Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Pesten i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-02-01)

 

Utdrag ur mantalslängden för Hoby under pesttiden 1711

 

Nedan visas utdrag ur mantalslängden för Hoby 1711 (kompletteras senare i mån av tid). Viss standardisering av personnamn och platsers benämningar har utförts för att underlätta sökningar. Inget ansvar tas för eventuella feltolkningar utan alla besökare uppmanas att själva kontrollera mot källan.

 

Hur pass tillförlitlig vad gäller befolkningen i socknen är då egentligen mantalslängden? Jodå, den ger en viss bild, men det är på inget sätt kompletta uppgifter. Mantalslängderna infördes från början som en skattelängd över personer som var skyldiga att erlägga mantalspenning, vilket gällde alla arbetsföra mellan 15-62 år. Övriga åldersgrupper syns alltså inte alls i mantalslängden.

 

Även hela samhällsgrupper kan vara helt "osynliga" i mantalslängderna, detta gäller bl.a. adel, vissa tjänstefolk på hov och säterier, men också vissa fattiga och sjuka - d.v.s. alla som av någon anledning var befriade från mantalsskattten.

 

Vad gäller just denna mantalslängd från Hoby 1711, bör man betänka att den upprättats när pesten redan gick i socknen, och att det därför fattas personer som annars skulle tagits med. I byarna Torp och Röaby, där pesten i Hoby socken förefaller ha börjat, blir detta extra tydligt eftersom det ibland fattas befolkning på hela hemman, med motiveringar som "uthdöda alla åborna". Å andra sidan är denna mantalslängd inte heller någon bra indikation på hur många som faktiskt avled i pesten, eftersom de flesta i socknen som senare dog ännu inte hade gjort det när denna längd upprättades. De invändningar mot de höga döstalen i socknen som vissa författare gjort med bakgrund av att mantalslängderna från 1711 och 1714 inte visar på några större skillnader i invånarantal, faller alltså med denna bakgrund platt till marken.

 

Det finns också andra faktorer att ta hänsyn till när man tolkar uppgifterna ur mantalslängderna - som t.ex. skattesmitning...

 

Du får gärna använda och citera materialet men ange källan. Rättelser och kompletteringar mottages även med tacksamhet. Maila mig gärna på sabina@sabinas.se!

 

På grund av uppdateringen av hemsidan har jag inte hunnit komplettera tabellen ännu. Jag hoppas dock kunna avsluta arbetet den närmaste veckan eller så.

 

Tabell 1. Mantalslängd för Hoby 1711. Förkortningarna utläses h=hustru, td=tjänstedräng, tp=tjänstepiga, öt=övrigt tjänstefolk, bsm=båtsman, gm=gårdman, gk=gårdkvinna..

Nr

Hemman

Husbondfolk

Övriga

Totalt

 

 

 

 

 

1

Trofta

Lars Nilsson ogift

Vinnan Svensson, h

Sven Nilsson, h

Bengt Åkesson, h

tp Elin

gm Per Brommesson

9

2

Hakarp

Håkan Clausson, h

Hans Hansson, h

skräddare Måns, h

tp Sissa

dotter Bengta

bsm Uski

9

3

St Silpinge

Per Persson, h

Nils Persson, h

Håkan Nilsson, h

son Per

gk Sissa

8

4

Nääs

Anders Persson, h

Jöns Enartsson, h

dotter Kerstin

bsm Ikorn

6

5

Hjälmsa

Mats Nilsson, h

Torkel Nilsson, h

bsm Holk

5

6

Tararp

Olof Nilsson änkl

Olof Jönsson, h

Truid Nilsson, h

Jöns Nilsson, h

 

7

7

Ryd

Nils Persson, h

Per Olsson, h

Truls Jönsson, h

gm Karl Persson, h

gm Olof Larsson

bsm Virolain

10

8

St Silpinge

Sven Jeppesson, h

Anders Nilsson, h

Sven Nilsson, h

son Truid

bsm Hök

8

9

St Silpinge

Erik Svensson, h

Lars Persson, h

Per Persson, h

bsm Hjort

7

10

Ryd

Håkan Andersson, h

Sven Hansson, h

Sven Nilsson, h

dotter Lisbeth

dito Botil

dotter Botill

tp Karin

bsm Pihl

11

11

Ryd

Henrik Gummesson, h

Abraham Gummesson, h

 

4

12

Hakarp

Tuve Torsson, h

Nils Torsson, h

son Per

dito Per

bsm Jägare

7

13

St Silpinge

Måns Persson, h

Jöns Månsson ogift

Lars Holgersson, h

dotter Maria

bsm Lustig

7

14

St Silpinge

Lars Olsson, h

Måns Jönsson, h

skräddaren Per Månsson, h

bsm Bredfält

lp Sigrid

8

15

Hakarp

Bo Olsson, h

Nils Andersson, h

bsm Roskarl

5

16

Väby

Per Olofsson, h

Per Nilsson, h

td Per

5

17

Evaryd

David Strångesson, h,

Måns Jönsson, h

bsm Liten

5

18

Evaryd

Karl Petersson, h

Nils Hansson ogift,

Esbjörn Bengtsson änkl

td Nils

5

19

Svenstorp

Åke Olofsson, h

Sven Jönsson, h

td Samuel

5

20

Svenstorp

Esbjörn Persson, h

Olof Persson änkl

lp Maria

lp Elin

bsm

gk Botil

7

21

Tararp

Truid Nilsson, h

Anders Nilsson ogift

Per Persson änkl

Måns Persson, h

bsm Styv

7

22

Röan

Änkan Karin

Håkan Jönsson, h

bsm Flink

4

23

L Silpinge

Olof Andersson, h

änkan Sissa

td Sven

son Måns

bsm Varg (?)

6

24

Hakarp

Måns Nilsson, h,

Jöns Åkesson, h

gk Inger

lp Karin

6

25

Flakaryd

Karl Månsson, h

gm Måns Andersson, h

bsm Vitlock

5

26

Väby

Per Enartsson, h

Måns Andersson, h

tp Anna

(x?) Klasson änkl

bsm Slagman

7

27

Evaryd

Henrik Brommesson, h

gm Henrik, h

4

28

Evaryd

Kaplanen Backendorph, h

 

2

29

Öljehult

Per Persson, h

Änkan Sissa

do Sigrid

Måns Persson, h

Jöns Erengiselsson, h

Börje Erengiselsson, h

Per Nilsson, h

Jöns Gunnarsson, h

son Per

td Nils (?)

bsm Kruskopp

do Djurberg

18

30

Lindås

Håkan Nilsson, h

Nils Jeppesson, h

Nils Håkansson, h

Olof Håkansson, h

tp Inga

gm Nils Månsson (?) änkl

dito Jeppe Nilsson, h

dito förp bsm

13

31

St Kulleryd

Tor Olsson, h

Anders Nilsson, h

son Nils

dotter Kerstin

tp Ingrid

bsm Pålski

8

32

Dockemåla

Änkan Ingeborg

Bengt Persson, h

Jon Erengiselsson, h

Håkan Persson, h

Karl Petersson, h

Jon Persson, h

td Håkan

12

33

Röaby

Per Månsson änkl

Gumme Petersson, h

bsm Svan

4

34

Hunnamåla

Änkan Elin

Håkan Kroksson, h

Måns Månsson, h

Håkan Clemmetsson, h

Göte Persson, h

änkan Ingeborg

td Clemmet

tp Kirstin

gm Jon Kroksson

gm Clemmet Kroksson

förp bsm Blankholm

gm Nils (?)

gk Marin (?)

bsm Blankholm

18

35

Hoby

Brukas av hr kyrkoherden Lars Schlyter och gästgivaren Sven Persson

td Jöran

gk Ingrid

förp Bsm Orre

3

36

Hoby

kyrkoherden hr Lars Schlyter, h

dotter Barbro

td Jöns

tp Kirstin

5

37

Evaryd

Nils Bengtsson, h

Måns Persson, h

Strånge Davidsson ogift

 

5

38

Gummagölsmåla

Per Persson, h

Per Hansson, h

änkan Kerstin

gm Nils Nilsson

bsm

7

39

Hålabäck

Jöns Arvidsson, h

Sven Nilsson, h

td Nils

tp Bengta

son Jöns

dito Karl

gm

9

40

Kullåkra

Per Matsson, h

Olof Matsson, h

gk Karin

5

41

Ebbamåla

Torsten Torsson, h

Nils Torsson, h

Nils Jönsson, h

Nils Jönsson änkl

Arvid Persson, h

gm Knut, h

bsm Måttstock

12

42

Örseryd

Jöns Jönsson, h

Lars Olsson, h

Sven Olsson, h

son Olof

dotter Karin

td Olof

9

43

Fogdakärr

änkan Karin

Bengt Olsson, h

Jöran Svensson, h

gm Olof

6

44

Hoby

Knut Håkansson, h

Sven Persson, h

td Olof

tp Kirstin

tp Gertrud

bsm Krabba

8

45

Hoby

Åke Matsson änkl

Tyke Åkesson änkl

Hans Persson änkl

tp Botil

tp Sissa

tp Berta

6

46

Garnanäs

Enart Persson, h

td Mårten

3

47

Östra Sonekulla

Jesper Olsson änkl

tp Bengta

2

48

St Tokaryd

Jöns Åkesson, h

gk Botil

3

49

Hjälmsa

Per Matsson, h

Bengt Christiansson, h

tp Kirstin

son Anders

tp Karin

bsm Lustig

8

50

Tararp

Hans Clemmitsson, h

Jöns Nilsson, h

son Jöran

bsm

6

51

St Silpinge

Per Svensson, h

Mats Nilsson, h

dotter Botil

son Nils

bsm Västgöte

7

52

Sjöarp

Håkan Jönsson, h

Jon Persson, h

bsm Bred

förp bsm Bagge

tp Per Skånings (?) dotter

7

53

Sonekulla

Nils Bosson, h

Måns ogift

td Olof

tp Ingeborg

5

54

Biskopsmåla

Bo Nilsson änkl

tp Kerstin

dotter Sissa (till Per Nilsson)

3

55

Evaryd

Zachris Nilsson, h

Olof Persson, h

son Olof

5

56

Svenstorp

Änkan Elin

Nils Olofsson ogift

 

son Sven

td Nils

tp Maria

bsm Löv

son Måns

7

57

Vasakull

Enart Andersson, h

Olof Andersson, h

td Måns

bsm

tp Bengta

7

58

Harkniven

Per Bengtsson, h

Håkan Bengtsson änkl

Måns Persson, h

gk Berta

6

59

S Belganet

Jöns Persson, h

Jon Jönsson, h

Jon Nilsson, h

Änkan Ingeborg

bsm Dyster

td Måns

8

60

N Belganet

Anders Olsson änkl

Påvel Matsson, h

Sven Persson, h

son Olof

gk Ingier (Ingegerd)

do Hillier (Hillegerd)

bsm Ebsa

9

61

Röaby

Håkan Månsson ogift

 

1

62

L Silpinge

Måns Hansson, h

 

2

63

Gertonemåla

Olof Persson änkl

Karl Nilsson, h

Sven Persson, h

son Per

bsm Hare

7

64

Hejan

Jöns Persson, h

td Måns

3

65

Risansmåla

David Håkansson, h

Jöns Jönsson, h

Sven Åkesson, h

dotter Kerstin

gm Anders Åkesson ogift

bsm Alltså

9

66

Hoby

Per Olsson, h

son Per

tp Sissa

4

67

Mörtjuk

Per Jonsson, h

Per Persson, h

dotter Karin

5

68

Väby

Torkel Nilsson, h

Mats Persson änkl

tp Kerstin

bsm Vävare

5

69

Väby

Nils Persson, h

änkan Agnes

Claus Persson ogift

td Per

bsm Rupponen

6

70

Väby

Lars Nilsson, h

Jöns Nilsson, h

bsm Heljano

5

71

Evaryd

Nils Jonsson, h

gm Per Karlsson, h

tp Gunnel

5

72

Klingsmåla

Jöran Nilsson ogift

Sven Månsson

syster Maria

dotter Elin

4

73

Sävsjömåla

Jon Ingemansson, h

Sven Karlsson, h

Börje Karlsson änkl

gm Karl Börjesson

bsm Gångares änka Anna

7

74

Grårör

Änkan Nilla

Abraham Persson, h

dotter Kerstin

Åke (x?) änka

Håkan Månsson änkl

6

75

Röaby

Olof Persson, ogift

gk Elin

bsm Rasva

3

76

Ramsjötorp

Truid Nilsson änkl

Håkan Jönsson, h

Per Jönsson, h

bsm

6

77

Smedamåla

Harald Esbjörnsson, h

Nils Karlsson, h

gm Nils Jönsson, h

bsm Frisk (?)

7

78

Skörje

Bengt Nilsson, h

Måns Svensson, h

gk Karin

5

79

Mörtjuk

Per Svensson ogift

 

1

80

Mörtjuk

Jöns Persson ogift

bsm Lilja

2

81

Mörtjuk

Hans Andersson, h

son Anders

3

82

Mörtjuk

Bengt Persson, h

son Bengt

dotter Ingeborg

4

83

Mörtjuk

Per Nilsson, h

änkan Kerstin

dotter Botil

4

84

Väby

Claus Nilsson, h

Bastian Hansson, h

gm skomakare Måns

förp bsm Trumslagare

6

85

Väby

Torbjörn Nilsson, h

Lars Gunnarsson, h

tp Karin

bsm Kallonen

tp Karin

7

86

Väby

Olof Olsson, h

Nils Olofsson, h

 

4

87

Kulleryd

Harald Persson, h

 

2

88

Ryssmåla

Olof Nilsson änkl

bsm Hake

2

89

Svalemåla

Per Olofsson, h

Per Persson, h

son Hans

gk Inger

tp Agnes

dito Sissa

förp bsm Trepunnings h

9

90

Torp

Anders Karlsson änkl

Per Jonsson änkl

 

2

91

Torp

Olof Larsson, h

Nils Henriksson, h

dotter Kerstin

5

92

Torp

Per Svensson, h

Gumme Svensson, h

 

4

93

Svartsjömåla

Per Åkesson, h

Måns Persson änkl

dotter Gunnel

4

94

Bårabygd

Jon Nilsson, h

Per Månsson, h

 

4

95

Raskamåla

 

Per Matsson, h

Mats Persson ogift

änkan Ingeborg

Sven Månsson, h

bsm Borgmästares h

7

96

L Björkeryd

Per Karlsson, h

Per Andersson, h

bsm Krafts h

5

97

Ramsjömåla

Per Nilsson, h

 

2

98

Vermansmåla

Jon Svensson, h

bsm Lustigs h

3

99

L Årsjömåla

Per Månsson, h

bsm Bägares h

3

100

St Årsjömåla

Änkan Sissa

bsm Lustigs h skomakardrängen Per

3

101

Mörtjuk

Per Persson, h

son Per

bsm Höök

4

102

Mörtjuk

Brukas av Knut Håkansson Hoby

td Anders

gk Karin

2

103

Väby

Nils Persson, h

 

2

104

Väby

Per Bengtsson, h

tp Inger

3

105

Väby

Brukas av Per Enartsson på nr 26

 

-

106

Mölleskog

Måns Clemmitsson, h

 

2

107

Järnavik

Mattis Hansson, h

td Christoffer

3

108

Torp

uthdöda alla åborna

 

-

109

Torp

Anders Olsson, h

Tyke Håkansson, h

 

4

110

Torp

Olof Hansson, h

Hans Olsson, h

 

4

111

Torp

Olof Olsson änkl

Karl Håkansson, h

 

3

112

Hovgården

Bengt Persson, h

Jon Persson, h

 

4

113

Hässledalen

Gumme Samuelsson, h

Per Hansson, h

gm skomakaren Anders Svensson, h

 

6

114

Svalehult

Olof Svensson, h

Per Olsson ogift

son Enart

gm Jöns Olsson, h

5

115

Stengölsmåla

Nils Månsson, h

Bengt Gummesson

 

4

116

Trånhem

Jon Nilsson, h

 

2

117

Strångamåla

Änkan Ingeborg

son Jon

2

118

Fösingsmåla

Måns Månsson, h

 

2

119

Hoby

Brukas av Knut Håkansson

gm Kolle (?) ogift

1

120

Väby

Håkan Clausson, h

 

2

121

Torp

Nils Bengtsson änkl

Djur Månsson, h

 

3

122

Torp

Olof Persson, h

Håkan Olsson, h

 

4

123

Torp

Brukas av Mats Hansson på nr 124 (127?)

tp Brita

1

124

Torp

Måns Olsson änkl

änkan Berta

 

2

125

Stengrepen

Johan Nilsson, h

Mats Månsson, h

 

4

126

St Björkeryd

Nils Bengtsson, h

Jöns Trulsson, h

 

4

127

Askaremåla

Måns Jöransson, h

Johan Erengiselsson (?) änkl

td Jöran

4

128

Evaryd

 

(x?) förp bsm Bengt Litens h

1

129

Vångsö

Måns Månsson, h

förp bsm Blindas h

3

130

Björstorp

Måns Persson, h

 

2

131

Muggeboda

Änkan Botil

Bengt Persson, h

td Måns

bsm Kock

5

132

Tararp

Nils Jeppsson, h

son Per

dito Måns

3

133

Tararp

Mats Jeppsson, h

son Sven

gk Karin

bsm Frimodigs h

5

134

Svenstorp

Lars Jönsson, h

tp Botil

3

135

Lillagärde

Per Gunnarsson, h,

Per Gunnarsson ogift

Nils Olsson, h

tp Elin

bsm Fort

7

136

Mörtjuk

Per Persson, h

Sven Åkesson, h

son Olof

bsm Flykt

6

137

Hjälmsa

Jon Andersson, h

Mats Rasmusson, h

son Nils

dito Anders

gm Nils Oförgod

7

138

Röaby

Clemmit Olsson änkl

 

1

139

Hjälmsa

Jöns Eriksson, h

Abraham Eriksson, h

 

4

140

Hjälmsa

Jöns Andersson, h

Nils Jönsson, h

 

4

141

Röaby

åborna uthdöda

 

-

142

Evaryd

Åke Hansson, h

Per Nilsson, h

 

4

143

Dönhult

Per Sonesson, h

änkan Sissa

 

3

144

L Tokaryd

Jöns Matsson, h

Ammon Jönsson, h

tp Anna

5

145

Svenstorp

Olof Jönsson, h

Henrik Persson, h

bsm

5

146

Svenstorp

Änkan Sissa

Per Olofsson, h

son Anders

bsm Snabb

5

147

St Tokaryd

Nils Olofsson änkl

Olof Nilsson ogift

Jöns Giselsson, h

Mats Torstensson, h

 

6

148

Måstad

Måns Persson, h

Nils Eriksson, h

Gerton Bengtsson, h

bsm

7

149

Evaryd

Nils Larsson, h

 

2

150

Hjälmsa

Olof Vind, h

Jon Persson, h

 

4

151

Hjälmsa

Änkan Kerstin

x (?) Månsson ogift

tp Märta

gk Botil

4

152

L Silpinge

Per Nilsson, h

Olof Persson, h

son Per

do Nils

6

153

Evaryd

Jöns Karlsson, h

 

2

154

Röaby

Holger Svensson, h

 

2

155

Väby

Bromme Staffansson, h

Måns Staffansson, h

bsm Stindon

5

156

Björstorp

Håkan Gummesson, h,

Sven Olsson, h

son x (?)

5

157

Lillagärde

Per Trulssson

Hans Christiansson, h

dotter Ingeborg

4

158

Södra kvarn

Nils Andersson, h

 

2

159

Norra kvarn

Måns Bengtsson, h

 

2

 

 

 

 

791