Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Pesten i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-01-23)

 

Smittspridning inom socknen

 

Det finns flera exempel i kyrkboken där det går att tämligen säkert fastställa hur smittan spridits. I en del fall kan man också få en tydlig uppfattning av hur väl pestförordningarna följdes. Begravde man folk så snabbt som möjligt? Undvek man folk om man hade lik i huset?

 

Svaret på den frågan är för Hobys del ett entydigt nej. Man följde inte förordningarna alls.

 

Vi kan ta smittspridningen i Lillagärde som exempel. Kyrkboken ger oss följande information [2]:

 

1711-02-05

Bap. Nils Olssons och Botil Enartsdotter i Lillagärde, theras dotter föd Månd 30 jan vid davremål. Döbt Nom Sissa. Sissa Per Ols i Ästorp i Åhry s bar det. Fadderne Per Olsson i Hoby. Ammon Jönsson i Tokaryd. Botil Per Ols i Muggaboa.

 

1711-03-10

Introd. Botil salig Nils Ols i Lillagärde

 

1711-03-15

Sep. Nils Olsson i Lillagärde

 

Dessa tre anteckningar ger en tydlig bild av hur det kunde gå till i socknen under pesttiden. Familjen döper ett barn den 5 februari. Trots att pesten härjar vilt i både Hoby och Åryd vid det här laget har man en gudmor från grannsocknen. När modern sedan kyrktages den 10 mars är maken död - men ännu ej begravd! Begravningen sker inte förrän fem dagar senare, varför han alltså måste ha stått lik hemma minst lika länge.

 

Nils Olsson är det första dödsfallet i Lillagärde, och var han har blivit smittad är inte lätt att veta. Men 3-4 veckor efteråt börjar även andra byinnevånare dö. Pesten har då etablerat sig i byn [2]:

 

1711-04-07

Sep. Botil Nils Ols i Lillagärde

Sep. Botil Nils Ols dotter Gärtrud i Lillagärde

 

1711-04-13

Sep. Sal Botil Nils Ols dotter Sissa i Lillagärde

Sep. Tjänstepigan Gunnill Knutsdotter i Lillagärde

 

1711-04-18

Sep. Båtsmans Marna Måns Forts i Lillagärde

 

1711-04-24

Sep. Per Gunnarsson i Lillagärde

Sep. Per Gunnarssons dotter Anna i Lillagärde

 

1711-04-28

Sep. Tjänstedrängen Per Gunnarsson hoos Per Trulsson i Lillagärde

 

1711-05-10

Sep. Karin sal. Per Gunnars sohn Gunnar i Lillagärde

 

Och det finns flera fall som tydligt visar att man inte drog sig för att besöka andra socknar, åtminstone inte i början av pesttiden [2]:

 

1711-01-15

Sep. Håkan Olssons och Botil Bengtsdotter i Torp, theras sohn Olle, döde i Aplakärr i Hällary sockn tiisd 10 jan i dagningen aet 28 åhr 6 Månder

 

1711-04-21

Sep. Förpassad båtsman Sigfrid Orres dotter i Hoby, döde i Halahult i Åryds socken

 

Men man måste även ta hänsyn till familjebanden. Det var många barn som blev föräldralösa, dessa övergav man naturligtvis inte utan de togs om hand av släktingar. Det fanns även andra som befann sig på annan plats än de hörde hemma, av vilka man tydligt kan placera en del som tjänstefolk [2]:

 

1711-01-15

Sep. Olle Perssons hustru salig Elin Clemmitsdotter i Dönhult, döde i Dockemåla Månd 9 january i ottemålet aetatis 18 åhr

 

1711-01-22

Sep. Consensus pastorij i Bakary. Sigrid sal Per Pers sohn Gisse Persson i Harkniven döde i Ulvsmåla i Bagary sokn aetatis 15 åhr

Sep. Consensus pastorij i Bakary. Sigrid sal Per Pers dotter Inger i Harkniven aetatis 12 åhr döde i Ulvsmåla i Bakary sokn

 

1711-02-20

Sep. Per Truidsson i Röaby och hans

Sep. dotter Sissa Persdotter, döde i Svenstorp

 

1711-03-19

Sep. Drängen Olle Håkansson i Svenstorp, döde i Svalemåla

 

1711-04-11

Sep. Gårdkvinna Sissa Västgötes i Stora Silpinge, döde i Hakarp

 

1711-04-19

Sep. Förpassad båtsman Sigfrid Sigfridsson Orres sohn Mattis i Hoby, döde i Väby

 

1711-04-28

Sep. Nils Matssons dotter Estrid i Falsahemmet, döde i Hunnemåla

 

1711-04-29

Sep. Änkan Sigrid Per Joons i Gertonemåla, döde i Svenstorp

 

1711-05-19

Sep. Gårdman Åke Jönsson i Hålabäck, döde i Hakarp

 

1711-05-21

Sep. Knut Håkanssons tjänstepiga Kerstin Persdotter i Hoby, döde i Svenstorp

 

1711-05-22

Sep. Båtsmans Sigrid Per Bengt Kocks dotter Kerstin, frå Kalleberg, döde i Evaryd

 

1711-05-23

Sep. Drängen Olle Annersson från Saltärna, döde i Sonekulla

 

1711-05-24

Sep. Olle Svenssons sohn Enart i Svalehult, döde i Gummagölsmåla

 

1711-05-25

Sep. Jöns Svenssons tjänstedräng Jöns Lunnasson från Gertonemåla, döde i Röaby

 

1711-05-28

Sep. Måns Nilssons sohn Måns i Hakarp, döde i Stora Silpinge

 

1711-06-04

Sep. Per Åkessons dotter Ingeborg i Sävsjömåla, döde i Örseryd

 

För att verkligen kunna se hur pesten slog i socknen räcker det dock inte att veta hur många som dog. Dels är ju problemet att alla dödsfall under pesttiden inte skedde i pesten - även andra, "vanliga" dödsorsaker förekom ju. Men viktigare är att veta hur många som överlevde.

 

Detta låter sig emellertid inte göra utan en grundlig kartläggning av socknen före och efter pesten. En sådan är påbörjad för en del av socknens byar, men långt ifrån färdig - jag hade hoppats att få hjälp med den av t.ex. intresserade släktforskare, men bortsett från några enstaka generösa själar har intresset för detta har minst sagt varit klent, så få se om jag någonsin blir klar med den.

 

Men just nu tyder emellertid mina insamlade fakta på att dödligheten verkligen låg någonstans runt just 60%, vilket ju stämmer med vetenskapen när det gäller böldpest.