mattisdotter på Grepen.

 

1711-01-06

Bap. Per Olssons och Botil Nilsdotter i Muggeboa theras sohn föd fred 30 Decembr i ottemålet Döbt NOm Olle. Sigrid Bengt Pers i Muggeboa bar det. Fadderne. Nils Olsson i Lillagärde. Per Gunnarsson i Lillagärde. Inger Per Perses i södra Gundlatorp i Åryd socken. Inger Per Nils i Evaryd.

Sep. Consensus pastori i Backaryd Per Matsson i Stora Årsjömåla döde torsd 29 Decembr om natten aetatis 48 åhr.

Sep. Båtsman Nils Nilsson Ikanos och Anna Nilsdotter i Nääs hans stifdotter Kerstin döde onsd 4 january i ottemålet aetatis 13 åhr

Sep. Båtsman Nils Nilsson Ikanos och Anna Nilsdotter i Nääs hans broders dotter Elin Rasmusdotter döde Månd 26 Decembr om middag aetatis 5 åhr

Sep. Olle Larssons och Karin Mårtensdotter i Torp, theras dotter Kerstin döde fred 30 Decembr om aftonen aet på 9de åhr från Valborgsmisse.

Sep. Gårdman Joon Gertonsson Duva döde i Sävsjömåla onsd 4 jan i ottemålet aet 40 åhr

 

1711-01-08

Bap. Per Matssons och sal Signe Åkesdotter i Röaby theras dotter föd torsd 5 jan i ottemålet Döbt Nom Signe. Bengta Karl Mats i Röaby bar det. Fadderne. Sone Svensson i Röaby. Olle Nilsson i Tararp. Sissa Sven Jöns i Dönhult. Botil Holger Svens i Röaby.

Bap. Jöns Nilssons och Kerstin Nilsdotter i Tararp theras sohn föd sönd 1 january vid midnatt Döbt Nom Per. Inger Joon Nilses i Belganet bar det. Fadderne. Sone Svensson i Röaby. Olle Clemmitsson i Röaby. Marna Per Nilses i Väby. Sissa Jöns Måns i Tokaryd.

Introd Nils Ingemarssons hustru Botil Clemmitsdotter i Lindås.

Copulerad drängen Per Persson gamle Per Olssons sohn i Svenstorp och änkan Sissa Månsdotter i Svalemåla.

Sep. Olle Nilsson i Björstorp döde Lögerd 30 decembr om aftonen aetatis 50 åhr

 

1711-01-15

Bap. Hans Anderssons och Kerstin Jönsdotter i Mörtjuk theras dotter föd onsd 4 jan vid midnatt Döbt Nom Elin. Sissa Sven Jöns i Dönhult bar det. Fadderne. Knut Håkansson i Hoby. Hans Persson i Hoby. Bastian Hansson i Mörtjuk. Per Jönsson i Mörtjuk. Bengta Per Perses i Hållagården i Mörtjuk.

Bap. Håkan Jönssons och Botil Persdotter i Sjöarp, theras sohn föd Månd 9 jan i ottemålet Döbt Nom Jöns. Kerstin Bastian Hanses i Mörtjuk bar det. Fadderne. Henrik Persson i Svenstorp. Måns Andersson i Sjöarp. Bengta Per Pers i Hållegården i Mörtjuk. Elin Per Pers i Krabbegården i Mörtjuk.

Introd Håkan Krokssons hustru Marna Persdotter i Hunnamåla.

Introd. Håkan Jönssons hustru Ingeborg Persdotter i Röan.

Sep. Per Madtssons hustru salig Signe Åkesdotter i Röaby döde fred 6 jan om qvällen aetatis 25 åhr och fyra Månader.

Sep. Drängen Måns Olsson till Mats Karlssons i Röaby döde fred 6 jan om morgonen aetatis 18 åhr

Sep. Per Jonssons hustru Rickelse Carlsdotter i Torp, döde Lögerd 7 januari vid middag aetatis 46 åhr

Sep. Consensus pastori i Backaryd. Nils Håkanssons hustru salig Botil Andersdotter i Lindås. döde Månd 2 janua aetatis x (40?) åhr

Sep. Nils Matssons och Gertrud Hansdotter på Falsahemmet theras dotter Anna, tiente Sven Nilsson i Hålabäck, döde sönd 8 january vid qvällen aetatis 16 åhr.

Sep. Olle Perssons hustru salig Elin Clemmitsdotter i Dönhult, döde i Dockemåla Månd 9 january i ottemålet aetatis 18 åhr

Sep. Gårdman Hans Brommesson i Svenstorp döde fred 6 jan om qvällen aetatis 59 åhr

Sep. Anders Karlssons hustru salig Karin Ollesdotter i Torp, döde lögerd 7 januari i dagningen aetatis 46 åhr

Sep. Gårdkvinna Botil Persdotter i Röaby, döde fred 6 jan vid middag aet 96 åhr

Sep. Mats Karlssons dotter Botil Matsdotter i Röaby, döde Lögerd 7 janu om qvällen aetatis 26 åhr.

Sep. Sissa salig Anders Jeppes sohn Nils i lilla Silpinge, döde onsd. 11 january om morgonen aetatis 22 åhr.

Sep. Mats Nissesson i Hjälmsa döde sönd 8 jan vid middag aetatis 52 åhr

Sep. Håkan Olssons och Botil Bengtsdotter i Torp, theras sohn Olle, döde i Aplakärr i Hällary sockn tiisd 10 jan i dagningen aet 28 åhr 6 Månder

Sep. Consensus pastori i Backaryd Sissa salig Per Matssons dotter Karin i Stora Årsjömåla döde sönd 8 january om qvällen aetatis 16 åhr.

Sep. Mats Carlssons hustru Karin Månsdotter i Röaby, döde tiisd 10 january om qvällen aetatis 66 åhr.

Sep. Gårdman salpetersjudaren Måns Joonssons och Inger Nilsdotter i Trofta theras dotter Elin, döde onsd 12 jan, 3 dagar efter det var föd och hiemmedöbt, som var 9 january i solens uppgång

Sep. Mats Karlson i Röaby, döde Lögerd 14 jan vid middag aetatis 58 åhr.

Sep. Consensus pastori i Backaryd Abraham Gummessons och Botil Håkansdotter i Ryd theras dotter Kerstin, döde Lögerd 14 jan vid davremål aetatis 1 åhr 2 Månader och 5 dagar.

Sep. Åke Tuvesson i Grårör, consensu pastoris i backaryd Dom, 1 Epiph 8 janury döde torsd 29 decembr om kvällen aetatis 54 åhr

Sep. Consensus pastoris i Backaryd salig Åke Tuvessons dotter Kirstin i Grårör, döde torsd 29 decembr vid kvällen aetatis 19 åhr

Sep. Gårdman Måns Sonesson i Grårör vid gården i en backe, döde fred 6 januarij vid kvällen aetatis 60 åhr

Sep. Consensus pastoris i Backaryd salig Måns Sonessons hustru Botil Nilsdotter i Grårör döde onsd 14 december vid kvällen aetatis 70 åhr

Sep. Gårdkvinna Birta i Grårör i Backaryd döde onsd 28 xbr vid otte aetatis 40 åhr

Sep. Gårdkvinna i Backaryd Kirstin i Grårör döde månd 9 jan om Natten aet 50 åhr

Sep. Consensu pastoris i Backaryd Håkan Månssons hustru salig Kirstin Carlsdotter i Grårör döde fred 6 jan vid middag aetatis 32 åhr

Sep. Consensu pastoris i Backaryd pigan Ingeborg Håkansdotter i Dockemåla döde onsd 11 jan i ottemål aetatis 29 åhr

Sep. Sissa salig Per Mats son Per i St Årsjömåla Consensu pastoris i Backaryd döde onsd 11 jan om Morgonen aetatis 9 åhr 6 månader

Sep. Consensu pastoris i Backaryd Sissa salig Per Mats son Per i St Årsjömåla döde onsd 11 jan vid qvällen aetatis 3 åhr 6 månader

 

1711-01-22 (listan ej komplett, flera dop)

 

Copulerad Båtsm Sven Persson Slagman i Väby och pigan Anna NIlsdotter i Väby

Sep. Consensu Pastoris i Backaryd Gumme Nilsson och Sigrid Persdotter i Öljehult theras sohn NIls döde tiisd 17 jan i ottemål aetatis 8 åhr

Sep. Mats Svensson i Gummagölsmåla hans broderdotter Kirstin Ollesdotter döde månd 16 jan om Morgonen aetatis 17 åhr Consensu Pastoris i Backaryd

Sep. Gårdmans Grels Thomasson Gångares hustru Valborg Bertilsdotter i Sävsjömåla döde onsd 18 jan i ottemål aetatis 66 åhr

Sep. Gårdkvinna Annika Jonases i Sävsjömåla döde onsd 18 jan om qvällen aetatis 66 åhr

Sep. Börje Larssons och Inger Persdotter i Sävsjömåla theras sohn Per döde onsd 18 jan om MOrgonen aetatis 3 åhr 6 veckor

Sep. Musqueteraren Andreas Dame i Sävsjömåla af Velb Hr Oberst Schomers liif Compagnie en Saxer frå Grosen Haan döde Månd 16 january om Aftonen aetatis 37 åhr

Sep. Jöns Månssons och Sissa Clemmitsdotter i Tokaryd, theras dotter Kerstin döde Månd 10 jan vid davremåle 8 åhr 8 månader 14 dagar

Sep. Mats Bengtssons dottersohn Erik Johansson i Tokaryd, döde fred 13 jan om qvällen aetatis 14 åhr

Sep. Gårdkvinna Nilla Nilsdotter i Röaby döde Onsd 18 jan om qvällen aetatis 36 åhr

Sep. Karl Matsson och Bengta Matssdotter i Röaby theras dotter Inger döde onsd 18 jan om Morgonen aetatis 28 åhr 3 Månader

Sep. Gårdman Mikall Mikalsson Utter i Röaby, hans dotter Agnis, döde torsd 12 january vid midnatt aetatis 24 åhr

Sep. Nils Svensson i Svenstorp, döde Onsd 18 jan vid davremåle aetatis 51 åhr

Sep. Gårdkvinna Botil Persdotters, timide drängen Nils Olsson i Svenstorp, döde tiisd 17 jan om afton aetatis 34 åhr

Sep. Elin sal Olle Nilssons dotter Sissa i Björstorp döde torsd 12 jan om qvällen aet 16 åhr 8 månader

Sep. Måns Perssons sohn Sven i Björstorp aet 26 åhr 5 veckor

Sep. Tjänstedr. Per Joonsson hoos Sal Olle Nilsson i Björstorp, döde tiisd [?] 11 jan vid middag aet 18 åhr

Sep. Gårdman Nils Persson Bokmans [?] och Inger Persdotter i Björstorp theras sohn Olle döde Lögerd 14 jan i ottemåle aetatis 7 åhr

Sep. Måns Jönssons och Bengta Ollesdotter i Evaryd theras dödföd barn sönd 15 jan om Natten

Sep. Anna Jakob Rävs i Sävsjömåla, döde fred 20 jan i ottemåle aetatis 60 åhr

Sep. Per Persson i Harkniven, döde fred 13 jan om qvällen aetatis 52 åhr

Sep. Sigrid sal Per Pers sohn Jöns Persson i Harkniven döde sönd 15 january om Morgonen aetatis 26 åhr

Sep. Consensus pastorij i Bakary. Sigrid sal Per Pers sohn Gisse Persson i Harkniven döde i Ulvsmåla i Bagary sokn aetatis 15 åhr

Sep. Consensus pastorij i Bakary. Sigrid sal Per Pers dotter Inger i Harkniven aetatis 12 åhr döde i Ulvsmåla i Bakary sokn

Sep. Sven Håkansson i Hunnamåla döde onsd 11 jan vid qvällen aetatis 28 åhr

Sep. Jöns Perssons dotter Kerstin i Evaryd, döde Månd 16 jan om qvällen aetatis 14 åhr

Sep. Per Nilssons och Inger Andersdotter i Biskopsmåla, theras dotter Christina döde onsd 18 jan i ottemåle aetatis 1 ½ åhr

Sep. Båtsman Jöns Svensson Snälls hustru salig Inger Jöransdotter i Biskopsmåla döde tisd 17 jan om natten aetatis 23 åhr

Sep. Båtsman Jöns Svensson Snälls dotter Agnes i Biskopsmåla döde onsd 18 jan vid davremål aetatis 2 åhr

Sep. Båtsman Jöns Svensson Snälls dotter Inger i Biskopsmåla döde onsd 18 jan vid davremål 4 åhr

 

Med Lars Schlyters handstil

 

1711-01-29 (Sexagesima)

Sep. Gårdmannen Per Krok i Hunnamåla begrafven

Sep. Gårdmannen Måns Persson af Gertonemåla

Sep. Förpassad båtsman Jöran Ruppanen af Björstorp

Sep. hans hustru Elin Persdotter som var kommen ifrå Lijfland

Sep. Sal Per Perssons hustru Sigrid af Harkniven och

Sep. hennes sohn Per Persson af Harkniven

Sep. Gårdkvinnan Gertrud Trulsdotter af Harkniven

 

Med Knut Håkanssons handstil

 

Sep. Sven Jönsson i Dönhult

Sep. Soldaten Zerimbers hustru Annika i Röaby

Sep. Soldaten Christian Buchard i Björstorp

Sep. Soldaten Christian Buchards hustru Gunilla i Björstorp

Sep. Soldaten Georg Lobwizni [?] i Björstorp

Sep. Båtsmans Gunilla Olle Månses Evinnerlig i Björstorp

Sep. Mattis Hanssons dotter Agnis i Järnavik

Sep. Anders Karlsons dotter Inger i Torp

Sep. Anders Karlssons sohn Olle i Torp

Sep. Anders Karlssons dotter Sissa i Torp

Sep. Per Svensson i Röan

Sep. Gårdkvinna Botil Sal. Hans Brommes i Svenstorp

Sep. Gårdkvinna Sal. Botil Hans Brommes dotter Sissa i Svenstorp

Sep. Gårdkvinna Sal. Botil Hans Brommes dotter Kerstin i Svenstorp

Sep. Gårdkvinna Sal. Botil Hans Brommes dotter Bengta i Svenstorp

Sep. Soldaten Hans Marks ifrå Ryd i Bakary

Sep. Tjänstepigan Kerstin Persdotter hoos Olle Svensson i Röaby

Sep. Båtsman Anders Månsson Svans sohn Olle i Röaby

Sep. Båtsman Anders Månsson Svans sohn Per i Röaby

Sep. Båtsman Nils Nilsson Ikanos moder Karin Andersdotter i Nääs

Sep. Olle Anderssons hustru Elin Persdotter i Sonekulla

Sep. Håkan Olssons dotter Ingeborg i Torp

Sep. Båtsman Henrik Grelsson Gångare i Sävsjömåla

Sep. Båtsman Henrik Grelsson Gångares dotter Maria i Sävsjömåla

Sep. Gårdkvinna Gunilla Sonesdotter Holfasts dotter Kerstin Persdotter i Sävsjömåla

Sep. Socknaskräddaren Johan Jakobsson i Sävsjömåla

Sep. Måns Perssons dotter Bengta i Björstorp

Sep. Olle Clemmitsson i Röaby

Sep. Jöns Staffanssons hustru Elin Persdotter i Torp och

Sep. hennes söster Botil Persdotter i Torp

Sep. Båtsman Rasmus Olson Sångares hustru Kerstin Månsdotter i Torp

Sep. Båtsman Rasmus Olson Sångares sohn Anders i Torp

Sep. Båtsman Per Larsson Frisks sohn Lars i Torp

Sep. Båtsman Per Blankholms (?) dotter Mertha i Hunnamåla

Sep. Soldaten Christof Rochstroh i Hjälmsa

Sep. Soldaten Gabriel Fisker i Röaby

Sep. Per Perssons hustru på Krabbegården Elin Persdotter i Mörtjuk

Sep. Karin sal Per Svens lilla sohn Sven i Röan

Sep. Per Olssons dotter Botil i Flakaryd

Sep. Olle Olssons dotter Inga i Torp

Sep. Per Olssons sohn Nils i Dönhult

Bap. Bo Olssons och Bengta Jönsdotter i Hakarp theras dotter föd fred 20 jan vid qvällen Döbt Nom Elin. Karin Tuve Tors i Hakarp bar det. Fadderne. Håkan Clausson i Hakarp. Nils Torsson i Hakarp. Agnes Måns Nils i Hakarp. Kerstin Nils Anders i Hakarp.

Bap. Måns Perssons och Bengta Matsdotter i Tararp theras sohn föd onsd 18 jan vid midnatt Döbt Nom Per. Kerstin Sven Nilses i Stora Silpinge bar det. Fadderne. Olle Persson i Gertonemåla. Sone Svensson i Röaby. Kerstin Per Pers i Stora Silpinge. Anna Trued Nilses i Tararp.

Bap. Musqueteraren Johan Jacob Eccard och Margreta Aggertin i Ramsjömåla theras sohn föd torsd 26 jan om natten Döbt Nom Johan Andreas. Jomfru Barbara Schlyter i Hoby bar det. Fadderne. Jomfru Catharina Schlyters i Hoby. Lisabet Knut Hammars dotter i Hoby. Föraren Andreas Jordan i stora Björkeryd. Johan Kymhybel i Hjälmsa. Hans Jurgen Quitz [stor plump men står trol Quitz el Gytz] i Hjälmsa

Introd Joon Joonssons hustru Sigrid Håkansdotter i Belganet

Copulerad drängen Joon Nilsson i Svenstorp och änkan Inger Gunnarsdotter i Belganet

 

1711-02-02 (Kydnlmisse Dagh, kyndelsmäss)

Introd. Kerstin Hans Anderses i Mörtjuk

 

1711-02-05

Sep. Consensus pastoris i Backaryd Gunnar Nilsson i Öljehult

Sep. Consensus pastoris i Backaryd Båtsman Per Börjesson Lustig i Stora Årsjömåla och

Sep. hans barn

Sep. Consensus pastoris Gunnar Nilssons dotter Kerstin i Öljehult

Sep. Consensus pastoris i Backaryd Corporalen Christian Selfeldt i Stora Årsjömåla

Sep. Per Olsons sohn Olle i Muggeboa

Sep. Olle Clemmitssons sohn Olle i Röaby

Sep. Clemmit Olssons dotter Anna i Röaby

Sep. Per Nilsson i Biskopsmåla

Sep. Gårddräng Claus Persson i Evaryd

Sep. Jöns Perssons dotter Bengta i Evaryd

Sep. Inger sal Per Nilsons dotter Inge i Biskopsmåla

Sep. Inger sal Per Nilsons sohn Anders i Biskopsmåla

Sep. Per Olsson i Vermansmåla

Sep. Gårdkvinna Bengta Andersdotter i Röaby

Sep. Gårdman Håkan Månssons hustru Inger Knutsdotter i Biskopsmåla

Sep. Båtsman Per Jonsson Frisks hustru Elin Truedsdotter i Svalhult

Sep. Joon Larssons broderbarn Joon i Evaryd döde torsd 26 jan om qvällen aetatis 11 åhr

Sep. Båtsman Sven Ticks (?) dotter Kerstin i Dockemåla

Sep. Åke Tuvessons sohn Johan i Grårör

Sep. Gårdman Håkan Månssons hustru Inger Knutsdotter i Dockemåla

Sep. Gårdman Johan Henrikssons dotter Karin i Hunnamåla

Sep. Gårdkvinna Ingeborg Svensdotters hennes sohn Sven i Hunnamåla oägte

Sep. Ingeborg salig Sven Håkans sohn Jöns i Hunnamåla

Sep. Gårdkvinna Bengta Sal. Måns Pers i Gertonemåla

Bap. Båtsman Gumme Matsson Hööks och Mertha Gammalsdotter i Mörtjuk theras sohn föd fred 27 jan om natten Döbt Nom Olle. Anna Per Hanses i Mörtjuk bar det. Fadderne. Brit Persson i Mörtjuk. Per Persson i Hållegården i Mörtjuk. Ingeborg Berje-Per Pers i Mörtjuk. Kerstin Bastian Hanses i Mörtjuk.

Bap. Nils Olssons och Botil Enartsdotter i Lillagärde theras dotter föd Månd 30 jan vid davremål Döbt Nom Sissa. Sissa Per Ols i Edstorp i Åryd socken bar det. Fadderne. Per Olsson i Hoby. Ammon Jönsson i Tokaryd. Botil Per Ols i Muggeboa.

Introd. Botil Per Ols i Muggeboa.

Introd. Håkan Jönssons hustru Botil Persdotter i Sjöarp.

Introd. Jöns Nilssons hustru Kerstin Nilsdotter i Tararp

 

1711-02-07

Sep. Pigan Karin Persdotter i Harkniven

Sep. Drängen Sven Perssson i Harkniven

Sep. Drängen Per Persson i Harkniven

Sep. Gårdman Lars Gabrielsson Kraft i Harkniven

 

1711-02-09

Sep. Gårdkvinna Karin Jönsdotter hos Måns Fort i Dönhult

Sep. Gårdkvinna Karin Jönsdotter hennes dotter Inga i Dönhult

 

1711-02-10

Sep. Måns Perssons dotter Kerstin i Björstorp

Sep. Drängen Per Andersson i Svalemåla

Sep. Gårdkvinna Mertha hoos Mattis Hansson i Torp

Sep. Karl Matsson i Röaby

Sep. Karl Matssons hustru Bengta Månsdotter i Röaby

Sep. Karl Matssons dottersohn Anders i Röaby

Sep. Consensus pastoris i Backaryd Elin Per Ols i Vermansmåla

Sep. Gårdman Mats Persson i Väby

Sep. Båtsman Sven Frisks sohn i Smedamåla i Backaryd Nom Måns

Sep. Båtsman Gunnar Persson Saramäkis hustru Mertha Svensdotter i Bårabygd

Sep. Gårdman Mickel Mickelsson Utter i Dönhult

Sep. Gårdkvinna Svana Kerstin i Röaby

Sep. Gårdman Lars Vinnansson i Björstorp

Sep. Gårdman Sven Månssons hustru Kerstin Månsdotter i Björstorp

Sep. Per Olssons dotter Botil i Dönhult

Sep. Båtsman Joon Persson Slagman i Biskopsmåla

Sep. Båtsman Joon Persson Slagmans hustru Annika Rasmusdotter i Biskopsmåla

Sep. Båtsman Joon Persson Slagmans sohn Per i Biskopsmåla

 

1711-02-11

Sep. Båtsman Börje Hansson Polski i Röaby

Sep. Båtsman Börje Hansson Polskis hustru Anna Rasmusdotter i Röaby

Sep. Hans Clemmitssons sohn Nils i Tararp

Sep. Gårdman Per Persson Slinks [?] hustru Magnil Ärikillsdotter i Väby

Sep. Håkan Olssons sohn Bengt i Torp

 

1711-02-12

Bap. Måns Clemmitssons och Magnil Nilsdotter i Mölleskog theras dotter föd onsd 1 febr om qvällen Döbt Nom Elin. Elin Nils Håkans i Evaryd kvarn bar det. Fadderne. Håkan Clemmitsson i Hunnamåla. Göte Persson i Hunnamåla. Inger Per Måns i Bårabygd. Kerstin Måns Bengtses i Evaryd kvarn.

Introd gårdman Sven Erikssons hustru Botil Jönsdotter i Svenstorp

Introd Djur Månses hustru Botil Persdotter i Torp

Copulerad drängen Jöns Gunnarsson frå Lillagärde och pigan Anna Persdotter i Öljehult

Sep. Karin Måns Ols i Torp

Sep. Måns Olssons sohn Olle i Torp

Sep. Förrymde båtsmannen Måns Evinnerligs sohn Sven i Björstorp

Sep. Nils Bengtssons hustru Merta Jonsdotter i Torp

Sep. Måns Olssons sohn Per i Torp

Sep. Nils Sigfridsson i Gummagölsmåla

Sep. Anders Olssons sohn Clemmit i Belganet

Sep. Kerstin Jöns Håkans i Sävsjömåla

Sep. Inger Börje Larses i Sävsjömåla

Sep. Drängen Nils Persson i Ryd

Sep. Sven Hanssons sohn Esbjörn i Ryd

Sep. Gårdkvinna Inger Jöns Ols i Sönderbo

Sep. Måns Jönssons dotter Sissa i Svenstorp

Sep. Karin Nils Joons i Ebbemåla

Sep. Båtsman Olle Eriksson Frimodigs barn Anders i Grårör

 

1711-02-13

Sep. Olle Andersson i Sonekulla

Sep. Olle Anderssons sohn Gumme i Sonekulla

Sep. Olle Anderssons sohn Sven i Sonekulla

Sep. Olle Anderssons dotter Sissa i Sonekulla

Sep. Inger salig Per Nils i Biskopsmåla

Sep. Båtsmanhustru Sissa Nils Kilströms i Väby

Sep. Drängen Josef Jönsson i Gummagölsmåla

Sep. Helvig Mats Svens i Gummagölsmåla

Sep. Mats Svenssons dotter Bengta i Gummagölsmåla

Sep. Mats Svenssons sohn Truls i Gummagölsmåla

Sep. Mats Svenssons dotter Elin i Gummagölsmåla

Sep. Gårdkvinna Kerstin Oförgods sohn Nils i Björstorp

 

1711-02-15

Sep. Båtsman Anders Persson Kokare i Evaryd

Sep. Johan Johanssons sohn Sven i Askaremåla

 

1711-02-16

Sep. Jöns Staffansson i Torp

Sep. Båtsmans Botil Sven Fants i Röaby

Sep. Gårdkvinna en tiggare Kerstin i Hunnamåla

Sep. Gårdkvinna Elin Svensdotter i Hunnamåla

Sep. Förpassad båtsman Grels Thomasson Gångare i Sävsjömåla

Sep. Per Persson på Krabbegården i Mörtjuk

 

1711-02-17

Sep. Karin salig Olle Clemmits i Röaby

Sep. Karin Olle Clemmits dotter Kerstin i Röaby

Sep. Karin salig Olle Clemmits dotter Elin i Röaby

Sep. Sissa Halla Mats Nilssons i Hjälmsa

Sep. Halla Mats Nilssons dotter Inger i Hjälmsa

Sep. Musqueteraren Gottfrid Bokarth i lilla Silpinge, en saxer från Leipzig och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie

Sep. Musqueteraren Hans Läscher i Tokaryd, en saxer från Zwickau och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie

Sep. Musqueteraren Christof Petter, en saxer från Välb Hr Oberst Schommers liif Compagnie

Sep. En förpassad båtsman Per Holfast i lilla Årsjömåla

Sep. Gårdkvinna Inger Sal. Hans Måns i Öljehult

Sep. Båtsman Johan Hiort i Skörje

Sep. Per Olsson i Muggeboa

 

1711-02-18

Sep. Karin Olle Ols i Torp

Sep. Olle Olssons sohn Måns i Torp

Sep. Olle Persson i Svenstorp

Sep. Måns Nilssons dotter Gertrud i Hakarp

Sep. Jöns Perssons sohn Per i Evaryd

Sep. Jöns Perssons dotter Ingeborg i Evaryd

 

1711-02-19

Introd. Måns Perssons hustru Bengta Månsdotter i Tararp

Introd. Birta Bo Olssons i Hakarp

Introd. Olle Anderses hustru Kerstin Svensdotter i Lilla Silpinge

Introd. Kerstin Per Ols i Väby

Introd. Bengta Måns Jönses i Evaryd

Introd. Båtsmans Mertha Gumme Hööks i Mörtjuk

Introd. Gårdmans Inger Måns Joons i Evaryd

Sep. Karin Anders Ols i Belganet

Sep. Joon Nilssons stifsohn Måns i Belganet

Sep. Mattis Hanssons tjänstedräng Mats Nilsson i Torp

Sep. Olle Anderssons tjänstedräng i Sonekulla Olle Truidsson

Sep. Båtsman Per Jönsson Frisks sohn Jöns i Svalehult

Sep. Måns Persson i Björstorp

Sep. Per Nilssons dotter Brita i Biskopsmåla

 

1711-02-20

Sep. Per Truidsson i Röaby och hans

Sep. dotter Sissa Persdotter, döde i Svenstorp,

Sep. dotteren Bengta Persdotter i Röaby

Sep. sohnen Trued Persson i Röaby och hans hustru

Sep. Martha Trued Perses i Röaby

Sep. Gårdkvinna Kerstin Mats Gisels dotter Kerstin Matsdotter i Röaby

Sep. Båtsmansänkan Lusse Lars Snabbs i Svenstorp

 

1711-02-21

Sep. Per Perssons sohn Olle i Mörtjuk

Sep. Måns Perssons dotter Karin i Evaryd

Sep. Per Jakobssons stifdotter Mertha i Gummagölsmåla

Sep. Per Perssons dotter Nilla i Gummagölsmåla

Sep. Gårdman Sone Håkanssons hustru Ingeborg Persdotter i Gummagölsmåla

Sep. Mats Svensson i Gummagölsmåla

Sep. Mats Svenssons sohn Jöns i Gummagölsmåla

 

1711-02-22

Sep. Änkan Karin salig Staffan Månses i Väby

Sep. Tjänstepigan Botil Jönsdotter hoos Håkan Olsson i Torp

Sep. Per Karlssons blinde stifsohn Ärkill Svensson i Torp

Sep. En tiggegosse, Sven, döde till Djur Månses i Torp

Sep. Gårdman Jöns Olssons sohn Olle i Svalehult

 

1711-02-23

Sep. Måns Andersson i Sjöarp döde Månd 13 febr om middag aetatis 56 åhr

Sep. Kerstin Måns Anders i Sjöarp

Sep. Måns Anderssons sohn i Sjöarp, Nom. Esbjörn

Sep. Drängen Esbjörn Månsson i Röaby

Sep. Gårdman Olle Månssons dotterbarn Gerton Joonsson i Röaby

Sep. Zachris Nilssons dotter Mätta i Evaryd

Sep. Joon Nilssons stifdotter Karin i Belganet

Sep. Gårdkvinna Sissa Ollesdotter i Hakarp hennes dotter Johanna

Sep. Gårdkvinna Lisabet Nils Orres sohn Måns i Mörtjuk

Sep. Musqueteraren Sigmund Simon i Röaby, en saxer från staden Torgau och af Hr Schommers liif Compagnie

Sep. Musqueteraren Johan Andres Väber i Flakaryd, en saxer från Dresden af Hr Oberst Schommers liif Compagnie

Sep. Musqueteraren Zerimbers stifdotter Lisabeth Andersdotter i Röaby

Sep. Gårdkvinna Karin i Norregården i Belganet i Backaryd

Sep. Gårdman Johan Henriksson i Gummagölsmåla på Sagmöllen

 

1711-02-24

Sep. Halla Mats Nilsson i Hjälmsa

Sep. Per Matssons sohn Måns i Hjälmsa

Sep. Per Olsson i Dönhult

Sep. Per Olssons sohn Olle i Dönhult

Sep. Båtsmans Annika Anders Pers Kokares i Evaryd

Sep. Nils Trulsson i Raskamåla

Sep. Ingeborg sal Gumme Erikses i Harkniven

Sep. Löving Lövingssons sohn Jon i Tokaryd i Backaryd

Sep. Förpassad båtsman Mats Persson Loos hustru Inger Matsdotter i Hunnamåla

 

1711-02-25

Sep. Nils Matsson i Klingsmåla och hans hustru

Sep. Kerstin Nils Mats i Klingsmåla

Sep. Nils Bengtssons stifdotter Metta Månsdotter i Torp

Sep. Inger Salig Måns Djurs i Torp

Sep. Jöns Persson i Evaryd

Sep. Jöns Perssons sohn Olle i Evaryd

Sep. Gårdkvinna Britta Jakob Starks i Väby och hennes dotter,

Sep. pigan Inger Jakobsdotter i Sonekulla

Sep. Förpassad båtsman Lars Häljanos dotter Anna i Väby

Sep. Båtsmanhustrun Gunilla Per Anders Holfasts hennes sohn Anders i Fösingsmåla

Sep. Gårdkvinna Knipple [?] Kerstin Giselsdotter hennes dotter Elin i Väby

 

1711-02-26

Bap. Hans Hanssons och Brita Nilsdotter i Hakarp theras dotter föd tisd 16 febr vid middag Döbt Nom Elin. Elin Håkan Clauses i Hakarp bar det. Fadderne. Sven Hansson i Ryd. Jöns Åkesson i Hakarp. Sissa Nils Anders i Hakarp. Agnes Måns Nils i Hakarp.

Introd. Magnil Måns Clemmits i Mölleskog

Bap. Gumme Samuelssons och Inger Henriksdotter i Hässledalen, theras dotter föd sönd 19 febr i dagningen Döbt Nom Inga. Gårdkvinna Kerstin Anders Svens i Hässledalen bar det. Fadderne. Per Joonsson i Hässledalen. Joon Jönsson i Hovgård. Inger Karl Nilses i Gertonemåla. Bengta Henrik Gumme i Ryd.

Introd. Karin Ammon Jönses i Tokaryd

Introd. Malin Gerton Bengtssons i Måstad

Copulerad Båtsman Joon Åkesson Flink i Röan och gårdkvinna Signe Svensdotter i Stora Silpinge

Sep. Jöns Månsson i Fogdakärr

Sep. Olle Clemmitssons dotter Sissa i Röaby

Sep. Olle Clemmitssons dotter Karin i Röaby

Sep. Signe salig Sven Svens sohn Sven i Röaby

Sep. Signe salig Sven Svens sohn Joon i Röaby

 

1711-02-27

Sep. Per Olsson i Flakaryd

Sep. Sigrid Per Ols i Flakaryd

Sep. Per Olssons sohn Olle i Flakaryd

Sep. Per Olssons dotter Bengta i Flakaryd

Sep. Per Olssons sohn Anders i Flakaryd

Förpassad båtsman Anders Markusson Bila i raskamåla

 

1711-02-28

Sep. Nils Olsson Lax i Torp

Sep. Nils Olsson Laxes dotter Kerstin i Torp

 

1711-03-01

Sep. Gunilla Håkan Bengts i Harkniven

Sep. Håkan Bengtssons dotter Karin i Harkniven

Sep. Per Bengtssons sohn Nils i Harkniven

Sep. Gårdkvinna Sissa Vita Pelles i Hjälmsa

Sep. Johan Johanssons hustru Karin Svensdotter i Askaremåla

Sep. Johan Johanssons sohn Djur i Askaremåla

 

1711-03-03

Sep. Agnes Måns Nils i Hakarp

Sep. Måns Nilssons dotter Metta i Hakarp

Sep. Måns Nilssons sohn Per i Hakarp

Sep. Måns Nilssons sohn Nils i Hakarp

Sep. Elin Olle Perses i Gertonemåla

Sep. Gårdkvinna Sissa Joon Duvas i Röaby

Sep. Gårdkvinna Botil Nils Vipps stifsohn Olle i Röaby

Sep. Gårdkvinna Elin Isaacsdotter i Hjälmsa

Sep. Båtsman Olle Persson Träsks dotter Botil i Hjälmsa

Sep. Drängen Måns Persson i Hunnamåla

Sep. Påvel Månssons sohn Måns i Belganet

Sep. Påvel Månssons sohn Sven i Belganet

 

1711-03-04

Sep. Elin Olle Svenses [?] i Svalemåla

Sep. Per Persson i Svalemåla

Sep. Sissa Per Perses i Svalemåla

Sep. Gunilla Sven Perses i Belganet

Sep. Consensu pastoris i Backaryd, pigan Bengta Nilsdotter i Belganet

Sep. Joon Larssons dotter Karin i Evaryd

Sep. Gårdkvinna Sissa Bengt Larses i Evaryd

Sep. Musqueteraren Christian Lång i Torp

Sep. Musqueterarens salig Christian Buchards dotter Regina i Biskopsmåla

Sep. Gårdkvinna Kerstin Giselsdotter i Väby

Sep. Nils Trulssons sohn Olle i Raskamåla

Sep. Nils Karlssons hustru Ellin Nilsdotter i Smedamåla Consensu pastoris i Backaryd

 

1711-03-05

Bap. Håkan Nilssons och Elin Månsdotter i Lindås theras sohn föd fred 24 febr om qvällen Döbt Nom Måns. Sissa Sven Nilses i Hålabäck bar det. Fadderne. Löving Lövingsson i Tokaryd. Jöns Lövingsson i Ulvsmåla i backaryd sokn. Kerstin Lars Månses i Hjörthålan i Backaryd sockn. Inger Nils Jeppes i Lindås.

Sep. Måns Anderssons sohn Per i Sjöarp

Sep. Måns Anderssons sohn Anders i Sjöarp

Sep. Gårdkvinna Mette Olle Åhls i Hålabäck

Sep. Per Nilssons dotter Kerstin i Väby

Sep. Harald Perssons dotter Botil i Lilla Kulleryd

 

1711-03-06

Bap. Musqueterarens Hans Jurgen Stullmans och Catharina Brusas i Örseryd theras dotter föd torsd 2 Marty om middag Döbt Nom Elizabeth. Knut Håkanssons dotter Lisabet i Hoby bar det. Fadderne. Monsieur feltvebel Johan Georg Lotz i Muggeboa. Monsieur sergiant Georg Ebbert i Hjälmsa. Elin Jöns Jöns i Örseryd.

Sep. Per Perssons dotter Karin i Gummagölsmåla

Sep. Per Perssons dotter Karin i Gummagölsmåla [Namnet förekommer två gånger i rad.]

Sep. Båtsman Lars Sigfridsson Haitis sohn Lars i Mörtjuk

Sep. En döv och stum tiggarepiga döde i Mörtjuk

Sep. Gårdkvinna Lusse Snabbs dotter Inger i Svenstorp

Sep. Sven Hanssons hustru Inger Esbjörnsdotter i Ryd. Tisdagen 7 marty.

Sep. Nils Bengtssons sohn Anders i Torp

Sep. Per Perssons dotter Karin i Hållegården i Mörtjuk

Sep. Socknaskomakaren Claus Håkanssons dotter Sissa i Väby

 

1711-03-08

Sep. Musqueteraren Gregor Bytner i Torp en prÿsser frå Köningsbärg och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie

Sep. Lars Börjessons hustru Bengta Bengtsdotter i Sävsjömåla

Sep. Salig Måns Trulssons dotter Anna i Sävsjömåla

Sep. Börje Larssons sohn Per i Sävsjömåla

Sep. Båtsman Olle Persson Träsk i Hjälmsa

Sep. Per Jakobsson i Gummagölsmåla

Sep. Anders Olssons dotter Botil i Belganet

Sep. Nils Sigfridssons sohn Per i Gummagölsmåla

Sep. Gårdkvinna Bengta Håkan Bloms sohn Jakob i Evaryd

Sep. Gårdpigan Anna Nilsdotter i Evaryd

Sep. Bromme Staffanssons dotter Sissa i Väby

Sep. Djur Månssons dotter Sissa i Torp

Sep. Båtsman Jöns Karlson Lo i Väby

Sep. Båtsman Sven Svensson Frisks sohn Sven i Smedamåla i Backaryd

 

1711-03-09

Sep. Båtsman Per Davidsson Liljas hustru Gunilla Hansdotter i Mörtjuk

 

1711-03-10

Sep. Abraham Erikssons hustru Inger Ingemarsdotter i Hjälmsa

Sep. Olle Perssons hustru Anna Håkansdotter i Torp

Sep. Nils Trulssons sohn Truls i Raskamåla

Sep. Tjänstedr. Tuve Olsson hoos Anders Olson i Torp

Sep. Drängen Botil Nils Ols sohn Anders i Tararp

Sep. Joon Nellson i Belganet

Introd. Botil salig Nils Ols i Lillagärde

 

1711-03-11

Sep. Kerstin Olle Hanses i Torp

Sep. Bromme Svenssons dotter Kerstin i Torp

Sep. Förpassad båtsman Håkan Olsson Tripunning i Svalemåla

Sep. hans hustru Ellin Håkan Tripunnings i Svalemåla

Sep. Nils Bengtssons sohn Mattis i stora Björkeryd

Sep. Jöns Enartssons dödföd barn i Nääs

Sep. Drängen Jöran Nilsson i Klingsmåla

Sep. Pigan Marna Andersdotter i Klingsmåla

Sep. Olle Anderssons sohn Per i Vasakull

Sep. Gårdkvinna Tyra Lars Gabrielsson Krafts sohn Erik i Harkniven

Sep. Harald Perssons sohn Per i lilla Silpinge

Sep. Joon Anderssons dotter Sissa i Hjälmsa

Sep. Mattis Hanssons sohn Nils i Järnavik

Sep. Vyrdige Capellanens hr Per Olson Backendorphs hustru Birta Persdotter i Evaryd

Sep. Per Persson i Gummagölsmåla

Sep. Gårdman Bengt Larssons dotter Gertrud i Evaryd

 

1711-03-12

Bap. Joon Perssons och Karin Månsdotter i Sjöarp theras dotter föd sönd 5 Marty om qvällen Döbt Nom Karin. Malin Gerton Bengtses i Måstad bar det. Fadderne. Gårdman Måns Joonsson i Trofta. Håkan Jönsson i Sjöarp. Karl Månsson i Flakaryd.

Sep. Signe Sven Svens i Röaby

Sep. Signe Sven Svens dotter Kerstin i Röaby

Sep. Signe Sven Svens dotter Sissa i Röaby

Sep. Signe Sven Svens dotter Karin i Röaby

Sep. Gårdkvinna Inger Mickelsdotter Utter i Röaby

Sep. Måns Nilssons dotter Bengta i Hakarp

Sep. Nils Anderssons dotter Kerstin i Hakarp

Sep. Båtsman Per Andersson Stindon i Väby

Sep. Drängen Abraham Svensson i Belganet

Sep. Nils Sigfridssons dotter Elin i Gummagölsmåla

Sep. Nils Sigfridssons sohn Sigfrid i Gummagölsmåla

Sep. Nils Sigfridssons sohn Karl i Gummagölsmåla

Sep. Båtsman Jöns Äbsas sohn Hans i Belganet i Backaryd

Sep. Båtsman Jöns Äbsas sohn Arvid i Belganet i Backaryd

Sep. Båtsman Jöns Hansson Äbsas hustru Bengta Matsdotter i Belganet i Backaryd

Sep. Förpassad båtsman Knut Hermansson Tarras hustru Inger Svensdotter i Belganet

Sep. Förpassad båtsman Knut Hermansson Tarras dotter Karin i Belganet i Backaryd

Sep. Båtsman Per Giselsson Blankholms hustru Görel i Hunnamåla i backaryd

Sep. Gårdman Johan Henrikssons dotter Botil i Belganet i Backaryd

Sep. Skomakaren Nils Nilssons dotter Bengta i Hunnamåla döde tiisd 28 febr om Morgonen aetatis 18 åhr i Backaryd

Sep. Skomakaren Nils Nilssons dotter Kerstin i Hunnamåla döde Lögerd 11 Marty om Morgonen aetatis 17 åhr i Backaryd

Sep. Skomakaren Nils Nilsson i Hunnamåla döde Lögerd 11 Marty om qvällen aet 45 åhr

Sep. Gårdman Johan Henriksson i Belganet döde tisd 14 febr om Morgonen aetatis 48 åhr

 

1711-03-13

Sep. Musqueteraren Hans Åij i Gummagölsmåla, döde fred 3 martÿ om qvellen aet 26 åhr

Sep. Per Olssons dotter Kerstin i Svalemåla

Sep. Gårdman Per Nilssons dotter Valborg i Siöarp

 

1711-03-14

Sep. Sven Månssons dotter Gertrud i Klingsmåla

Sep. Joon Kroksson i Hunnamåla

Sep. Påvel Månsson i Belganet

Sep. Anders Olsson i Belganet

Sep. Gårdman Gisel Persson i Harkniven

Sep. Gårdman Gisel Perssons dotter Sissa i Harkniven

Sep. Gårdman Gisel Perssons sohn Olle i Harkniven

 

1711-03-15

Sep. Olle Persson i Evaryd

Sep. Nils Olsson i Lillagärde

Sep. Båtsman Lars Andersson Lustig i Hjälmsa

Sep. Johan Johansson i Askaremåla i Backaryd

Sep. Johan Johanssons sohn Johan i Askaremåla Backaryd

Sep. Johan Johanssons dotter Karin i Askaremåla Backaryd

Sep. Johan Johanssons broder Måns i Askaremåla Backaryd

Sep. Gårdkvinna Elin i Belganet, kommen frå Halland, i Backaryd

Sep. Gårdkvinna Kerstin Hansdotters oägte sohn Hans i Belganet

 

1711-03-16

Sep. Jesper Olssons sohn Jacob i Sonekulla

Sep. Bromme Staffanssons dotter Kerstin i Väby

Sep. Zachris Nilssons dotter Gertrud i Evaryd

Sep. Zachris Nilssons dotter Kerstin i Evaryd

Sep. Corporalen Christof Frantz i Öljehult, en saxer af hr Oberst Schommers liif Compagnie, i Backaryd

Sep. Gårdman Sven Skytt i Vermansmåla i Backaryd

 

1711-03-17

Sep. Måns Gummesson i Flakaryd

Sep. Joon Perssons sohn Anders i Sjöarp

Sep. Gårdkvinna Kerstin Isaacsdotter i Hjälmsa

Sep. Gårdkvinna Inger Olle Skogs i Hakarp

Sep. Gårdkvinna Bengta Håkan Bloms i Evaryd

Sep. Gårdkvinna Karin Truedsdotters oägte sohn Trued i Kullåkra

Sep. Gårdkvinna Sissa Ollesdotter i Hakarp

Sep. Gårdkvinna Margareta Trued Rudas i Hakarp

Sep. Gårdkvinna Margareta Trued Rudas dotter Karin Truedsdotter i Hakarp

Sep. Musqueteraren Christian Meijer i Hjälmsa

Sep. Pigan Elin Svensdotter af Askaremåla Consensu pastoris i Backaryd

 

1711-03-18

Sep. Håkan Gummessons dotter Margareta i Björstorp

Sep. Per Olsson i Svenstorp

Sep. Anders Olssons dotterbarn Hälja Giselsdotter i Torp

Sep. Gårdman Anders Nilsson Bagges hustru Inger Månsdotter i Sjöarp

Sep. Gårdkvinna Malin Nilsdotter i Bårabygd

Sep. Gårdman Jöns Olsons sohn Clemmit i Svalehult

Sep. Håkan Clemmitssons hustru Karin Persdotter i Hunnamåla

 

1711-03-19

Bap. Bromme Staffanssons och Karin Brommesdotter i Väby theras sohn föd onsd 8 Marty om qvällen Döbt Nom Bromme. Mette Lars Nils i Väby bar det. Fadderne. Jöns Nilsson i Väby. Nils Persson i Väby. Marna Per Nils i Väby. Kerstin Per Ols i Väby.

Bap. Båtsman Per Håkansson Uskis och Annika Nilsdotter i Hakarp theras dotter föd Månd 13 Marty om qvällen Döbt Nom Kerstin. Elin Håkan Clauses i Hakarp bar det. Fadderne. Nils Torsson i Hakarp. Jöns Åkesson i Hakarp. Kerstin Bastian Hanses i Mörtjuk. Elin Jordegods Mats Nilses i Hjälmsa.

Introd. Inger Gumme Samuelses i Hässledalen.

Sep. Ingelöv Bengt Olses i Fogdakärr

Sep. Ingelöv Bengt Olses nyfödde sohn i Fogdakärr

Sep. Sven Nilssons dotter Ingeborg i Stora Silpinge

Sep. Drängen Olle Håkansson i Svenstorp, döde i Svalemåla

 

1711-03-20

Sep. Håkan Kroksson i Hunnamåla

Sep. Elin salig Påvel Månses i Belganet

Sep. Båtsman Jöns Karlsson Los stifdotter Karin Åkesdotter i Väby

Sep. Båtsman Jöns Karlsson Los stifsohn Anders Åkesson i Väby

 

1711-03-21

Sep. Gårdkvinna Elin Nils Clemmitses i Mörtjuk

Sep. Gårdkvinna Elin Nils Clemmitses dotter Ingeborg i Mörtjuk

 

1711-03-22

Sep. Inger sal Arvids sohn Gunnar i Belganet

Sep. Inger sal Arvids sohn Per i Belganet

Sep. Olle Hanssons dotter Sissa i Torp

Sep. Båtsman Johan Eskilsson Hares dotter Bengta i Gertonemåla

Sep. Skomakaren Claus Håkansson i Väby

Sep. Skomakaren Claus Håkanssons sohn Per i Väby

Sep. Gårdkvinna Elin Håkansdotter i Väby

Sep. Gårdkvinna Elin Håkansdotters sohn Claus i Väby

Sep. Båtsman Sven Svensson Frimodigs dotter Sissa i Väby

Sep. Musqueteraren Christian Eichler frå Vermansmåla i Backaryd

 

1711-03-23

Sep. Gårdman Björn Svenningssons dotter Sissa i Svalemåla

Sep. Gårdman Björn Svenningssons dotter Ingrid i Svalemåla

Sep. Båtsman Strånge Jönsson Kruslock i Tokaryd

Sep. Båtsman David Jönsson Västgötes dotter Elin i Evaryd

Sep. Jöns Perssons dotter Mertha i Belganet

Sep. Musqueteraren Martin Schlÿter i Sävsjömåla frå Qvarfort i Saxen och af Hr Oberst Schommers liif Compagnie

Introd. Musqueterarens Catharina Stullmans i Örseryd

 

1711-03-24 (långfredag)

Bap. Salig Elin Påvel Månses i Belganet hennes sohn, föd fred 17 Marty qvällen Döbt Nom Påvel. Sigrid Joon Jönses i Belganet bar det. Fadderne. Jöns Persson i Belganet. Drängen Olle Anderssosn i Belganet. Inger Joon Nilses i Belganet.

Introd. Brita Hans Hanses i Hakarp.

Sep. Jöns Nilsson i Tararp

Sep. Per Olssons sohn Hans i Svalemåla

Sep. Olle Nilsson Vinds dotter Botil i Hjälmsa

Sep. Nils Bengtssons dotter Bengta i Torp

Sep. Karin Karl Esbjörns i Smedamåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Nils Karlssons sohn Tore i Smedamåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Gårdman Nils Jönssons sohn Salomon i Smedamåla i Backaryd

Sep. Joon Svensson i Vermansmåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Sven Nilsson Skytts hustru Botil i Vermansmåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Sven Persson i Gertonemåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Sven Perssons hustru Elisabet i Gertonemåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Sven Perssons sohn Nils i Gertonemåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Sven Skytt i Vermansmåla Consensu pastoris i Backaryd

Sep. Båtsman Måns Jakobsson x (?) sohn Olle i Ryd i Backaryd

Sep. Båtsmansänkan Ingeborg Andersdotter i Belganet i Backaryd

 

1711-03-25

Sep. Musqueteraren Hans Hinrich Seele i Klingsmåla från Brunswiik af Välb. Hr Oberst Schommers liif Compagnie

Sep. Gårdkvinna Tyra Lars Gabriel Krafts sohn Anders i Harkniven

Sep. Per Olssons dotter Kerstin i Dönhult

Sep. Gårdman Gisel Perssons sohn Olle i Harkniven

Sep. Båtsman Per Månsson Löv i Svenstorp

Sep. Båtsman Per Månsson Lövs hustru Kerstin Månsdotter i Svenstorp

Sep. Gårdman Anders Nilsson Bagges dotter Gertrud i Sjöarp

Sep. Gårdman Nils Jönsson Bila i Evaryd

Sep. Båtsmansänkan Inger Per Anders Stindons i Väby

Sep. Båtsman Anders Jönsson Lustigs dotter Kerstin i Hjälmsa

Sep. Båtsman Anders Jönsson Lustigs sohn Lars i Hjälmsa

Sep. Gertrud Claus Nilses i Väby

Sep. Sone Svenssons dotter Inger i Röaby

Sep. Sone Svenssons dotter Botil i Röaby

Sep. Holger Svenssons dotter Inger i Röaby

Sep. Holger Svenssons dotter Maria i Röaby

Sep. Nils Andersson i Hakarp

Sep. Nils Anderssons dotter Inger i Hakarp

Sep. Måns Nilsson i Hakarp

Sep. Bromme Staffansson i Väby

Sep. Per Matssons son Mats i Kullåkra

Sep. Bromme Svenssons dotter Elin i Torp

Sep. Håkan Jönsson i Sjöarp

Sep. Nilla Nils Pers i Grårör, i Tingsås

Sep. Abrahams dotter Inger i Grårör, i Backaryd

 

1711-03-28

Sep. Olle Nilsson Vinds dotter Kerstin i Hjälmsa

 

1711-03-29

Bap. Per Nilssons och Marna Clemmitsdotter i Väby theras dotter föd Månd 20 Marty i ottemålet Döbt Nom Karin. Elin Håkan Clauses i Hakarp bar det. Fadderne. Jöns Månsson i Tokaryd. Nils Olsson i Tokaryd. Malin (?) Lars Nilses i Tokaryd. Kerstin Jöns Nilses i Tararp.

Sep. Inger sal Jon Kroks i Hunnamåla consensu pastoris i Backaryd

Sep. Elin Måns Månses i Hunnamåla consensu pastoris i Backaryd

Sep. Nils Karlsson i Smedamåla consensu pastoris vid Backaryd

Sep. Karl Esbjörnssons dotter Elin i Smedamåla consensu pastoris i Backaryd

Sep. Karl Esbjörnssons dotter Karin i Smedamåla consensu pastoris i Backaryd

Sep. Per Nilssons dotter Karin i Väby

Sep. Olle Anderssons sohn Per i Vasakull

Sep. Karl Svenssons sohn Per i Evaryd

Sep. Abraham Erikssons sohn Erik i Hjälmsa

Sep. Tyge Per Nilssons sohn Jöns i Mörtjuk

Sep. Per Anderssons dotter Kerstin i Lilla Björkeryd

Sep. Båtsman Anders Jonsson Lustigs dotter Inga i Hjälmsa

 

1711-03-31

Sep. Anna Trued Nilses i Tararp

Sep. Anna Trued Nilses sohn Nils i Tararp

Sep. Agnes salig Per Nils dotter Sissa i Väby

Sep. Båtsman Måns Bengtsson Blom i Evaryd

 

1711-04-01

Bap. Musqueteraren Johan Fredrik Schaachtel och Margareta Johan Persdotter i Hjälmsa, theras sohn föd fred 31 Marty om morgonen Döbt Nom Johan. Bengta Torkel Nilses i Hjälmsa bar det. Fadderne. Corporalen Johan Jurgen Volgemut i Hjälmsa. Musquet. Johan Kymhubel (?) i Hjälmsa. Musquet. Elias Seth (?) i Hjälmsa.

Sep. Sissa Nils Ols i Väby

Sep. Bromme Staffanssons sohn Bromme i Väby

Sep. Benke Per Perssons dotter Karin i Mörtjuk

Sep. Gårdman Nils Clemmitssons dotter Inga i Mörtjuk

Sep. Skräddaren Nils Henrikssons dotter Anna i Evaryd

Sep. Römde båtsmannen Olle Månsson Evinnerligs sohn Måns i Björstorp

Sep. Båtsman Knut Joonsson Häljanos sohn Knut i Väby

Sep. Gårdkvinna Elin Håkansdotter Stindons dotter Bengta i Väby

Sep. Gårdman Nils Yggesson i Ebbemåla, vid landsvägen

 

1711-04-02

Bap. Olle Anderssons och Karin Persdotter i Vasakull theras dotter föd tisd 28 Marty om qvällen döbt Nom Kerstin. Sissa Per Anders i Törneryd i Åryd sockn bar det. fadderne. Enart Andersson i Vasakull. Djur Månsson i Torp. Sigrid Bengt Perses i Muggeboa. Anna Joon Jönses i Hovgården.

Bap. Per Joonssons och Elin Månsdotter i Hässledalen (?) theras sohn föd torsd 23 Marty om eftermiddag Döbt Nom Nils. Inger Gumme Samuels i Hässledalen bar det. Fadderne. Lars Olsson i Stora Silpinge. Måns Månsson på grepen. Gunnel Per Mats i Raskamåla. Ingeborg Sven Måns i Raskamåla.

Bap. Holger Svenssons och Botil Månsdotter i Röaby theras sohn föd onsd 29 Marty om morgonen hiemmedöbt Nom Sven. Botil Sone Svens i Röaby bar det. Fadderne. Nils Persson i Stora Silpinge. Per Persson i Stora Silpinge. Olle Persson i lilla Silpinge. Karin Vinnan Svens i Trofta.

Introd. Elin Håkan Nilses i Lindås.

Introd. Bengta Jöns Enartses i Nääs.

Sep. Sven Åkessons stifdotter Kerstin Joonsdotter i Mörtjuk

 

1711-04-03

Copulerad Båtsman Eskil Jönsson Orre i Tokaryd vid gårdkvinnan Bengta Olsdotter i Tokaryd

Sep. Håkan Krokssons hustru Marna Persdotter i Hunnamåla i Backaryd

Sep. Håkan Krokssons sohn Krok i Hunnamåla i Backaryd 1711-04-04

Sep. Botil Holger Svens i Röaby

Sep. Monsieur Sergiant Johan Gotfrid Ebbert i Hjälmsa, burdig von Saxen Nouenburg af Hr General Majoren Schommers liif Compagnie

Sep. Musqueterarens Johan Friedrich Schaachtel och Margreta Johan Persdotter i Hjälmsa theras dotter Margreta

Sep. Jöns Trulssons sohn Nils i Lilla Björkeryd

Sep. Karl Nilsson i Gertonemåla

Sep. Karl Nilssons hustru Inger Samuelsdotter i Gertonemåla

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Anna Catrina i Hakarp

Sep. Socknaskomakaren [överstruket] Claus Nilsson i Väby

 

1711-04-05

Sep. Nils Bengtsson i Stora Björkeryd

Sep. Nils Bengtssons hustru Anna Mattisdotter i Stora Björkeryd

Sep. Olle Andersson i Vasakull

Sep. Hans Anderssons dotter Kerstin i Mörtjuk

Sep. Musqueteraren Christoff Briger i Ryd burdig von Paolen [?] in Posen stad, i Backaryd

 

1711-04-06

Sep. Per Perssons hustru Kerstin Jönsdotter, i Backaryd consensu pastoris

Sep. Sven Månsson i Klingsmåla

Sep. Sven Månssons dotter Elin i Klingsmåla

Sep. Sven Månssons sohn Måns i Klingsmåla

Sep. Sven Månssons dotter Aida i Klingsmåla

Sep. Olle Hanssons dotter Karin i Torp

Sep. Hans Olssons sohn Olle i Torp

Sep. Håkan Claussons sohn Per i Väby

Sep. Gårdman Anders Nilsson Bagge i Sjöarp

Sep. Gårdkvinna Anna Jönsdotter i Hjälmsa

Sep. Båtsman Olle Jonsson Dysters dotter Ingeborg i Belganet, i Backaryd

 

1711-04-07

Sep. Botil Nils Ols i Lillagärde

Sep. Botil Nils Ols dotter Gertrud i Lillagärde

Sep. Sven Månssons sohn Måns i Raskamåla

Sep. Botil Lars Gummes sohn Per i Väby

Sep. Botil Lars Gummes sohn Johan i Väby

 

1711-04-08

Sep. Bo Nilsson i Biskopsmåla

Sep. Båtsmanhustru Kerstin Nils Roskarls i Hakarp

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Karin i Hakarp

Sep. Nils Erikssons dotter Karin i Måstad

Sep. Olle Perssons dotter Inger i Evaryd

Sep. Olle Perssons dotter Elin i Evaryd

Sep. Jöns Månsssons sohn Olle i Tokaryd

Sep. Jöns Månsssons sohn Olle i Tokaryd

Sep. Gårdkvinna Ellin (?) Kjell Håkans dotter Anna Persdotter i Mörtjuk

Sep. Per Matssons dotter Sissa i Röaby

Sep. Musqueteraren Adam Alletin i Fogdakärr, i Backaryd, en saxer von Düringen

 

1711-04-09

Copulerad änklingen Mats Persson i Väby och pigan Sissa Clausdotter i Väby

Introd. änkan Karin Bromme Staffans i Väby

Introd. Karin Joon Perses i Sjöarp

Sep. Kerstin Hans Clemmitses i Tararp

Sep. Båtsmansänkan Anna Harald Smals dotter Anna i Väby

Sep. Gårdkvinna Elin Olsdotters oägta sohn Olle Andersson i Gertonemåla

Sep. Gårdkvinna Slatte-Kerstins dotterbarn Signe i Stora Silpinge

Sep. Båtsman Jonas Bredfälts dotter Ingeborg i Stora Silpinge

Sep. Karl Nilssons sohn Samuel i Gertonemåla

Sep. Gårdkvinna Kerstin Grels Lövs dotter Maria i Svenstorp

 

1711-04-10

Sep. Musqueteraren Christian Lähman i Tokaryd. En saxer von x (?) (Scertz?) stad

Sep. Musqueteraren Johan Kÿmhubel i Hjälmsa. En saxer von Könenbärg

Sep. Gårdman Björn Svenningsson i Svalemåla

Sep. Per Olssons sohn Ärikill i Svalemåla

Sep. Änkans Agnes salig Per Nils sohn Claus i Väby

 

1711-04-11

Sep. Olle Perssons sohn Per i Lilla Silpinge

Sep. Jöns Nilsson i Väby

Sep. Gårdkvinna Sissa Västgötes i Stora Silpinge, döde i Hakarp

Sep. Gårdman Hans Bengtssons son Bengt i Tokaryd

Sep. Musqueter Jurgen Hatze i Lilla Björkeryd, en saxer från Visland (?)

 

1711-04-12

Sep. Kerstin Nils Pers i Väby

Sep. Kerstin Åke Henriks dotter Karin i Mörtjuk

Sep. Kerstin Åke Henriks dotter Kerstin i Mörtjuk

Sep. Båtsmans Elin Sven Starks i Trånhem

Sep. Båtsman Joon Bengtsson Häljanos sohn Johan i Väby

Sep. Gårdkvinna Inger Mattisdotter i Mörtjuk

 

1711-04-13

Sep. Håkan Gummessons sohn Gumme i Björstorp

Sep. Håkan Gummessons dotter Kerstin i Björstorp

Sep. Sal Botil Nils Ols dotter Sissa i Lillagärde

Sep. Tjänstepigan Gunnel Knutsdotter i Lillagärde

Sep. Per Anderssons sohn Anders i Lilla Björkeryd

Sep. Per Anderssons sohn Mats i Lilla Björkeryd

Sep. Förpassad båtsmanhustrun Karin Bengt Jägares i Lilla Björkeryd

Sep. Förpassad båtsmans Bengt Jägares sohn Nils i Lilla Björkeryd

Sep. Förpassad båtsman Bengt Jägares sohn Anders i Lilla Björkeryd

Sep. Sven Månssons dotter Signe i Klingsmåla

Sep. Sven Månssons sohn Per i Klingsmåla

Sep. Gårdman Mickel Pålacks dotter Mertha i Väby

Sep. Gårdman Joon Svenssons dotterbarn Nils Persson i Sävsjömåla

 

1711-04-14

Sep. Sone Svensson i Röaby

Sep. Sone Svenssons dotter Sissa i Röaby

Sep. Sone Svenssons sohn Anders i Röaby

Sep. Holger Svenssons sohn Per i Röaby

Sep. Holger Svenssons sohn Sven i Röaby

Sep. Anders Truedssons dotter Inger i Svalemåla

Sep. Per Nilssons sohn Anders i lilla Silpinge

Sep. Nils Erikssons dotter Kerstin i Måstad

Sep. Joon Perssons söstersohn Anders Jönsson i Hjälmsa

Sep. Båtsman Nils Matsson Tarvas i Klingsmåla, på - Nya Kyrkogården med det No 1.

 

1711-04-15

Sep. Kerstin Olle Ols i Väby

Sep. Per Olsson i Svalemåla

Sep. Hans Olsson i Torp

Sep. Karin Per Sones i Dönhult

Sep. Bengta sal Olle Pers dotter Gertrud i Evaryd

Sep. Hans Anderssons dotter Karin i Mörtjuk

Sep. Båtsman Lars Sigfridsons dotter Elin i Mörtjuk

Sep. Sÿarens [salpetersjudaren] Olle Nilssons dotter Inger i Väby

Sep. Per Olsson i Tararp

Sep. Gårdkvinna Botil Samse (?) Mats dotter Kerstin i Tararp

Sep. Sven Nilssons dotter Elin i Stora Silpinge

 

1711-04-16

Bap. Tuve Torssons och Karin Åkesdotter i Hakarp theras dotter föd lögerd 8 april vid davremål Döbt Nom Bengta. Birta Bo Ols i Hakarp bar det. Fadderne. Mattis Hanssoni Järnavik. Håkan Clausson i Hakarp. Sissa Nils Tors i Hakarp. Brita Hans Hanses i Hakarp.

Bap. Joon JOonssons och Bengta Lövingsdotter i Doclemåla, theras dotter föd Månd 3 april vid davremål Döbt Nom Mertha. Magnil Börje Erengisels i Öljehult bar det. Fadderne. Sven Persson i Belganet. Bengt Persson i Dockemåla. Karin Sven Måns i Ulvsmåla i Backaryd sockn. Bengta Mats Svens i Askaremåla.

Sep. En fattig tiggaregosse, döde till Bengt Christiansson i Hjälmsa på - Nya (2)

Sep. Olle Jönsson i Svenstorp

Sep. Gertrud Olle Jönses i Svenstorp

Sep. Kerstin Per Svens i Stora Silpinge

Sep. Kerstin Per Svens nyfödde sohn hiemmedöbt Nom Per. Döde onsd 12 April Stora Silpinge

Sep. Nils Eriksson i Måstad

Sep. Nils Erikssons dotter Kerstin i Måstad

 

1711-04-18

Sep. Båtsmans Marna Måns Forts i Lillagärde

Sep. Båtsmans Bengta Jöns Pålacks på - Nya (3) i Stora Kulleryd

Sep. Båtsman Jöns Joonsson Pålack i Stora Kulleryd på - Nya (4)

Sep. Båtsmans Jöns Joonsson Pålacks dotter Briita ibid på - Nya (5)

Sep. Båtsmans Jöns Joonsson Pålacks dotter Brita ibid på - Nya (6)

 

1711-04-19

Copulerad corporalen Tobias Christian Mengewein af hr General Majorens och höghbne hr Oberst Schommers liifcompagnie och hustru Johanna Justina Geistern i stora Silpinge

Sep. Per Andersson i Lilla Björkeryd

Sep. Förpassad båtsman Måns Mattisson Fort i Dönhult

Sep. Båtsmans Elin Håkan Henriksson Styvs i Tararp

Sep. Förpassad båtsman Sigfrid Sigfridsson Orres sohn Mattis i Hoby, döde i Väby

Sep. Nils Jönssons dotter Bengta i Stora Silpinge

Sep. Lars Olssons sohn Mats i Stora Silpinge

Sep. Clemmit Kroksson i Hunnamåla

Sep. Sissa Clemmit Kroks i Hunnamåla

Sep. Birta sal Nils Olle Laxes sohn Olle i Torp

 

1711-04-20

Sep. Mats Torstensons dotter Birta i Tokaryd

Sep. Inger Nils Henrikses i Torp

Sep. Kerstin salig Åke Henriks sohn Henrik i Mörtjuk

Sep. Sven Jeppeson i Stora Silpinge

Sep. Sven Jeppesons dotter Elin ibidem

Sep. Sven Jeppesons dotter Botil ibidem

Sep. Sven Jeppesons dotter Anna ibidem

Sep. Båtsman Gumme Matsson Höks dotter Elin i Mörtjuk

Sep. Bengt Persson i Muggeboa

Sep. Bengt Perssons dotter Kerstin i Muggeboa

Sep. Benke Per Jonsons hustru Bengta i Mörtjuk

Sep. Benke Per Jonsons sohn Trued i Mörtjuk

Sep. Benke Per Jonsons sohn Esbjörn i Mörtjuk

Sep. Esbjörn Persson i Svenstorp

Sep. Per Olsons stifdotter Elin i Svenstorp

 

På Nya Kyrkiogården

 

Sep. Båtsman Johan Jonsson Bredfälts hustru Botil Jönsdotter i Stora Silpinge - Nya (7)

Sep. Förpassad båtsman Bengt Jägares dotter Kerstin i Lilla Björkeryd - Nya (8)

Sep. Gårdman Joen Svensson i Sävsjömåla - Nya (9)

Sep. Båtsman Per Jakobson Rupponens hustru Bengta Persdotter i Väby - Nya (10)

Sep. Gårdman Lars Henrikson Häljanos sohn Anders i Väby - Nya (11)

Sep. Båtsmanhustruns Bengta Oförgods söster Kerstin Giselsdotter i Björstorp - Nya (12)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Margareta i Hakarp - Nya (13)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars son Jakob i Hakarp - Nya (14)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Maria i Hakarp - Nya (15)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Catrina i Hakarp - Nya (16)

 

1711-04-21

Sep. Förpassad båtsman Sigfrid Orres dotter i Hoby, döde i Halahult i Åryds socken

Sep. Gårdman Olle Nilsson Syares dotter Kerstin i Väby

Sep. Nilla Nils Pers i Grårör, döde Påskavecka, begrafven vid Tingsås (redan antecknat 1711-03-25)

Sep. Abraham Perssons dotter Inger i Grårör

 

1711-04-22

Sep. Måns Persson i Stora Silpinge

Sep. Joon Persson i Hjälmsa

Sep. Hans Anders dotter Birta i Mörtjuk

Sep. Mats Nilsons dotter Inger i Hjälmsa

Sep. Jöns Månssons sohn Olle i Fogdakärr

Sep. Agnes salig Per Nils i Väby

Sep. Agnes salig Per Nils dotter Kerstin i Väby

Sep. Claus Nilsons dotter Elin i Väby

Sep. Per Olssons dotter Sissa i Svalemåla

Sep. Jöns Perssons dotter dotter Ingeborg i Belganet

Sep. Per Matssons sohn Åke i Kullåkra

Sep. Benke Per Perssons sohn Per i Mörtjuk

Sep. Marna Per Nils i Väby

Sep. Båtsman Per Håkanson Uskis dotter Inger i Hakarp

Sep. Jöns Åkesons hiemme döbt sohn Åke i Hakarp

 

1711-04-23

Introd. Karin salig Olle Anderses i Vasakull

Introd. Elin Per Joons i Hässledalen

Introd. Båtsman Per Håkansson Uskis hustru Annika Nilsdotter i Hakarp

Absolverades gårdkvinnan Kerstin Hansdotter i Belganet för lönskaläger med båtsman Måns Duva i Ramsjömåla

Sep. Sven Nilson i Stora Silpinge

Sep. Sven Nilsons sohn Per i Stora Silpinge

Sep. Sven Nilsons sohn Måns i Stora Silpinge

Sep. Håkan Gummesson i Björstorp

Sep. Håkan Gummessons sohn Jöns i Björstorp

 

1711-04-24

Sep. Lars Nilssons dotter Kerstin i Väby

Sep. Förpassad båtsman Olle Nilsson Trumslagares dotter Kerstin i Väby

Sep. Jöns Gunnarsson i Öljehult

Sep. Anna Jöns Gunnars i Öljehult

Sep. Per Gunnarsson i Lillagärde

Sep. Per Gunnarssons dotter Anna i Lillagärde

 

1711-04-25

Sep. Torkel Nilssons sohn Nils i Hjälmsa

Sep. Torkel Nilssons sösterdotter Margreta Eriksdotter i Hjälmsa

Sep. Båtsman Anders Jonsson Lustigs hustru Elin Jönsdotter i Hjälmsa

Sep. Mats Rasmussons sohn Rasmus i Hjälmsa

Sep. Bo Olssons dotter Mertha i Hakarp

Sep. Tor Olssons hustru Kerstin Joonsdotter i Stora Kulleryd

Sep. Holger Svensson i Röaby

Sep. Båtsmans Sissa Per Västgötes dotter Kerstin i Stora Silpinge - Nya (17)

Sep. Båtsman Johan Johansson Hjorts sohn Sven i Stora Silpinge - Nya (18)

Sep. Båtsman Håkan Villerskägs dotter Sissa i lilla Silpinge - Nya (19)

Sep. Båtsman Jonas Jönsson Bredfält i Stora Silpinge - Nya (20)

Sep. Båtsman Joon Åkesson Flinks hustru Signe Svensdotter i Röan - Nya (21)

 

1711-04-26

Sep. Änkan salig Per Pers i Öljehult

Sep. Båtsman Johan Eskilsson Hare i Gertonemåla

Sep. Båtsman Johan Eskilssons Hares moder Elin Yggesdotter i Gertonemåla

Sep. Enart Andersson i Vasakull

Sep. Anna Enart Anders i Vasakull

Sep. Enart Anderssons sohn Gunnar i Vasakull

Sep. Gårdman Tyge Joonsson i Mörtjuk

Sep. Båtsman Henrik Toresson Krabbas sohn Jonas i Hoby

Sep. Båtsman Henrik Toresson Krabbas sohn Åke i Hoby

 

1711-04-27

Sep. Gamle Nils Persson i Väby

Sep. Måns Enartssons dotter Kerstin i Väby

Sep. Inger Jöns Pers i Belganet

 

1711-04-28

Sep. Karin Sven Pers i Hoby

Sep. Lars Olssons dotter Kerstin i Stora Silpinge

Sep. Tjänstedrängen Per Olsson hoos Hans Persson i Hoby

Sep. Gårdkvinna Botil Lars Gummes i Väby

Sep. Gårdkvinna Botil Lars Gummes dotter Kerstin i Väby

Sep. Hans Clemmitsson i Tararp

Sep. Kerstin Jöns Anders i Hjälmsa

Sep. Karin Jöns Måns i Fogdakärr

Sep. Per Bengtsson i Väby

Sep. Per Bengtssons sohn Bengt i Väby

Sep. Anders Nilssons söster Karin i Stora Kulleryd

Sep. Sven Nilsons dotter Botil i Ryd

Sep. Sven Nilsons dotter Karin i Ryd

Sep. Nils Perssons hustru Sissa Månsdotter i Ryd

Sep. Nils Perssons dotter Botil i Ryd

Sep. Nils Perssons sohn Måns i Ryd

Sep. Nils Perssons dotter Hälja i Ryd

Sep. Skräddaren Mats Larssons sohn Nils i Hakarp

Sep. Tjänstedrängen Per Olsson hos Hans Persson i Hoby - Nya (22)

Sep. Båtsmansänkan Inger Erik Frimodigs i Svenstorp - Nya (23)

Sep. Båtsman Jöns Joonsson Pålacks stifsohn Mattis Christensson i Stora Kulleryd - Nya (24)

Sep. Tjänstedrängen Per Gunnarsson hoos Per Trulsson i Lillagärde - Ny (25)

Sep. Båtsman Bengt Svensson Vitlocks hustru Ingeborg Svensdotter i Stora Silpinge - Nya (26)

Sep. Båtsman Bengt Svensson Vitlocks dotter Sissa i Stora Silpinge - Nya (27)

Sep. Gårdman Måns Holgersson i Stora Silpinge - Nya (28)

Sep. Gårdman Måns Holgerssons hustru Botil i Stora Silpinge - Nya (29)

Sep. Nils Matssons dotter Estrid i Falsahemmet, döde i Hunnemåla

Sep. Gårdman Anders Matsson i Hunnamåla, i Backaryd

Sep. Gårdman Anders Matssons sohn Josua i Hunnamåla, i Backaryd

 

1711-04-29

Sep. Anna Per Jöns i Mörtjuk

Sep. Benke Per Perssons dotter Inga i Mörtjuk

Sep. Ingeborg Sven Måns i Raskamåla

Sep. Håkan Gummessons sohn Anders i Björstorp

Sep. Per Anderssons sohn Håkan i Lilla Björkeryd

Sep. Jöns Håkanssons dotter Anna i Sävsjömåla

Sep. Tor Olssons dotter Kerstin i Stora Kulleryd

Sep. Joon Nilssons sohn Nils i Trånhem

Sep. Torkel Nilssons dotter Sissa i Väby

Sep. Botil Sone Svens i Röaby

Sep. Änkan Sigrid Per Joons i Gertonemåla, döde i Svenstorp

Sep. Musqueteraren Hans Tyge (?) i Stora Silpinge. En Saxer von Dresen ytaf Hr General Majorens Hr Oberst Schommers liif compagnie

Sep. Karl Perssons hustru Ingeborg i Ryd, consensu i Backaryd

Sep. Karl Perssons dotter Botil i Ryd, consensu i Backaryd

Sep. Båtsmansänkan Annika Holfasts sohn Johan i Sävsjömåla - Nya (30)

 

1711-04-30

Bap. Joon Nilssons och Gunilla Jönsdotter i Trånhem theras dotter föd tisd 25 april vid qvällen Döbt Nom Gunnel. Botil Djur Månses i Torp bar det. Fadderne. Per Olsson i Svenstorp. Håkan Bengtsson i Harkniven. Sissa sal Esbjörn Perses i Svenstorp. Sissa Lars Jöns i Svenstorp.

Bap. Håkan Nilsson och Sigrid Persdotter i Stora Silpinge theras sohn föd sönd 23 april om morgonen Döbt Nom Nils. Kerstin Måns Pers i Öljehult bar det. Fadderne. Per Nilsson i Öljehult. Lars Olsson i Stora Silpinge.

Copulerad drängen Per Mårtensson i Hoby och pigan Sissa Persdotter i Biskopsmåla

Copulerad Båtsman Jonas Toresson Laxius på Mara i Åryd sockn och pigan Maria Sigfridsdotter i Hoby

Sep. Bastian Hanssons tjänstepiga Johanna Andersdotter i Väby

Sep. Gårdman Nils Olsson Takares sohn Anders i Hjälmsa

Sep. Drängen Måns Jonsson i Fogdakärr

Sep. Jöns Eriksson i Hjälmsa, drunknade i en siöö

Sep. Tuve Torsson i Hakarp

Sep. Tuve Torssons dotter Karin i Hakarp

Sep. Jöns Månsson i Tokaryd

Sep. Jöns Månssons sohn Mats i Tokaryd

Sep. Jöns Månssons dotter Gertrud i Tokaryd

Sep. Lars Holgersson i Stora Silpinge

 

1711-05-02

Sep. Anna Håkan Classons i Väby

Sep. Ammon Jönssons sohn Mats i Tokaryd

Sep. Ammon Jönssons dotter Maria i Tokaryd

Sep. Olle Perssons sohn Esbjörn i Evaryd

Sep. Olle Perssons dotter Sissa i Evaryd

Sep. Nils Truedssons dotter Sissa i Evaryd

Sep. Per Matssons dotter Signe i Röaby

Sep. Kerstin Måns Jöns i Svenstorp

Sep. Kerstin Måns Jöns nyfödde och hiemmedöbt barn i Svenstorp

Sep. Gårdman Jöns Matsson i Hoby

Sep. Gårdman Mats Perssons sohn Per i Väby

Sep. Botil Sone Svens stifsohn Sven i Röaby

Sep. Musqueteraren Karl Sigmund Trilizius i Björstorp

 

1711-05-03

Sep. Sven Persson gästgivare i Hoby

Sep. Salig Per Anderssons sohn Nils i Hakarp

Sep. Båtsman Per Håkansson Uskis dotter Kerstin i Hakarp

Sep. Måns Person i Tararp

Sep. Nils Jönssons dotter Elin i Stora Silpinge

Sep. Nils Jönssons dotter Karin i Stora Silpinge

Sep. Sven Jeppessons dotter Karin i Stora Silpinge

 

1711-05-04 (Kristi Himmelsfärdsdag)

Introd. Jöns Åkessons hustru Elin Sonesdotter i Hakarp

Sep. Hans Persson i Hoby

Sep. Erik Svenssons dotter Ingeborg i Stora Silpinge

Sep. Bengt Perssons dotter Sara i Muggeboa

Sep. Bengt Perssons sohn Olle i Muggeboa

Sep. Mats Torstensson i Tokaryd

Sep. Sara Mats Torstenses i Tokaryd

Sep. Håkan Clemmitssons tienstpiga Elin Jonsdotter i Hunnamåla, vid Backaryd

Sep. Tor Olsson i Stora Kulleryd

Sep. Förpassad båtsman Jakob Mickelsson Rastvas hustru Gertrud Olsdotter i Stora Kulleryd

Sep. Kerstin sal Joon Pers i Hjälmsa

Sep. Gårdman Olle Erikssons hustru Botil Olsdotter i Hjälmsa

Sep. Gårdman Sören Eriksson i Svenstorp

 

1711-05-05 (fredagen Prädikan i Öljehult)

Bap. Pigans Måns Svenssons systers, Kerstin Svensdotter i Askaremåla hennes oägte sohn, föd tisd 11 april om morgonen hiemmedöbt Nom Clemmit. Båtsmans Lisken Torsten Håkan Blankholms i Hunnamåla bar det. Udlagt drängen Clemmit Andersson i Belganet. Fadderne. Måns Svensson i Askaremåla. Nils Joonsson i Ebbemåla.

Introd. Bengta Joon Joons i Dockemåla

Sep. Mats Nilsson i Stora Silpinge

Sep. Mats Nilssons sohn Joon i Stora Silpinge

Sep. Jöns Anderssons dotter Anna i Hjälmsa

 

1711-05-06

Sep. Kerstin Hans Anders i Mörtjuk

Sep. Kerstin Hans Anders sohn Per i Mörtjuk

Sep. Bengta Hans Hans i Hakarp

Sep. Per Anderssons dotter Kerstin i Hakarp

Sep. Per Jönssons dotter Kerstin i Mörtjuk

Sep. Per Jönssons dotter Botil i Mörtjuk

Sep. Per Jönssons dotter Elin i Mörtjuk

Sep. Gerton Bengtssons sohn Anders i Måstad

Sep. Erik Svenssons dotter Botil i Stora Silpinge

Sep. Lars Perssons sohn Per i Stora Silpinge

Sep. Båtsman Gumme Matsson Höks dotter Botil i Mörtjuk

Sep. Per Enartsson i Väby

Sep. Håkan Clausson i Väby

Sep. Gårdman Per Persson Slinks dotter Anna i Väby

Sep. Jöns Erikssons dotter Inger i Hjälmsa

Sep. Jöran Svenssons dotter Karin i Fogdakärr

Sep. Kerstin Lars Holgers i Stora Silpinge

Sep. Kerstin Lars Holgers dotter Inger i Stora Silpinge

Sep. Olle Håkansson i Lindås, consensu pastoris i Backaryd

Sep. Ingemar Nilsson i Lindås, consensu pastoris i Backaryd

Sep. Olle Larsson i Ryd, consensu i Backaryd

Sep. Båtsmansänkan Annika Holfasts sohn Johan i Sävsjömåla - Nya (31)

Sep. Båtsman Per Gustafsson Lustigs hustru Sissa Svensdotter i Stora Silpinge - Nya (32)

Sep. Båtsman Per Gustafsson Lustigs sohn Gustaf i Stora Silpinge - Ny (33)

Sep. Båtsman Bengt Svensson Vitlocks dotter Catrina i Stora Silpinge - Nya (34)

Sep. Gårdman Bengt Persson Jägares sohn Per i Hakarp - Nya (35)

Sep. Båtsman Håkan Clemmitsson Oförgods hustrus söster Kerstin Giselsdotters barn Kerstin uti Björstorp - Nya (36)

Sep. Gårdkvinna sal Bengta Olle Hanses sohn Bromme i Hjälmsa - Nya (37)

Sep. Gårdkvinna Karin Månsdotters barn Kerstin i Ryd - Nya (38)

Sep. Tjänstepigan Ingeborg hoos Per Nilsson Kruse i Torp - Nya (39)

Sep. Gårdman Nils Olsson Takare i Hjälmsa - Nya (40)

Sep. Båtsman Håkan Svensson Villerskäggs dotter Botil i lilla Silpinge - Nya (41)

Sep. Båtsman Håkan Svensson Villerskägs dotter Kerstin i lilla Silpinge - Nya (42)

 

1711-05-07

Introd. Musqueterarens Johan Fridrich Schaachtels hustru margareta Johan Pers dotter i Hjälmsa.

Introd. Karin Per Mats i lilla Årsjömåla

Sep. Kerstin Jöns Måns i Svenstorp

Sep. Gertrud Per Ols i Svenstorp

Sep. Måns Jönsson i Svenstorp

Sep. Jöns Andersson i Hjälmsa

Sep. Tjänstepigan Bengta Håkansdotter i Vasakull

Sep. Gunnel Per Anders Holfasts dotter Kerstin i Sävsjömåla

Sep. Håkan Krokssons tjänstepiga Inger Andersotter i Hunnamåla, i Backaryd

Sep. Per Perssons dotter Anna i Stora Silpinge

Sep. Per Matssons sohn Anders i Kullåkra

Sep. Per Joonssons sohn Nils i Hässledalen

Sep. Per Joonssons sohn Per i Hässledalen

Sep. Gumme Samuelssons dotter Inger i Hässledalen

Sep. Förpassad båtsman Jacob Mikelsson Rasva i Stora Kulleryd

Sep. Tuve Torssons dotter Mette i Hakarp

 

1711-05-08

Sep. Båtsmansänkan Kerstin Grels Lövs i Svenstorp - Nya (43)

Sep. Musqueteraren Christoff Serimbers dotter Catharina i Röaby - Ny (44)

Sep. Corporalen Teodorius Kohls sohn Musqueteraren Christoff Gäns i Flakaryd - Nya (45)

 

1711-05-09

Sep. Torbjörn Nilssons dotter Signe i Väby

Sep. Hans Anderssons sohn Anders i Mörtjuk

Sep. Båtsman Eskil Jonsson Orres dotter Botil i Tokaryd

Sep. Sven Jeppessons sohn Trued i Stora Silpinge

Sep. Nils Jönssons sohn Jöns i Stora Silpinge

Sep. Nils Jönssons sohn Anders i Stora Silpinge

Sep. Lars Ols sohn Per i Stora Silpinge

Sep. Per Svensson i Stora Silpinge

Sep. Änkan Magnil Per Hares i Lilla Kulleryd

Sep. Anders Perssons sohn Jöns i Nääs

Sep. Änkans Bengta salig Sven Måns dotter Kerstin i Röan

Sep. Henrik Persson i Svenstorp

Sep. Mats Nilssons dotter Karin i Hjälmsa

Sep. Mats Nilssons sohn Torkel i Hjälmsa

Sep. Mats Nilssons dotter Botil i Hjälmsa

Sep. Mats Nilssons dotter Kerstin i Hjälmsa

Sep. Unge Per Nilsson i Mörtjuk

Sep. Båtsmansänkan Kerstin Per Flykts i Hoby - Nya (46)

 

1711-05-10

Sep. Joon Perssons dotter Karin i Sjöarp

Sep. Per Persson i Stora Silpinge

Sep. Kerstin Olle Anders i lilla Silpinge

Sep. Olle Perssons sohn Per i lilla Silpinge

Sep. Sissa sal Anders Jeppes sohn Sven i lilla Silpinge

Sep. Joon Anderssons sohn Anders i Hjälmsa

Sep. Joon Anderssons sohn Nils i Hjälmsa

Sep. Nils Boosson i Sonekulla

Sep. Karin sal. Per Gunnars sohn Gunnar i Lillagärde

 

1711-05-11

Sep. Bo Olssons sohn Olle i Hakarp

Sep. Bo Olssons dotter Kerstin i Hakarp

Sep. Torkel Nilsson i Hjälmsa

Sep. Bengta Torkel Nilses i Hjälmsa

Sep. Torkel Nilssons dotter Inger i Hjälmsa

Sep. Mertha Jöns Erikses i Hjälmsa

Sep. Torkel Nilsson i Väby

Sep. Båtsman Sven Svensson Frimodig i Väby - Nya (47)

 

1711-05-12

Sep. Unge Per Nilssons sohn Hans i Mörtjuk

Sep. Lars Ols sohn Olle i Stora Silpinge

Sep. Per Svenssons sohn Mattis i Stora Silpinge

Sep. Nils Jönsson i Hjälmsa

Sep. Elin Håkan Clauses i Hakarp

Sep. Kerstin Clauses broderdotter Anna i Hakarp

Sep. Anders Nilssons sohn Anders i Stora Silpinge

Sep. Sven Jeppessons dotter Inger i Stora Silpinge

Sep. Drängen Per Åkesson i Hakarp

Sep. Sigrid Håkan Anderses i Ryd

Sep. Joon Anderssons dotter Botil i Hjälmsa

Sep. drängen Måns Olsson i Vermansmåla

Sep. Per Jönsson i Mörtjuk

Sep. Brit Perssons sohn Bengt i Mörtjuk

Sep. Åke Hanssons sohn Nils i Evaryd

Sep. Nils Olsson i Väby

 

1711-05-13

Sep. Gårdkvinna Elin Tors dotter Anna i Väby

Sep. Joon Jönsson i Hovgården

Sep. Joon Jönssons sohn Jöns i Hovgården

Sep. Karl Matssons dotter Botil i Röaby

Sep. Nils Matssons sohn Per i Falsahmmet

Sep. Måns Hanssons sohn Anders i Lilla Silpinge

Sep. Joon Nilssons sohn Olle i Trånhem

Sep. Joon Nilssons dotter Kerstin i Trånhem

Sep. Joon Nilssons dotter Bengta i Trånhem

Sep. Sissa Lars Jöns i Svenstorp

Sep. Ammon Jönsson i Tokaryd

Sep. Ammon Jönssons dotter Sissa i Tokaryd

Sep. Ammon Jönssons sohn Nils i Tokaryd

Sep. Ammon Jönssons dotter Kerstin i Tokaryd

Sep. Ammon Jönssons sohn Jöns i Tokaryd

Sep. Ammon Jönssons dotter Karin i Tokaryd

Sep. Ammon Jönssons sohn Olle i Tokaryd

Sep. Brit Perssons dotter Ingeborg i Mörtjuk

Sep. Nils Erikssons dotter Sissa i Måstad

Sep. Jöns Månsson i Svenstorp

Sep. Hans Andersson i Mörtjuk

Sep. Hans Anderssons dotter Elin i Mörtjuk

Sep. Skräddarens Mats Larssons hustru Anna Olsdotter i Hakarp

Sep. Nils Anderssons sohn Anders i Hakarp

Sep. Gårdkvinna Botil Svensdotter i Stora Silpinge - Nya (48)

Sep. Förpassad båtsman Sigfrid Sigfridsson Orre i Hoby - Nya (49)

Sep. Gårdman Jöns Matssons sohn Måns i Hoby - Nya (50)

Sep. Båtsmansänkan Inger Erik Frimodigs dotter Maria i Svenstorp - Ny (51)

Sep. Gårdkvinna Elin Nils Ols i Hjälmsa - Nya (52)

Sep. Gårdkvinna Sissa Truls Räyones (?) dotter Karin i Raskamåla - Ny (53)

Sep. Båtsman Johan Hjorts dotter Annika i Stora Silpinge - Nya (54)

Sep. Musqueteraren Christoff Cronert i Lilla Kulleryd en saxer von Dresden - Nya (55)

Sep. Musqueteraren Samuel Rieder i Hjälmsa - Nya (56)

Sep. Gårdman Nils Månsson i Mölleskog kvarn - Nya (57)

Sep. Gårdkvinna Karin Nils Måns i Mölleskog kvarn - Nya (58)

Sep. Lars Holgerssons sohn Holger i stora Silpinge - Nya (59)

Sep. Lars Holgerssons sohn Måns i stora Silpinge - Nya (60)

Sep. Gårdkvinna Karin Bredfälts i Stora Silpinge - Nya (61)

Sep. Gårdkvinna Bengta Månsdotter i Stora Silpinge - Nya (62)

Sep. Båtsmans Mertha Villerskäggs dotter Gärtrud i Lilla Silpinge - Nya (63)

 

1711-05-15

Introd. Joon Nilssons hustru Gunilla Jönsdotter i Trånhem

Sep. Båtsman Henrik Toresson Krabba i Hoby

Sep. Sven Jeppessons sohn Anders i Stora Silpinge

Sep. Elin Anders Nilses i Stora Silpinge

Sep. Bengt Christensson i Hjälmsa

Sep. Nils Olssons sohn Olle i Tokaryd

Sep. Båtsman Eskil Jonsson Orres dotter Mertha i Tokaryd

Sep. Joon Jonssons tjänstedräng Måns Håkanssson i Belganet

Sep. Musqueteraren Hans Jürgen Chrisler i Röan, döde i Hoby en saxer von Scandau

 

1711-05-17

Bap. Vinnan Svensson och Karin Månsdotter i Trofta theras dotter föd fred 12 maj vid midafton Döbt N0m Agnes. Bengta Jöns Enarts i Nääs bar det. Fadderne. Henrik Brommesson i Evaryd. Håkan Jönsson i Röan. Kerstin Sven Nils i Trofta. Inger Bengt Åkes i Trofta.

Bap. Trued Nilssons och Elin Jönsdotter i Tararp, theras dotter föd sönd 14 maj i dagningen. Döbt Nom x (?) Sissa Mats Jeppes i Tararp bar det. Fadderne. Anders Svensson i x (?) Ronneby sockn. Sven Nilsson i Hålabäck. Elin Nils Jeppes i Tararp. Kerstin Sven Jeppes i Stora Silpinge.

Bap. Erik Svenssons och sal Sissa Månsdotter i Stora Silpinge theras dotter föd onsd 10 maj om qvällen. Döbt Nom Sissa. Kerstin Per Pers i Stora Silpinge bar det. Fadderne. Åke Olsson i Svenstorp. Vinnan Svensson i Trofta. Karin Lars Ols i Stora Silpinge. Kerstin Sven Nilses i Stora Silpinge.

Bap. Båtsman Sven Svensson Frisks och Maria Börjesdotter i Smedamåla consensu i Backaryd theras barn föd fred 12 maj vid davremål Döbt Nom ___ (tom plats). Kerstin Jöran Svenses i Fogdakärr bar det. Fadderne. Skomakaren Nils Jönsson i Smedamåla.

Sep. Gerton Bengtssons dotter Anna i Måstad

Sep. Gerton Bengtssons dotter Bengta i Måstad

Sep. Jöns Giselssons sohn Nils i Tokaryd

Sep. Jöns Giselssons dotter Elin i Tokaryd

Sep. Benke Per Persson i Mörtjuk

Sep. Båtsman Gumme Mattsson Höks sohn Olle i Mörtjuk

Sep. Tyke Åkessons sohn Måns i Hoby

Sep. Tyke Åkessons tjänstepiga Sissa Nilsdotter i Hoby

Sep. Per Olssons tjänstepiga Bengta Vinnansdotter i Hoby

Sep. Per Matssons dotter Karin i Kullåkra

Sep. Karin Måns Enartses i Väby

Sep. Måns Enartses dotter Brita i Väby

Sep. Båtsman David Västgötes dotter Sissa i Stora Silpinge

Sep. Harald Perssons sohn Anders i lilla Kulleryd

Sep. Sissa Erik Svens i Stora Silpinge

Sep. Erik Svensson Vinds dotter Karin i Stora Silpinge

Sep. Erik Svensson Vinds sohn Vinnan i Stora Silpinge

Sep. Musqueterarens Andreas Übels sohn, Christian Nicolaus i Stora Silpinge

Sep. Måns Sonessons sohn Måns i Sjöarp, i Backaryd

Sep. Sven Månsons dotter Birta i Röan

Sep. Måns Perssons sohn Jöns i Stora Silpinge

Sep. Måns Perssons dotter Maria i Stora Silpinge

Sep. Håkan Clauses dotter Bengta i Väby

Sep. Tuve Torssons sohn Torbjörn i Hakarp

Sep. Vyrdige hr Per Backendorphs Sal. hustrus sösterdotter Dorothea Tobiasdotter (?) i Evaryd

Sep. Båtsman Per Persson Svas i Svenstorp - Nya (64)

Sep. Gårdkvinna Inger Toresdotter i Stora Silpinge - Nya (65)

Sep. Corporalens Christoff Jenses dotter Dorothea Kohl i Stora Silpinge - Nya (66)

 

1711-05-18

Sep. Jöns Nilsson i Tararp

Sep. Jöns Nilssons dotter Kerstin i Tararp

Sep. Jöns Nilssons dotter Sissa i Tararp

Sep. Jöns Nilssons tjänstepiga Kerstin Vinnansdotter i Tararp

Sep. Måns Bengtsson i Evaryds kvarn

Sep. Inger Åke Hanses i Evaryd

Sep. Jöns Jönssons sohn Nils i Risansmåla, vid Backaryd

Sep. David Håkanssons stifsohn Nils i Risansmåla, vid Backaryd

Sep. David Håkanssons stifsohn Karl i Risansnmåla, vid Backaryd

Sep. Gårdkvinna Inger Anderses i Belganet, vid Backaryd

Sep. Olle Larssons dotter Karin i Ryd, vid Backaryd

Sep. Karl Perssons sohn Nils i Ryd, vid Backaryd

Sep. Åke Matssons tjänstepiga Botil Bosdotter i Hoby - Nya (67)

Sep. Förpassad båtsman Jöns Olssons sohn Olle i Sönderbo - Nya (68)

Sep. Båtsman Erik Västgötes sohn Erik i Stora Silpinge - Nya (69)

Sep. Båtsmans Inger Måns Rudas sohn Mattis i Garnanäs - Nya (70)

Sep. Musqueteraren Thomas Frentzel i Stora Silpinge beÿ Bantzen (?) in der Ober Rausnitz - Nya (71)

Sep. Musqueteraren Christian Günther Ribersau in der Nieder Lausnitz - Nya (72)

Sep. Musqueteraren Christoff Herman - Nya (73)

Sep. Musqueteraren Hans Bärg beÿ Bantzen (?) in der Ober Rausnitz - Ny (74)

 

1711-05-19

Sep. Gårdman Åke Jönsson i Hålabäck, döde i Hakarp

Sep. Botil sal Per Ols dotter Gertrud i Muggeboa

Sep. Botil sal Per Ols dotter Inger i Muggeboa

Sep. Brit Perssons dotter Botil i Mörtjuk

 

1711-05-20

Sep. Henrik Nilsson skräddares sohn, Nils, i Evaryd

Sep. Sven Jönssons dotter Anna i Svenstorp

Sep. Bengt Perssons sohn Per i Hovgården

Sep. Joon Nilsson i Trånhem

Sep. Joon Nilssons dotter Gunnel i Trånhem

Sep. Per Olsson i Leagården i Hoby

Sep. Jeppe Persson i Hoby

Sep. Olle Olsson i Väby

Sep. Drängen Bromme Nilsson i Väby

Sep. Per Enartssons sohn Claus i Väby

Sep. Båtsmans Henrik Toresson Krabbas hustru Karin Hansdotter i Hoby

Sep. Båtsmans Inger Måns Rudas dotter Hällvig i Hoby

Sep. Båtsmans Anders Gummesson Bagges hustru Anna Henriksdotter i Evaryd - Nya (75)

Sep. Båtsmans Anders Gummesson Bagges sohn Henrik i Evaryd - Nya (76)

Sep. Gårdkvinna Bengta Sal. Olle Hanses i Hjälmsa - Nya (77)

Sep. Gårdkvinna Bengta Sal. Olle Hanses dotter Signe i Hjälmsa - Ny (78)

Sep. Båtsmans Lars Snabbs sohn Mattis i Svenstorp - Nya (79)

Sep. Nils Perssons tjänstepiga Karin Andersdotter i Stora Silpinge - Nya (80)

Sep. Båtsmans Håkan Clemmitsson Oförgods hustrus sösterdotter Elin i Björstorp - Nya (81)

Sep. Båtsmans Håkan Clemmitsson Oförgods sohn Clemmit i Björstorp - Ny (82)

Sep. Lars Gummessons sohn Gumme i Väby - Nya (83)

 

1711-05-21

Bap. Per Nilsson och Marna Larsdotter i Ramsjömåla theras dotter föd tisd 16 maj om eftermiddag Döbt Nom Bengta. Botil Måns Måns i Öjasjömåla i Åryd sockn bar det. Fadderne. Henrik Nilsson i Göngemåla. Måns Clemmitsson i Mölleskog. Börje Larsson i Sävsjömåla. Elin Joon Nils i Bårabygd.

Sep. Lars Perssons dotter Sigrid i Stora Silpinge

Sep. Erik Svenssons dotter Inger i Stora Silpinge

Sep. Sissa Nils Tors i Hakarp

Sep. Karin Sal. Tuve Tors dotter Bengta i Hakarp

Sep. Gumme Samuelssons dotter Inger i Hässledalen

Sep. Kerstin Olle Matses i Kullåkra

Sep. Olle Matssons dotter Inger i Kullåkra

Sep. Musqueter. Christian Christen i Fogdakärr i Backaryd

Sep. Håkan Clemmitssons sohn Arvid i Hunnamåla

Sep. Regementstrommeslagars Salomon Müllers dotter Anna Margareta i Nääs

Sep. Knut Håkanssons tjänstepiga Kerstin Persdotter i Hoby, döde i Svenstorp

 

1711-05-22

Sep. Håkan Jönssons sohn Jöns i Röan

Sep. Per Svenssons dotter Mette i Röan

Sep. Per Svenssons dotter Kerstin i Röan

Sep. Båtsmans Sigrid Per Bengt Kocks dotter Kerstin, frå Kalleberg, döde i Evaryd

Sep. Lars Ols sohn Håkan i Örseryd

Sep. Sissa salig Anders Jeppes sohn Måns i Lilla Silpinge

Sep. Olle Anderssons sohn Anders i Lilla Silpinge

Sep. Skräddaren Per Månssons stifdotter Elin i Stora Silpinge

Sep. Jöran Svensson i Fogdakärr

Sep. Förpassad båtsman Erik Andersson Blindas dotter Bengta på Vångsö

Sep. Förpassad båtsman Erik Andersson Blindas dotter Kerstin på Vångsö

Sep. Förpassad båtsman Erik Andersson Blindas sohn Mattis på Vångsö

Sep. Tjänstepigan Kerstin Bengtsdotter i Biskopsmåla

Sep. Nils Bossons dotter Inger i Sonekulla

Sep. Nils Bos sohn Per i Sonekulla

Sep. Nils Bos dotter Agnes i Sonekulla

Sep. Nils Bos sohn Nils i Sonekulla

Sep. Ingeborg Per Svens sohn Gumme i Strångemåla

Sep. Jöns Erengiselssons hustru Ingeborg Nilsdotter i Öljehult

Sep. Ingemar Nilssons dotter Kerstin i Lindås i Backaryd

Sep. Ingemar Nilssons sohn Måns i Lindås, vid Backaryd

Sep. Nils Ingemarssons sohn Arvid i Lindås, vid Backaryd

Sep. Jeppe Nilssons dotter Anna i Lindås, vid Backaryd

Sep. Nils Ingemars tjänstepiga Kerstin i Lindås vid Backaryd

Sep. Båtsmans Karin Per Svasses sohn Sven i Svenstorp - Nya (84)

Sep. Båtsmans Karin Per Svasses dotter Karin i Svenstorp - Nya (85)

Sep. Gårdkvinna Kerstin Grels Lövs dotter Elin i Svenstorp - Nya (86)

Sep. Gårdkvinna Kerstin Per Flykts sohn Hans i Hoby - Nya (87)

 

1711-05-23

Sep. Åke Olssons tjänstepiga Sissa Persdotter i Svenstorp

Sep. Nils Perssons dotterbarn Per i Stora Silpinge

Sep. Olle Perssons sohn Sven i Lilla Silpinge

Sep. Olle Perssons sohn Anders i Lilla Silpinge

Sep. Anders Nilssons tjänstedräng Sven i Stora Silpinge

Sep. Per Ols stifsohn Olle i Svenstorp

Sep. Joon Anderssons dotter Karin i Hjälmsa

Sep. Jöns Jönsson i Örseryd

Sep. Drängen Olle Andersson från Saltärna, döde i Sonekulla

Sep. Lars Gunnarsson i Väby

Sep. Botil Sal Jöns Nils sohn Nils i Väby

Sep. Musqueter Johan Christoff Schessmer i Hässledalen - Nya (88)

Sep. Musqueter Christoff Unger i Röaby - Nya (89)

Sep. Musqueter Hans Betz i Röaby - Nya (90)

Sep. Gårdman Mats Perssons son Enart i Väby, begrafven vid Väby hoos hans fader

 

1711-05-24

Sep. Nils Persson i Stora Silpinge

Sep. Sigrid Håkan Nils i Stora Silpinge

Sep. Sven Jönssons dotter Johanna i Svenstorp

Sep. Sven Jönssons sohn Nils i Svenstorp

Sep. Elin Per Joons i Hässledalen

Sep. Per Joonssons sohn Måns i Hässledalen

Sep. Skomakaren Anders Svenssons sohn Sven i Hässledalen

Sep. Olle Svenssons sohn Enart i Svalehult, döde i Gummagölsmåla

Sep. Mattis Hanssons tjänstedräng Christoffer Johansson Griis i Järnavik

Sep. Bengt Åkessons stifdotter Elin i Trofta

Sep. Musqueter. Hans Valentin Steninger i Stora Silpinge - Nya (91)

Sep. Gårdman Per Mattisson i Tokaryd - Nya (92)

Sep. Båtsmans Bengta Eskil Jönses Orres dotter Annika Israelsdotter i Tokaryd - Nya (93)

Sep. Båtsman Nils Månsson Krafts dotter Karin i lilla Björkeryd - Ny (94)

 

1711-05-25

Sep. Per Matsson i Raskamåla

Sep. Musqueter föraren Jordans sohn ___ (tom plats) i stora Björkeryd

Sep. Joon Jönsson i Belganet

Sep. Lars Olssons tjänstedräng Lars Nilsson i Örseryd

Sep. Lars Jonssons tjänstedräng Henrik Sigfridsson i Svenstorp - Ny (95)

Sep. Musqueter. Jürgen Wagner i Tokaryd - Nya (96)

Sep. Musqueter. Ventiel Kruse i Hjälmsa - Nya (97)

Sep. Sissa Olle Jöns i Tararp

Sep. Jöns Svenssons tjänstedräng Jöns Lunnasson från Gertonemåla, döde i Röaby

Sep. Musqueter. Andreas Steidel i Hoby en saxer von Leipsig

 

1711-05-26

Sep. Sven Vinnansson Vind i Stora Silpinge

Sep. Karna Måns Hanses i Lilla Silpinge

Sep. Per Nilssons dotter Karin i Lilla Silpinge

Sep. Per Nilssons son Håkan i Lilla Silpinge

Sep. Måns Enartsson i Väby

Sep. Skomakaren Claus Håkanssons dotter Inger i Väby

Sep. Torbjörn Nilssons dotter Elin i Väby

 

1711-05-27

Sep. Karin Sven Jöns i Svenstorp

Sep. Nils Matssons dotter Botil på Falsahemmet

Sep. Nils Matssons dotter Inger på Falsahemmet

Sep. Nils Matssons sohn Måns på Falsahemmet

Sep. Nils Matssons sohn Hans på Falsahemmet

Sep. Båtsman Per Månsson Långs dotter Anna i Svenstorp - Nya (98)

 

1711-05-28

Sep. Inger Per Nells i Evaryd

Sep. Per Nells dotter Sissa i Evaryd

Sep. Elna sal Nils Svens sohn Sven i Svenstorp

Sep. Berje-Per Persson i Mörtjuk

Sep. Elna Olle Pers i Lilla Silpinge

Sep. Olle Perssons sohn Måns i Lilla Silpinge

Sep. Måns Nilssons sohn Måns i Hakarp, döde i Stora Silpinge

Sep. Drängen Bo Jonsson i Hovgården

Sep. Gårdkvinna Karin Svensdotter i Grårör

Sep. Åke Hansson Vinds dotter Inger i Evaryd

Sep. Åke Hansson Vinds dotter Bengta i Evaryd

Sep. Åke Hansson Vinds sohn Hans i Evaryd

Sep. Bromme Svensson i Torp

Sep. Jöns Giselssons dotter Kerstin i Tokaryd

Sep. Jöns Giselssons dotter Inger i Tokaryd

Sep. Jesper Olsson i Sonekulla

Sep. Gerton Bengtssons sohn Bengt i Måstad

Sep. Måns Henriksson i Sonekulla

Sep. Jöns Persson i Belganet

Sep. Påvel Månssons sohn Påvel i Belganet

Sep. Olle Svenssons tjänstedräng Hans Christoffersson i Svalhult - Ny (99)

Sep. Jöns Perssons tjänstepiga Tyred (?) Trulsdotter i Belganet - Ny (100)

 

1711-05-29

Sep. Båtsmans Sigrid Per Bengtsson Kocks i Evaryd, döde fred 26 maj om davremåle, aet 30 åhr - Nya (101)

 

1711-05-30

Sep. Anders Perssons dotter Metta i Nääs, döde lögerdagen 27 maij om qvällen aet 5 åhr

Sep. Per Joonsson i Hässledalen, döde fred 26 maj vid midnatt aet 50 åhr

Sep. Per Joonssons sohn Nils i Hässledalen, döde sönd 28 maij om qvellen aetatis 7 wekor

Sep. Elna JÖns Jöns sohn Måns i Örseryd, döde månd 29 maj om middag aet 10 åhr

Sep. Elna JÖns Jöns i Örseryd månd 29 maij om middag aet 42 åhr

Sep. Gårdkvinna Märta Måns Måns på Vångsö döde lögerd 27 maij vid midnatt aet 49 åhr

Sep. Mats Jeppessons sohn Truid i Tararap

Sep. Vyrdige Capellanens Hr Per Olsson Backendorphs dotter Malena i Evaryd

Sep. Gårdkvinna Karin Truedsdotter i Tararp - Nya (102)

Sep. Båtsman Sigfrid Thomasson Kolle i Lilla Kulleryd - Nya (103)

Sep. Musqueter. Hans Hehne i Ryd - Nya (104)

Sep. Musqueter. Johan Benjamin Flüg i Lilla Silpinge - Nya (105)

 

1711-05-31

Sep. Bengta Per Åkes i Sävsjömåla

Sep. Musqueter. Johan Ehrenfrögd Helfman i Tokaryd - Nya (106)

Sep. Musqueter. Johan Christoff Wäber i Hjälmsa - Nya (107)

 

1711-06-01

Sep. Anders Perssons dotter Signe i Nääs

Sep. Anders Perssons sohn Olle i Nääs

Sep. Lars Olssons sohn Nils i Stora Silpinge

Sep. Erik Svenssons dotter Sissa i Stora Silpinge

Sep. Måns Perssons dotter Karin i Stora Silpinge

Sep. Per Svenssons sohn Sven i Stora Silpinge

Sep. Måns Perssons sohn Olle i Tararp

Sep. Skräddaren Mats Larssons dotter Karin i Hakarp

Sep. Vinnan Svensson i Trofta

Sep. Sven Nilsson i Trofta

Sep. Gårdman Måns Jonsson i Trofta

Sep. Gårdman Jöran Nilsson i Biskopsmåla

Sep. Kerstin Sven Jeppes sohn Jöns i Stora Silpinge

Sep. Enart Anderssons dotter Inger i Vasakull

Sep. Henrik Brommessons dotter Inger i Evaryd

Sep. Regementstrommeslagaren Salomon Müller i Nääs - Nya (108)

Sep. Båtsman Lars Abrahamsson Vreds sohn Markus i Sjöarp - Nya (109)

Sep. Båtsman Håkan Henriksson Styvs 3 barn, Kerstin i Tararp - Ny (110)

Sep. Båtsman Håkan Henriksson Styvs dotter Inger i Tararp - Nya (111)

Sep. Båtsman Håkan Henriksson Styvs sohn Anders i Tararp - Nya (112)

 

1711-06-02

Sep. Knut Håkanssons dotter Susanna i Hoby

Sep. Knut Håkansson dotter Abigael i Hoby

Sep. Kerstin Jöns Nils i Tararp

Sep. Nils Ols dotter Karin i Tokaryd

Sep. Nils Ols dotter Sissa i Tokaryd

Sep. Jens Giselsson i Tokaryd

Sep. Förpassad båtsman Erik Andersson Blinda på Vagnsö

Sep. Musqueter. Hans Jürgen Grislers sohn Hans Jürgen i Hoby

Sep. Båtsman Sven Skytts dotter Birta i Hovgården - Nya (113)

Sep. Båtsman Sven Skytts sohn Sven i Hovgården - Nya (114)

Sep. Gårdkvinna Ramborg Svensdotter i Tararp - Nya (115)

Sep. Gårdman Magnus Åsebohm (?) en utgammal skrivare i Hoby - Nya (116)

 

1711-06-03

Sep. Per Åkessons sohn Åke i Sävsjömåla

Sep. Per Joonssons sohn Joon i Hässledalen

Sep. Skomakaren Anders Svenssons sohn Per i Hässledalen

Sep. Kerstin Jöns Larses i Evaryd

Sep. Jöns Giselssons dotter Ingeborg i Tokaryd

Sep. Förpassad båtsman Jöns Olssons dotter Kerstin i Sönderbo

Sep. Gunilla Joon Nilses i Trånhem

Sep. Gunilla Joon Nilses dotter Sissa i Trånhem

Sep. Bengt Perssons tjänstepiga Karin Karlsdotter i Hovgården

Sep. Trued Nilssons sohn Anders i Tararp

 

1711-06-04

Bap. Salig Elin Lars Gunnars sohn i Väby, föd torsd 1 juni om qvällen Döbt Nom Lars. Aida Per Mats i Kullåkra bar det. Fadderne. Per Nilsson i Väby. Torbjörn Nilsson i Väby. Per Olsson i Väby. Tor Tuvesson i Hakarp.

Sep. Torkel Nilssons dotter Elin i Väby

Sep. Elin Lars Gunnars i Väby

Sep. Sven Jönsson nämndeman i Svenstorp

Sep. Sven Jönssons sohn Jöns i Svenstorp

Sep. Olle Joonsson i Röaby

Sep. Per Åkessons dotter Ingeborg i Sävsjömåla, döde i Örseryd

Sep. Jöns Jönssons sohn Per, i Örseryd

Sep. Jöns Jönssons dotter Kerstin, i Örseryd

Sep. Jöns Jönssons dotter Rebecka, i Örseryd

Sep. Jöns Åkessons sohn Åke i Tokaryd

Sep. Enart Anderssons dotter Karin i Vasakull

Sep. Regementstrommeslagarens hustru Margaretha Sophia Möllerin i Nääs - Nya (117)

Sep. Gårdkvinna Karin Månsdotter i Mörtjuk - Nya (118)

Sep. Måns Matsson i Fösingsmåla, consensu i Backaryd

Sep. Elin Måns Mats i Fösingsmåla, consensu i Backaryd

 

1711-06-05

Sep. Karin Olle Anders dotter Sissa i Vasakull

Sep. Nils Persson Kruse i Trofta

Sep. Ervyrdige capellanen hr Per Backendorph i Evaryd

Sep. Smedens Mr. Petter Nilssons tjänste qv Kerstin i Hoby - Nya (119)

 

1711-06-06

Sep. Skomakaren Anders Svensson i Hässledalen

Sep. Joon Larssons dotter Bengta i Evaryd

Sep. Gårdkvinna Inger Lars Jörans i Trofta

Sep. Elin Nils Lars dotter Karin i Sönderbo

 

Knut Håkansson skriver för sista gången i kyrkboken

 

1711-06-07

Sep. Nils Torssons dotterbarn Lars i Väby

Sep. Måns Perssons sohn Per i Måstad

Sep. Nils Ols sohn Per i Tokaryd

Sep. Anders Perssons dotter Kerstin i Nääs

Sep. Jöns Jönssons sohn Germund (?) i Örseryd

Sep. Gunilla Per Mats i Raskamåla

Sep. Per Enartssons sohn Måns i Väby

Sep. David Strångessons sohn Nils i Evaryd

 

Med Lars Schlyters handstil

 

1711-06-08

Sep. Olle Svenssons x (?)

Sep. Lars Olsson i Örseryd

Sep. Jöns Persson i Hejan

Sep. Håkan Nilssons x (?)

Sep. Måns Jönssons sohn i Evaryd 13 åhr

Sep. Er. Per Backendorphs son Hans i Evaryd 16 åhr

 

1711-06-09

Sep. Karl Svenssons dotterdotter Karin i Evaryd 3 åhr

Sep. Henrik Nilssons dotter Bengta 14 åhr

Sep. Hr General majoren Schommers stalldräng Anders Lista 34 åhr

Sep. Hans Jürgen Schröder förridare, i Bakaryd 32 åhr

 

1711-06-10

Sep. Förpassad båtsman Erik Blindas sohn Anders 15 åhr

Sep. Hans dotter Anna 14 (17?) åhr

Sep. Per Åkesson i Ramsjömåla

Sep. Per Åkessons dotter Birtha 5 åhr

Sep. Per Åkessons dotter Elin 3 åhr

 

1711-06-11

Introd. Per Nilssons hustru i Ramsjömåla

Sep. Båtsman Komsack i lilla Silpinge - Nya (120)

Sep. Nils Nilsson af Gummagölsmåla gård - Nya (121)

Sep. Nils Månssons dotter af Falsahemmet 24 åhr

Sep. Joon Enartssons hustru af Nääs

Sep. Jöns Trulssons son af Björkeryd 14 åhr

Sep. Vinnans barn i Trofta lill minsta

Sep. Jöns Jönssons barn af Örseryd 2 åhr

Sep. itt litet soldatare pigebarn i Nääs 4 åhr

Sep. Gårdman Jöns Olsson i Svalehult

Sep. Möllarens Nils Anders son Anders i Evaryds kvarn

 

1711-06-13

Sep. Joons hustru Karin i Hjälmsa 60 åhr

Sep. Drängen Jacob Månsson i Hjälmsa 22 åhr

Sep. Per Matssons sista son i Hultet, Måns af Raskamåla

Sep. Båtsmans Lars Roctos (?) dotter Elin ifrån Trånhem 36 åhr - Nya (122)

 

1711-06-14

Sep. Nils Bossons son Arvid i Sonekulla 9 åhr

Sep. Smedens dotterdotter i Hoby it åhr

Sep. Mats Jeppssons dotter Elin af Tararp 13 åhr

Sep. Mats Jeppssons son Per ibid 23 åhr

Sep. Trued Nilssons son i Tararp 4 veckor

 

1711-06-15

Sep. Joon Nilsson i Bårabygd 40 åhr

Sep. Gårdman Jöns Olssons barn Sven (?) af Svalehult

Sep. Bonden Jöns Erengiselsson ifrå Öljehult 60 åhr

Sep. fadren, gamle Erengisel förd till Backaryd 90 åhr

Sep. Ole Weware i Hoby

Sep. Knut Håkansson i Hoby Godhi En Trogen och Redeligh Klåkare

Sep. Bonden Måns Jönsson i Evaryd 38 åhr

Sep. Måns skomakare i Väby - Nya (123)

Sep. Sven Åkessons stifson Måns Jonsson i Mörtjuk 15 åhr

 

1711-06-16

Sep. Änkan Karin sal Olle x (?) son ifrån Lindås, förd till Backaryd

Sep. Nils i Sönderbos son Lars x (?) 4 åhr

Sep. Gårdkvinna Kerstin Clausdotter af Trofta

Sep. hennes son 10 åhr ifrå Trofta

Sep. hennes dotter ifrå Trofta 6 åhr

Sep. Mats i Fösingsmålas styvson Sven, förd till Backaryd

Sep. Soldaten Anders Berll en saxer - Nya (124)

 

1711-06-17

Sep. Nils Jeppessons hustru af Tararp 66 åhr

Sep. Per Svenssons pigas barn i Torp, 10 åhr

Sep. En gammal båtsmansänka Kerstin ifrån Harkniven - Nya (125)

Sep. Hr Fendrich Born. Kom til Backaryd, 34 åhr

 

uthi samma wäka äro förda till Backaryd som jagh intet weet af

 

Sep. Ingeborg af Dockemåla, änkan

Sep. drängen Håkan som tiente henne

Sep. Ingeborgs sonson Jeppe som hon har upfödt, 14 åhr

Sep. Bond: ynge Joon Joonsson ibid.

Sep. Hustrun Joons, Bengta, ibidem

Sep. Bonden Lars som bekom unge Bos (?) gård i Dockemåla

Sep. Larses dotter Sissa ibidem 12 åhr

Sep. En piga hos gamble Jon Bengta 15 åhr

Sep. Jöns Joonsson af Risansmåla

 

1711-06-18

Sep. Jöns i Hålabäck 100 åhr En Redeligh Man för församptl:

Sep. Båtsman Måns Leÿare af Mörtjuk - Nya (126)

Sep. Måns Skomakars dotter af Väby 10 åhr - Nya (127)

Sep. Båtsman Sven Volles dotter i Vasakull 1 år - Nya (128)

 

1711-06-19

Sep. Sven Hanssons pigebarn i Ryd 3 åhr

Sep. Nils Larsson i Sönderbo

 

1711-06-20

Sep. Anders Perssons dotter i Nääs, Anna 1/2 åhr

Sep. Per Karlssons dotter i Björkeryd, på xte åhr

Sep. Mats Jeppsson i Tararp 60. En Redelig Mann

Sep. Sal Mats Jeppssons dotter Agnes 19 åhr

Sep. Nils Jeppssons son Måns af Tararp 26 åhr

 

1711-06-22

Sep. Per Jönssons son Anders af Gyngemåla på 6te åhr

Sep. Sal Olles son i Vasakull Per Olsson 22 åhr

Sep. Gårdman Jöns Olssons son i x (?), 15 åhr

Sep. Soldaten Hans Rünter en saxare 30 åhr - Nya (129)

 

1711-06-23

Sep. Jöns Trulssons (?) son i Stora Björkeryd 15 åhr

Sep. Soldaten Michel Rieter ifrå Saxen 20 åhr - Nya (130)

Sep. Sal Enarts son i Vasakull 16 åhr

 

1711-06-24

Sep. Måns Perssons son Nils af Öljehult 9 åhr

Sep. Måns Perssons son Åke (?) ibid 14 åhr

Sep. Gårdman Jöns Olssons dotter af Sönderbo 13 åhr

 

1711-06-25

Copulerat Anders Carlsson af Torp och pigan Sissa Månsdotter af Flakaryd

 

1711-06-26

Sep. Sal Jönses hustru Elin af Hålabäck 46 åhr

 

1711-06-27

Sep. Per Karlssons son Nils i lilla Björkeryd 3 åhr gammal

 

1711-06-29

Sep. Sal Måns Anderssons dotter Inger af Sjöarp 16 åhr

 

1711-06-30

Sep. Måns Sonessons hustru Anna i Skiömas (Skörje?) vid Backaryd 50 åhr

 

1711-07-01

Sep. Per Persson i Hollegården af Mörtjuk

Sep. Drängen och Bondten Olle Staffansson i Väby

Sep. Båtsman Olle Träsks sohn Olle ifrå Hjälmsa - Nya (131)

 

1711-07-02

Sep. Per Jönssons hustru Anna ifrå Ramsjömåla, döde i x (?) 25 åhr

Sep. 1 liten son i Ristan (?) 2 åhr

 

1711-07-04

Sep. En soldat ifrå Svalehult Mathias Lehrenstein - Nya (132)

Sep. Anders Nilssons tienstepiga af Stora Silpinge, Anna Matsdotter ifrån Tinghults (?) socken i Småland - Nya (133)

Sep. En gångekvinnas Cathnia (?) Abrahams son Jeremias ifrån Småland 8 veckor - Nya (134)

Sep. Båtsman Måns Dufva ifrå Ramsjömåla, på Nya (135)

 

1711-07-05

Sep. Måns Perssons son ifrå Öljehult 16 åhr

Sep. Måns Perssons tienstepiga Elin Månsdotter, begrafd i Backaryd utan zedel 20 åhr

Sep. Båtsmannen Måns Dufva ifrå Ramsjömåla

 

1711-07-06

Sep. Mats Jeppssons son Sven ifrå Tararp 18 åhr

 

1711-07-07

Sep. Måns Perssons sista son Åke (?) i Öljehult 14 åhr

 

1711-07-08

Sep. Soldaten Christopher Lindthas i Hoby 28 åhr

 

1711-07-09

Sep. Sal Vinna Svenssons dotter af Trofta Agnes 9 åhr

Sep. Gamble Jon i Dockemåla och

Sep. Hans hustru förd till Backaryd utan mitt vetenskap förgångna vecka

Sep. Karl Persson i Dockemåla och

Sep. hans hustru förd på samma sätt och på samma tijdh

Sep. Håkans son Bengt af Dockemåla, på samma sätt 4 åhr

Sep. Jöns Erengisels son af Öljehult, Per Jonsson 30 åhr, Backaryd utan zedel

Sep. Jöns Erengisels dotter Inger Jönsdotter 19 åhr, Backaryd utan zedel

Sep. Karin sal Olles i Lindås till Backaryd uthan zedel

 

1711-07-11

Sep. Hole Pers son Nils i Mörtjuk 14 åhr

Sep. Tyke Svenssons tienstekvinna Britta Gunnars ifrå Växjö - Nya (136)

 

1711-07-12

Sep. Göte Pers dotter Ingert ifrå Hunnamåla 13 åhr

Sep. dotteren Ingeborg 11 åhr

Sep. Påvel Månssons son Nils ifrå Belganet 5 åhr

 

1711-07-13

Sep. Båtsmans Nils Reeff af Gyngemåla 30 åhr - Nya (137)

Sep. Båtsmans hustru Sigrid Persdotter (?) - Nya (138)

Sep. Gårdmannen Per Mattson af Gyngemåla 100 åhr - Nya (139)

 

1711-07-15

Sep. Måns Jönsson af Skörje, vid Backaryd

Sep. hans dotter Inger Månsdotter 6 åhr zedel till Backaryd

 

1711-07-16

Bap. Förpassad soldat Jacob Fröhlings son Nils föd den 5 july ... midnatt. Berta Bo Olles i Hakarp bar honom. Manfad: Jöns Åkesson i Hakarp. Nils Roskarl och Per Uski ibid. Qvinefadd: Kerstin Nils i Hakarp

Sep. Karin sal Olles (resten övertruket)

Sep. dotter Kerstin 10 åhr förd allast (?) til bakery uthan zedel

Sep. dotter Inger 8 åhr ifrå Hunnamåla

Sep. Per Persson Boyas (?) son Per Olsson i Mörtjuk 25 åhr

Sep. Per Enartssons sohn Nils i Väby 3 åhr

 

1711-07-17

Sep. Sven Nilsson i Hålabäck 32 åhr

 

1711-07-18

Sep. Föraren Vidersheim

Sep. Soldate Profossen Christopher Meyer 38 åhr

 

1711-07-19

Bap. föddes båtsman Jöns Måttstocks dotter af Ebbemåla widh midd: tijd döbt dhen 21 july i Öljehult Orwit Perssons hustru i Ebbemåla bar dhett Fadd: Thorsten Torsson ibid, Nils Thorsson ibid, Nils Jonssons hustru ibid, pigan Kerstin Orvitsdotter

Sep. Jon Jönssons hustru Signe af Belganet 22 åhr

 

1711-07-22

Sep. Måns Persson i Öljehult 45 åhr

Sep. Jöns Perssons dotter af Hunnamåla 8 åhr

Sep. sonen Per af Hunnamåla 6 åhr

 

På skogarna begrafvit

 

Sep. Soldaten Christian Utter ifrå Öljehult

Sep. Christopher Shyman i Öljehult

Sep. Unge Jöns dotter Marhta ifrå Dockemåla 1/2 åhr

Sep. Unge Jöns dotter Inger ibid 7 åhr

Sep. Håkans son Måns i Dockemåla 12 åhr

Sep. Håkans son Per ibidem 9 åhr

 

1711-07-23

Sep. Soldaten Jöran Skesher (?) i Leijret (?)

 

1711-07-24

Sep. Swen Nils dotter i Hålabäck Inger 11 åhr

Sep. Rustmästaren Johan Andreas Braun en dyringehr von Erfurt

 

1711-07-27

Sep. Måns Perssons hustru af Evaryd död i barsesäng

Sep. hennes son vidh 2 dagar gammal

 

1711-07-29

Sep. David i Evaryd 54 åhr

Sep. Nils Möllares tienstepiga Kerstin i Evaryds kvarnar 9 åhr

Sep. Sal Elin Per Olssons i Hunnamåla i Backaryd i Risansmåla, förd til Backaryd

Sep. 3 af Jöns Jonssons söner

 

1711-07-30

Bap. Karl Svenssons och och Bente Andersdotter theras lille son föddes dhen 21 july widh davermål döptes dhen 30 Nom Nils. Anna Anders i stora Kulleryd bar honom. Fadd: Per Svensson i Torp. Åke Hansson i Evaryd. Anna Nils i Evaryd. Bente Olles i Evaryd.

 

1711-08-01

Sep. Mats Persson af lilla Årsjömåla 100 åhr gammel

 

1711-08-02

Sep. Måns Perssons dotter af Evaryd Bente 8 åhr

 

1711-08-03

Sep. Sal Sven Nilssons son Anders af Hålabäck

 

1711-08-06

Bap. Matthis Hanssons och hustru Bente theras son af Järnavik, föd dhen 28 july om natten döpt Nom Nils. Fadd: Karin sal Måns i Hakarp bar det. Nils Torsson i Hakarp. Åke Nilsson i Djurtorp. Lusse i Biskopsmåla. Elin sal Pers i Hoby.

Sep. Bonden Per Trulsson i Lillagärde 55 åhr

Sep. Mats Perssons dotter i lilla Årsjömåla Lusse widh Backaryd dhen 29 july 3 åhr gammel

Sep. Sal David Strångessons dotter Bengta ifrå Evaryd 16 åhr

Sep. Sal Sven Nilssons x (?) son Sven ifrå Hålabäck 4 åhr

 

1711-08-13

Introd. Soldatens Jacob Fröhlings hustru ifrå Hakarp.

Sep. Unge Per Perssons son Per i ÖLjehult widh Backaryd x (?) åhr

Sep. En dotter Anna widh Backaryd 2 (?) åhr för lång tijd sedan

 

1711-08-20

Copulerat Båtsman Jon Gummesson Pålski af Röaby och änkan Botil Mickelsdotter ibid.

 

1711-08-27

Bap. Måns Olssons och Kerstin Matsdotter (?) theras dotter af Mörtjuk föddes dhen 18 aug för middag döpt Nom Kerstin. Kerstin sal Måns Bengt af Kvarnen bar henne. Fadd: Åke Hansson i Evaryd. Enart Persson af Garnanäs. Änkan Anna sal Pers i Mörtjuk.

Bap. Båtsmansänkan Inger sal Hjorts af stora Silpinge hennes dotter föddes dhen 19 aug aftonen döpt Nom Martha. Per Olssons hustru Inger af stora Silpinge bar henne. Fadd. Erik Svensson i Stora Silpinge. Båtsman Jöns Flink i Röan. Pigan Sigrid Eriksdotter. Lars Olssons dotter Agnes i stora Silpinge.

Introd. Karl Svenssons hustru Bente af Evaryd

 

1711-09-02

Sep. Änkan Kerstin sal Henriks i Svenstorp 62 åhr

 

1711-09-03

Bap. Båtsmannen Henrik Grelsson Gångare af Sävsjömåla och hustru Anna theras son föddes dhen 19 aug om Natten döptes Nom Henrik. Gunnel (?) Sones af Fösingsmåla (?) bar det Fadd: Jon Ingemarsson af Sävsjömåla, Börje Persson ibid, Aida Andersdotter ifrå Hålabäck, Kirstin Ollesdotter ifrån Sävsjmåla.

Bap. Sven Volle (?) af Vasakull och hustru Karin theras barn föddes dhen 1 sept i solenes upgangh, döptes Nom Per. Karin sal Olles i Vasakull bar det. Fadd. Båtsman Anders Lustig i Hjälmsa. Änkan Kerstin Bengtsdotter. Pigan Karin Matthisdotter i Hjälmsa.

 

1711-09-10

Bap. Änkan Inger sal Jons i Belganet, hennes son föddes döptes Nom Jon. Magnel Månssons i Mölleskog bar honnom. Fadd: Håkan Clemmetsson i Hunnamåla. Per Gunnarsson i Lillagärde (är han inte död? kanske ska det istället vara brodern Per Gunnarsson i Vasakull?) Änkan Elin sal Nils Svenssons i Svenstorp. Elin Götes i Hunnamåla.

Bap. Per Svensson och hustrun Kerstin ifrå Torp, theras barn födda x (?) 3 sept om midant: döptes Nom: Karl. Bengta Karls i Evaryd bar det. Fadd: Per Jonsson i Torp. And Karlsson ibid. Karl Månssons hustru Botil i Flakaryd.

Cop. Båtsman Nils Kilström i Väby och hust. Margreta Persdotter af Mörtjuk.

Cop. dräng Per Jönsson af Evaryd och pig. Anna Håkansdotter af Björstorp.

Introd. Kerstin Måns Olssons af Mörtjuk som dock bor i Karlshamn

 

1711-09-17

Bap. Lars Nilsson och hustru Metta Matthisdotter af Väby, theras barn föddes dhen 8 sept om Midnat döpt Nom Matthis. Kerstin Bastians i Väby bar det. Fadd: Per Nilsson i Väby, Per Mårtensson i Biskopsmåla, Karin sal Tuves i Hakarp, Kerstin Pers i Väby

Bap. Båtsman David Flykt och hustru Gertrud Nilsdotter af Mörtjuk theras barn föddes den 12 sept mot afton döpt Nom Karin. Aida Brits i Mörtjuk bar det. Fadd: Sven Åkesson i Mörtjuk, Per Nilsson i Väby, Bengta sal Pers i Mörtjuk, Elna (?) Esbjörns i Torp

Copul. Per Lunne i Röaby, Gertrud Frendesdotter (?) af Hakarp (?)

Copul. Båtsman Sven Nilsson ytaf Belganet och Maria Håkansdotter

Copul. Båtsman Per Larsson Frisk af Torp och Mertha Larsdotter af Småland och Nykyrka socken

Copul. Håkan Truedsson af Torp och Botil Månsdotter af Torp

Introd. Matthis Hanssons hustru Bengta af Järnavik

Introd. Båtsmansänkan Inger sal Johan Hjorts af stora Silpinge

 

1711-09-24

Bap. Jöns Jönsson och h Botil Larsdotter af Röan theras barn föddes måndag d 18 sept wid middag, döpt Nom Elin. Karin sal Pers bar det, fadd: Erik Svensson af Stora Silpinge, Lars Nilsson i Trofta, Ingeborg Håkans i Röan, änkan Kerstin sal Svens i Trofta

Bap. Båtsman sal Hansson Blinda (?) ifrå Tokaryd och Botil Persdotter theras oäkta barn föddes den 17 septemb om aftonen döptes Nom Sissa. Kerstin sal Olle Träsks båtsmansänka bar det. Jöns Persson (?) i Tokaryd och Lars Bengtsson ibid. Sissa sal Jönses ibid.

Copul. Esbjörn Bengtsson af Evaryd och änkan Elna Persdotter af Torp

Copul. dräng Olle Sonesson af Röaby och pig Berta Nilsdotter af Hakarp

Introd. Båtsmanshustrun Inger sal Henrik Gångares

 

1711-10-01

Bap. Enart Perssons och hust Botil Svensdotter af Garnanäs theras dotter föddes onsd den 27 septemb om aftonen döptes Nom Kerstin. Per Svenssons fästemö Kerstin Persdotter af Hoby bar det. Fadd: Matthis Hansson af Järnavik, Per Mårtensson af Biskopsmåla och hans hustru Sissa. Änkan Sissa sal Olles i Lillagärde.

Bap. Sven Larsson och hustru Kerstin Ollesdotter af Sävsjömåla theras son föddes den 24 om natten döptes Nom Sven. Karin (Marin?) Pers i Ramsjömåla bar honom. Fadd: Jon Ingemarsson i Sävsjömåla, drängen Per Månsson i Fösingsmåla, Inger Karlsdotter i Raskamåla, Botil x (?) af x-måla (?) (överstrykningar och plumpar)

Bap. Änkan Pers i Lillagärde hennes son föddes den 23 sept om aftonen döptes Nom Per. Lusse sal Olles [ska vara sal Nils] i Biskopsmåla bar det. Fadd: Åke Olsson i Svenstorp. Per Olsson i Röaby. Kerstin Per Åkes i Väby. Kerstin sal Matthis Nilsson af Hjälmsa.

Copulerat. Sven Hansson af Ryd. Lisbeth Månsdotter ibid.

Copulerat. Olle Olsson af Torp och Elin Persdotter af Evaryd

Cop: Mickel Nilsson af Väby och änkan Sissa sal Håkans af Björstorp

Cop. Lars Månsson af Hoby och Botil Persdotter ifrå Mörtjuk

Cop. Musqueter: Christian Gunther och änkian Anna Dorothea Grösslers

Cop. Musquet: Gottfrid Shubert Anna Sophia Kohl

 

1711-10-15

Bap. Änkian Jöns Nilssons i Väby hennes barn föddes _ (tomt utrymme) Nom Åke (?) Kerstin Nils i Gue bar det. Fadd: Åke Matsson i Hoby, Tyke Åkesson i Hoby, Inger sal Pers i Björkeryd.

Bap. Karin sal Per Svas af Svenstorp hennes barn född dhen 11 Oct i dagningen Nom Karin. Botil sal Sörens i Svenstorp bar dett. Fadd: Nils Svensson i Svenstorp. Anders Svensson ibid:

Copul. Mannen Per Matsson i Röaby och Elin Andersdotter ibid.

Copul. Mannen Håkan Clausson i Hakarp och änkan Karin Åkesdotter ibid.

Cop: Mannen Nils Bengtsson af Torp. Karin Truedsdotter ibid.

Introd. Per Svenssons hustru af Torp Kerstin

Introd: Lars Nilssons hustru af Väby Metta

Int: Båtsmans David Flykts hustru Gertrud af Mörtjuk

 

1711-10-22

Copul: Båtsman Sven Fant i Röaby och änkan Botil Giselsdotter af x (?)

Cop: Olle Andersson i lilla Silpinge och änkan Kerstin Persdotter af stora Silpinge

Introd: Karin sal Per Gunnars af Lillagärde

 

1711-10-29

Bap. Elin sal Per Perssons af stora Silpinge hennes barn föddes dhen 21 Octob döptes Nom Per. Kerstin sal Månses i Tobberyd (?) i Ronneby socken bar dett. Fadd: Olle Persson i lilla Silpinge. Håkan Nilsson i stora Silpinge. Sissa sal Svens i Hålabäck. Pigan Ingret Nilsdotter i lilla Silpinge.

Bap. Båtsmannen Anders S___ (?) tvenne barn i Röaby född dhen 25 Oct klok 9 om aftonen döpt Nom Per och Karin. Elin Per Månses i Röaby bar sonen. Botil Sven Fants bar dottern. Fadd: Olle Sonesson, Per Karlsson, Olle Svensson i Röaby, pigan Ingret ___ (tom plats). dotter, båtsm. hust. Botil Pålski i Röaby

Copul: dräng Jöns Hansson af Tararp och pig. Kerstin Borresdotter (?) af Öljehult

Introd: Enarts hustru Botil af Garnanäs

Introd: Jöns Jönssons h Botil af Röan

Introd: Sven Larssons hust af Sävsjömåla

 

1711-11-05

Introd: Karin sal Per Svasses i Svenstorp

Copulerat Per Persson ifrå Edestad och änk: Karin Måns i Trofta

Cop: Henrik Nilsson af Gyngemåla och pigan Botil Giselsdotter

Cop: Jon Persson af x (?) och änkan Anna Jönsdotter af Hovgården

Cop. Karl Jonsson af Sävsjömåla , pig. Gertrud Nilsdotter af x (?) - måla

Cop: dr Per Svensson i Hoby änkan Kerstin Persdotter af Evaryds kvarnar Cop. Håkan Bengtsson af Harkniven och pig. Karin Månsdotter ibid.

Cop. Sven Månsson af Raskamåla och pig. Inger Karlsdotter ibid.

 

1711-11-12

Cop. Mannen Nils Henriksson af Torp och pig. Kerstin Ollesdotter af Torp

Copul: Mannen Tyke Åkesson i Hoby och änkan Karin Brommesdotter af Väby

Cop: drängen Karl Månsson af Hålabäck och änkan Botil Clemmetsdotter af Lindås

Cop. drängen Per Tuvesson af Hakarp och änkan Lusse Persdotter af Biskopsmåla

Introd. Botil sal Nilses af Väby

 

1711-11-19

Bap. Håkan Perssons och hustru Botil af Dockemåla, theras barn föddes måndagen den 13 Novemb döptes fredagen den 13 November i Öljehult Nom Ingeborg, Bengta sal Larses i Dockemåla bar det. Svente Jönsson af Örsemåla (Örseryd?), Orvit Persson i Ebbemåla, Karin Bengts i Dockemåla

Bap. Måns Svensson och hustru Bengta af Årsjömåla, theras barn föddes lögerd: den 11 Novemb i dagningen döptes fred den 17 Novemb i Öljehult Nom Karin. Magnel Börjes i Öljehult bar det. Fadd: Nils Jonsson Ebbemåla, Gumme Svensson i Hunnamåla, Kerstin sal Svens i Årsjömåla, Anna sal Svens ibid.

Bap. Timmermannens sal Anders Sjömans änka widh namn Elin, hennes barn föddes den 6 Novemb döptes Nom Anders. Jungf Barbara Schlytter bar barnet te dopet. Compat (? mansfaddrar) Håkan Clausson och Jöns Åkesson af Hakarp. Con-xx (? kvinnofaddrar) Kerstin Nilses och Signe Jönses sampt pigan Nils Torssons dotter Bengta ibid.

Cop. Abraham Persson af Vermansmåla och änkan Botil Gummesdotter af Hejan.

Cop. drängen Per Jönsson af Hoby och änkan Botil Nilsdotter af Muggeboda

Cop. Olle Jönsson af Tararp, änkan Inger Svensdotter ibidem

Cop. drängen Anders Svensson af Sonekulla (?) och pig. Birthe Jönsdotter af Evaryd

Cop. Mannen Nils Persson af Grårör och pig. Kerstin Abreksdotter (?) ibid

Introd. sal Per Perssons hust Elin i stora Silpinge

 

1711-11-26

Bap. Ingeborg sal Måns Pers barn af Öljehult föddes månd 20 Novemb widh dafvremål döptes Nom Måns. Ingeborg Per Nilses i Öljehult bar det. Fadd: Jöns Lind (?) i Ulvsmåla, Abraham Persson i Hejan, Magnel Börjes i Öljehult, Sissa sal Pers i stora Årsjömåla, Birthe Ollesdotter af Ulvsmåla

Bap. Tyke Håkanssons hustru Elin af Torp theras barn föddes söndagen dhen 19 Novemb om natten döptes Nom Håkan. Ingeborg Larses ibid bar det. Testes: Sven Hansson i Väby, Nils Jonsson i Sonekulla, Kerstin Anders i Torp, Elna Esbjörns ibid, pigan Maria

Bap. Henrik Nilsson och hans hustru Botil af Gyngemåla theras barn föddes den 10 Novemb om aftonen, döptes Nom Inger. Inger Pers af Bårabygd bar det. Fadd: Per Jonsson och Håkan Jonsson af Gyngemåla, Sara Jönses i Björkeryd, pigan Marin Persdotter af Harkniven

Introd: Båtsman Anders Svans hustru Gertrud af Röaby

Copul: drängen Per Nilsson i Väby änkan Bente Svensdotter ibid

Copul: drängen Nils Nilsson af stora Kulleryd och pigan Inger Jönsdotter ibid Cop: drängen Olle NIlsson af Torp änkan Sissa Truedsdotter af Tararp

 

1711-12-03

Bap. Marta sal Nils Jönses barn i Hjälmsa föddes den 24 Novemb döpt Nom Nils. Nilla sal Pers i Gummagölsmåla hennes moder bar det, Fadd: Erik Håkansson ibid, Olle Rasmusson i Hjälmsa, Kerstin sal Vambåse (?) Månses ibid, Sissa sal Jönses i Tokaryd

Bap. Per Svensson och hust Elin af Hunnamåla, theras barn född lögerd den 25 Novemb döpt Nom Inger, Ingeborg Nilses ytaf x-måla [utsmetat] bar det, Fad: Per Månsson i Pete (?), Anders x [utsmetat] i Hunnamåla, Elin Götes ibid, pigan Kerstin Svensdotter ibid

Copul: drängen Anders Olsson af Fogdakärr och änkan Sigrid Persdotter i Öljehult

Sep. Henriks dotter Inger af Gyngemåla som war 3 wäkor gammal

 

1711-12-10

Copul: drängen Jöran Andersson af Hakarp och änkan Karin Nilsdotter af Tokaryd

Cop: Mannen Anders Svensson af Svenstorpsmåla (?) af Åryd socken och änkan Ingeborg Håkansdotter af Raskamåla

 

1711-12-17

Bap. Abraham Trulsson och hustru Elin af Dönhult, theras barn föddes fredag dhen 8 decemb mot aftonen döptes Nom Elin. Bothil i Harstorp af Ronneby socken bar det. Testes Per Trulsson i Skönevik. Åke Trulsson i Svenstorp i Ronneby socken. Sissa sal Svens i Dönhult och hennes piga Kerstin Matsdotter

Bap. Bonden Per Persson och hans hustru ___ (tom plats) theras dotter i stora Silpinge Nom Karin som föddes den 7 decemb i dagningen. Nils JOnssons hustru Botil ibid bar henne. Fadrarna woro Erik Svensson, Lars Persson i stora Silpinge, Kerstin Erik Svenssons i Gertonemåla, Bengta Ola Perssons ibid

Copul: mannen Åke Hansson af Evaryd änkan Karin Matsdotter i Torp

Cop: Båtsman Jöns Ebsa af Belganet änkan Karin Svensdotter ibid.

Introd: Henrik Nils hustru af Gyngemåla Botil

Introd: Måns Svenssons hustru Bengta af Årsjömåla

Introd: Håkan Perssons hustru Botil af Dockemåla

Introd: sal Anders Sjömans änka Elin af Hakarp

 

1711-12-24

Bap. Gårdkvinnan Inger Nilsdotter oäkta barn af Sonekulla kommen ifrå Hällaryd socken och ___ (tom plats) Nom Kerstin föddes Båtsman Truls Rokolas (?) af Sonekulla utlagd till barnafader. Kerstin Karl Kallonens af Väby bar henne till Christendom Faddrar woro ingen.

Copul: Båtsmannen Per Jonsson Frisk af Svalehult och löskonan Ingeborg Svensdotter af Hunnamåla

Sep. Matthis Hansson och hustru Botil theras barn Kerstin af Järnavik 12 wäkor gammalt

Sep. Båtsman Lars Loten (?) i Evaryd [överstruket] Martha

 

1711-12-28

Bap. Per Mårtensson och hustru Sissa af Biskopsmåla theras barn föddes onsdagen den 20 decemb om aftonen döptes Nom Mårten. Metta Larses i Väby bar det. Fadd: Per Svensson i Hoby, Enart i Garnanäs, Lusse Pers i Biskopsmåla, Bengta Matthises i Järnavik.

Bap. Nils Anders och hust Elin af Evaryd kvarnar theras barn föd lögerdag den 16 decemb i dagningen döptes Nom Mageta (?). Barbara Lars Schlyters dotter i Hoby bar det til Christendom. fad: Karl Svensson och Åke Vind i Evaryd. Kerstin Pers i Hoby, Magnel Månses i Mölleskog.

Introd: Per Svenssons hustru Elin af Hunnamåla

Int: Tyke Åkessons hustru Elin af Torp

Introd: sal Måns Pers hustru Kerstin af Öljehult

Introd: sal Nils Jönssons hustru Martha af Hjälmsa

Copul: Bonden Börje Larsson och änkan Anna Sonesdotter af Sväsjömåla

Cop: drängen Sven Gunnarsson ifrå Åryd socken och änkan Kerstin Arkelsdotter (?) af Svalemåla

Copul: Bonden Per Nilsson af Evaryd pigan Magnel Enartsdotter af Hoby

Cop: Båtsman Bengt Svensson Pral pigan Karin Månsdotter ifrån Hejan (?)

Bap. Jon Jönsson af Tararp och hust: ___ (tom plats) theras barn föddes ___ (tom plats) döptes Nom Ingeborg. Kerstin Jöns Hanssons i Tararp bar det till Christendom. Fadd: Trued Nilsson och Olle Nilsson i Tararp. Änk: Karin ___ (tom plats) ibid. Båtsmanshustrun Bengta Håkans i Björstorp. Pig Elin Andersdotter af Tararp.

 

1711-12-31

Bap. Skräddaren Per Månsson och hustru Elin i stora Silpinge theras son föddes den 26 Decemb emot aftonen döptes Nom Per. Botil Nils Jöns i stora Silpinge bar det. Fad: Per Persson i stora Silpinge, Erik Svensson ibid. Botil Nilses i Silpinge, Bengta Jonses ibid

Copul: Mannen Nils Jonsson af Ebbemåla och änkan Elin Andersdotter i Bårabygd

Copul: drängen Anders Åkesson af Karteby (?) och Backaryd socken och änkan Ingeborg Persdotter af Hunnamåla

 

Med Jöns Hults handstil

 

Bap. Ett oäkta barn som tillhörde qvinnfolket Kerstin Nilsdotter i Röaby. Soldaten af Schommers rigimente och liif-compagniet Christopher Seremp uthladet för barnafader döptet Nom Måns föddes fredagen D:15 Xbris vid middag. Båtsmanhustrun Anders Swans af Röaby bar dett till Christendom. Fadder: Anders Swan i Röaby. Båtsmansänkan Inger Sal Pehr Vargs ibd. Karin Mattisdotter ibd.

 

Summan uppå dem som förledit åhr äro döde och till werlden födde. De som i detta gambla åhr äro bortdöde, så finnes summan på dem som stijger till ___ 1413

de som äro födde ___ 77

oäkta ___ 3

de som äro wigde ___ 67

 

1712-01-01

Bap. Jöns Håkansson af Tokaryd och hustru Botil Jönsdotter deras son föd lörd dh 21 Xbris 1711 i dagningen döpt Nom Håkan. Sissa sal Jöns Matses af Tokaryd bar honom till Christendom. Faddrar: Nils Olsson af Tokaryd. Gårdman Jöns Persson ibid: Sissa sal Månses af Ferestad (?) och Edestad socken sampt pijg: Elsa Åkesdotter ibid:

Cop. Bond: Per Nilsson af Väby och änkan Karin Persdotter [ska vara Bosdotter] af Lillagärde

Cop. Bond: Måns Persson af Evaryd och änkan Bengta Månsdotter ibid.

 

1712-01-06

Sep. Matthis Hansson och Bengta Tuvesdotter av Järnavik theras dotter Kerstin som dödde d 30 Xbris 1711 aetatis 7 åhr 4 mån

Cop. Båtsman Jonas Toresson ifrån Mara och Åryd sockn och änkan Anna Karlsdotter av Gertonemåla.

 

1712-01-07

Sep. Sven Karlsson af Evaryd, dödde torsd dh 4 jan om morgonen, aetatis 70 åhr

Introd: Per Perssons hustru Kerstin Persdotter af stora Silpinge

Cop. dräng Erik Håkansson ifrån Tingsås socken i Småland och pijgan Ingeborg Persdotter af Gummagölsmåla

Cop. Bonden Erik Svensson af stora Silpinge och änkan Kerstin Truedsdotter ibidem

Cop. dräng Mårten Björnsson (?) af Hoby och änkan Anna Persdotter af Väby

 

1712-01-14

Bapt: Gårdman Nils Jönsson och hustru Gunnel Haraldsdotter af Fogdakärr deras son född fred dh 5 Jan wid middag. döpt Nom Måns. Bengta Olof Perssons af Gertonemåla bar honom till Christendom. Fadder: Bengt Olsson af Fogdakärr. Ola Olsson af Öljehult. Kerstin Jönses i Fogdakärr. Inger Jönses i Vermansmåla.

Bapt: Båtsman Abraham Persson och hustru Berta Olofsdotter af Bårabygd deras son född torsdag dh 4 jan mot midnatt döpt Nom Sven. Kerstin Måns Perssons af Harkniven bar honom till Christendom. Faddrarna Håkan af Svalemåla och Ingemar i Sävsjömåla.

Sep. Harald Persson och hustru Karin Jönsdotter af lilla Kulleryd deras dödfödda dotter föd onsd dh 3 jan kl 10 förmiddag

Introd: Abrahman Trulssons hustru Elin ifrån Dönhult.

Cop: Bond: Per Jönsson af Gyngemåla och änkan Sissa Clemmitsdotter ifrån Tokaryd

Cop. dräng Olof Persson af Evaryd och änkan Bengta Hansdotter af Mörtjuk

Cop. Båtsman Måns Mars ifrån Svenstorp och änkan Bengta Persdotter ibidem

Cop. Båtsman Jöns Svensson Snäll i Biskopsmåla och pijgan Gertrud Håkansdotter ifrån Hakarp.

 

1712-01-21

Nils Jonsson och hustru Anna Jespersdotter af Sonekulla deras dotter föd onsd 10 jan wid solens upgång döpt Nom Karin. Elin Jon Larssons i Evaryd bar honom till Christendom. Fadder: Måns Persson af Evaryd. Karl Svensson ibid: Anna Per Jonssons i Björstorp. Lusse Per Tuvessons ifrån Biskopsmåla.

Bapt: Lars Perssons och hustru Inger Håkansdotter i stora Silpinge deras son född månd dh 15 jan i dagningen döpt Nom Per. Karin Per Perssons af Trofta bar honom till Christendom. Fadder: Nils Jönsson i stora Silpinge Erik Svensson ibid: Kerstin Per Perssons ibid. Kerstin Jon Anderssons i lilla Silpinge.

Sep. Olle Nilssons son af Ryssmåla död sönd dh 14 Jan kl 4 efftermid: aetatis 11 åhr 2 månader

Introd: Möllaren Nils Anderssons hustru Elin Nilsdotter af Evaryds kvarn.

Cop. Båtsman Matthis Philipsson Finne af Torp och änkan Ingeborg Håkansdotter från Åryd socken [ska ev vara tvärtom?]

 

 

...Fortsättning följer...

 

Källa

Bräkne-Hoby C2 (1703-1720)