Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Pesten i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2011-01-03)

 

Källor

[1] Karl Bergman, "Ett buller i Blekinge - protesterna mot utskrivningen av båtsmän till Stora nordiska kriget", ur Ale historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, Nr 3, 2005, sid. 4-17.

[2 ]Bräkne-Hoby C2 (1703-1720)

[3] O.T.Hult, "Pesten i Sverige 1710", Särtryck ur Hygienisk Tidskriuft Band VIII, Stockholm 1916.

[4] O.T.Hult, "Några anteckningar om pesten i Blekinge och på örlogsflottan 1710-1711", ur Tidskrift i sjöväsendet, 1915, sid 371-393.

[5] Bodil E.B. Persson, "Gud verkar med naturliga medel", Nordic Academic Press, 2006.

[6] Janrik Bromé, "Karlskrona stads historia del 1", 1930.

[7] Lunds domkapitels arkiv, Pesthandlingar, F III:8 1710-1712.

[8] Backaryd C1

[9] Lars Ericsson, "Svenska knektar", Historiska media, Lund 2004

[10] Per Hallerman, Tillståndet i Blekinge under det stora nordiska kriget, Karolinska förbundets årsbok 1916, sid 240-273, Berlingska boktryckeriet, Lund 1917.

[11] Bräkne härads dombok, CD-versionen av Per Frödholm och Vanja Jonasson.

[12] Hilding Pleijel, "Svenska kyrkans historia, Femte bandet, Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772", Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Almqvist & Wiksells bokförlag, Uppsala 1935.

[13] Peter Mutzell, "Bräkne härad i Blekinge", gradualavhandling 1747, i översättning från latinet av Åke Blennow

[14] Bräkne Härads dombok (original)

[15] Gunnar Carlquist, "Lunds stifts Herdaminne", Ser. II Biografier, 13B, Listers och Bräkne kontrakt

[16] Lunds domkapitels arkiv, biskopsvisitation 1696, FIIga2

[17] Hilmer Wentz, "Klockaren i helg och söcken - Från medeltid till nutid", Walter Ekstrands Bokförlag, Malmö 1980.

[18] Lunds domkapitels arkiv, klockaremål, FIIe

[19] Bräkne-Hoby C1

[20] Lunds domkapitels arkiv, konsistorieprotokoll, AI:3a, Anno 1696

[21] Lunds domkapitels arkiv, biskopsvisitation 1718, FIIga6

[21] Bräkne-Hoby C3