Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Pesten i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2011-01-03)

 

Begravningsplatser

 

Pestkyrkogården

 

I Hoby invigdes pestkyrkogården den 14 april 1711 [2]. I kyrkoboken går den under namnet "Nya Kyrkogården". Begravningarna på denna kyrkogård är särskilt markerade i kyrkboken och man kan därför enkelt konstatera att man i Hoby, precis som i t.ex. Karlshamn, inte heller höll sig till myndigheternas förordningar. På den nya kyrkogården begravdes främst båtsmän och deras anhöriga, sachsiska soldater samt uppenbart "fattigfolk" utan högre status. De vanliga bönderna med familjer fortsatte man, i stort sett, att begrava på den vanliga kyrkogården.

 

 

 

Pestkyrkogården i Hoby.

Foto Sabina Santesson 2006.

 

Kanske är det också därför det i stor utsträckning saknas en officiell beskrivning av tillståndet i Hoby. Om bönderna där inte behövde bråka för att slippa pestkyrkogården, och myndigheterna samtidigt lät sig nöja med existensen av en sådan, fanns det ju inget dramatiskt att skriva om som i t.ex. Karlshamns fall.

 

Bodil E.B. Persson nämner att landshövding Adlersteen var emot inrättandet av pestkyrkogårdar och förbjöd dem i Blekinge [5]. Men i så fall måtte han ha ändrat sig. I Karlshamn var han ju t.o.m. närvarande när den invigdes. I Hoby begravdes på pestkyrkogården enligt kyrkboken följande [2]:

 

1711-04-14

Sep. Båtsman Nils Matsson Tarvas i Klingsmåla, på - Nya Kyrkogården med det No 1.

 

1711-04-16

Sep. En fattig tiggaregosse, döde till Bengt Christiansson i Hjälmsa på - Nya (2)

 

1711-04-18

Sep. Båtsmans Bengta Jöns Pålacks på - Nya (3) i Stora Kulleryd

Sep. Båtsman Jöns Joonsson Pålack i Stora Kulleryd på - Nya (4)

Sep. Båtsmans Jöns Joonsson Pålacks dotter Briita ibid på - Nya (5)

Sep. Båtsmans Jöns Joonsson Pålacks dotter Brita ibid på - Nya (6)

 

1711-04-20

Sep. Båtsman Johan Jonsson Bredfälts hustru Botil Jönsdotter i Stora Silpinge - Nya (7)

Sep. Förpassad båtsman Bengt Jägares dotter Kerstin i Lilla Björkeryd - Nya (8)

Sep. Gårdman Joen Svensson i Sävsjömåla - Nya (9)

Sep. Båtsman Per Jakobson Rupponens hustru Bengta Persdotter i Väby - Nya (10)

Sep. Gårdman Lars Henrikson Häljanos sohn Anders i Väby - Nya (11)

Sep. Båtsmanhustruns Bengta Oförgods söster Kerstin Giselsdotter i Björstorp - Nya (12)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Margareta i Hakarp - Nya (13)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars son Jakob i Hakarp - Nya (14)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Maria i Hakarp - Nya (15)

Sep. Båtsman Nils Persson Roskars dotter Catrina i Hakarp - Nya (16)

 

1711-04-25

Sep. Båtsmans Sissa Per Västgötes dotter Kerstin i Stora Silpinge - Nya (17)

Sep. Båtsman Johan Johansson Hjorts sohn Sven i Stora Silpinge - Nya (18)

Sep. Båtsman Håkan Villerskägs dotter Sissa i lilla Silpinge - Nya (19)

Sep. Båtsman Jonas Jönsson Bredfält i Stora Silpinge - Nya (20)

Sep. Båtsman Joon Åkesson Flinks hustru Signe Svensdotter i Röan - Nya (21)

 

1711-04-28

Sep. Tjänstedrängen Per Olsson hos Hans Persson i Hoby - Nya (22)

Sep. Båtsmansänkan Inger Erik Frimodigs i Svenstorp - Nya (23)

Sep. Båtsman Jöns Joonsson Pålacks stifsohn Mattis Christensson i Stora Kulleryd - Nya (24)

Sep. Tjänstedrängen Per Gunnarsson hoos Per Trulsson i Lillagärde - Ny (25)

Sep. Båtsman Bengt Svensson Vitlocks hustru Ingeborg Svensdotter i Stora Silpinge - Nya (26)

Sep. Båtsman Bengt Svensson Vitlocks dotter Sissa i Stora Silpinge - Nya (27)

Sep. Gårdman Måns Holgersson i Stora Silpinge - Nya (28)

Sep. Gårdman Måns Holgerssons hustru Botil i Stora Silpinge - Nya (29)

 

1711-04-29

Sep. Båtsmansänkan Annika Holfasts sohn Johan i Sävsjömåla - Nya (30)

 

1711-05-06

Sep. Båtsmansänkan Annika Holfasts sohn Johan i Sävsjömåla [samma namn som föregående] - Nya (31)

Sep. Båtsman Per Gustafsson Lustigs hustru Sissa Svensdotter i Stora Silpinge - Nya (32)

Sep. Båtsman Per Gustafsson Lustigs sohn Gustaf i Stora Silpinge - Nya (33)

Sep. Båtsman Bengt Svensson Vitlocks dotter Catrina i Stora Silpinge - Nya (34)

Sep. Gårdman Bengt Persson Jägares sohn Per i Hakarp - Nya (35)

Sep. Båtsman Håkan Clemmitsson Oförgods hustrus söster Kerstin Giselsdotters barn Kerstin uti Björstorp - Nya (36)

Sep. Gårdkvinna sal Bengta Olle Hanses sohn Bromme i Hjälmsa - Nya (37)

Sep. Gårdkvinna Karin Månsdotters barn Kerstin i Ryd - Nya (38)

Sep. Tjänstepigan Ingeborg hoos Per Nilsson Kruse i Torp - Nya (39)

Sep. Gårdman Nils Olsson Takare i Hjälmsa - Nya (40)

Sep. Båtsman Håkan Svensson Villerskäggs dotter Botil i lilla Silpinge - Nya (41)

Sep. Båtsman Håkan Svensson Villerskäggs dotter Kerstin i lilla Silpinge - Nya (42)

 

1711-05-08

Sep. Båtsmansänkan Kerstin Grels Lövs i Svenstorp - Nya (43)

Sep. Musqueteraren Christoff Serimbers dotter Catharina i Röaby - Nya (44)

Sep. Corporalen Teodorius Kohls sohn Musqueteraren Christoff Gäns i Flakaryd - Nya (45)

 

1711-05-09

Sep. Båtsmansänkan Kerstin Per Flykts i Hoby - Nya (46)

 

1711-05-11

Sep. Båtsman Sven Svensson Frimodig i Väby - Nya (47)

 

1711-05-13

Sep. Gårdkvinna Botil Svensdotter i Stora Silpinge - Nya (48)

Sep. Förpassad båtsman Sigfrid Sigfridsson Orre i Hoby - Nya (49)

Sep. Gårdman Jöns Matssons sohn Måns i Hoby - Nya (50)

Sep. Båtsmansänkan Inger Erik Frimodigs dotter Maria i Svenstorp - Ny (51)

Sep. Gårdkvinna Elin Nils Ols i Hjälmsa - Nya (52)

Sep. Gårdkvinna Sissa Truls Räyones (?) dotter Karin i Raskamåla - Ny (53)

Sep. Båtsman Johan Hjorts dotter Annika i Stora Silpinge - Nya (54)

Sep. Musqueteraren Christoff Cronert i Lilla Kulleryd en saxer von Dresden - Nya (55)

Sep. Musqueteraren Samuel Rieder i Hjälmsa - Nya (56)

Sep. Gårdman Nils Månsson i Mölleskog kvarn - Nya (57)

Sep. Gårdkvinna Karin Nils Måns i Mölleskog kvarn - Nya (58)

Sep. Lars Holgerssons sohn Holger i stora Silpinge - Nya (59)

Sep. Lars Holgerssons sohn Måns i stora Silpinge - Nya (60)

Sep. Gårdkvinna Karin Bredfälts i Stora Silpinge - Nya (61)

Sep. Gårdkvinna Bengta Månsdotter i Stora Silpinge - Nya (62)

Sep. Båtsmans Mertha Villerskäggs dotter Gärtrud i Lilla Silpinge - Nya (63)

 

1711-05-17

Sep. Båtsman Per Persson Svas i Svenstorp - Nya (64)

Sep. Gårdkvinna Inger Toresdotter i Stora Silpinge - Nya (65)

Sep. Corporalens Christoff Jenses dotter Dorothea Kohl i Stora Silpinge - Nya (66)

 

1711-05-18

Sep. Åke Matssons tjänstepiga Botil Bosdotter i Hoby - Nya (67)

Sep. Förpassad båtsman Jöns Olssons sohn Olle i Sönderbo - Nya (68)

Sep. Båtsman Erik Västgötes sohn Erik i Stora Silpinge - Nya (69)

Sep. Båtsmans Inger Måns Rudas sohn Mattis i Garnanäs - Nya (70)

Sep. Musqueteraren Thomas Frentzel i Stora Silpinge beÿ Burtzen (?) in der Ober Rausnitz - Nya (71)

Sep. Musqueteraren Christian Günther Ribersau in der Nieder Lausnitz - Nya (72)

Sep. Musqueteraren Christoff Herman - Nya (73)

Sep. Musqueteraren Hans Bärg beÿ Burtzen (?) in der Ober Rausnitz - Nya (74)

 

1711-05-20

Sep. Båtsmans Anders Gummesson Bagges hustru Anna Henriksdotter i Evaryd - Nya (75)

Sep. Båtsmans Anders Gummesson Bagges sohn Henrik i Evaryd - Nya (76)

Sep. Gårdkvinna Bengta Sal. Olle Hanses i Hjälmsa - Nya (77)

Sep. Gårdkvinna Bengta Sal. Olle Hanses dotter Signe i Hjälmsa - Nya (78)

Sep. Båtsmans Lars Snabbs sohn Mattis i Svenstorp - Nya (79)

Sep. Nils Perssons tjänstepiga Karin Andersdotter i Stora Silpinge - Nya (80)

Sep. Båtsmans Håkan Clemmitsson Oförgods hustrus sösterdotter Elin i Björstorp - Nya (81)

Sep. Båtsmans Håkan Clemmitsson Oförgods sohn Clemmit i Björstorp - Nya (82)

Sep. Lars Gummessons sohn Gumme i Väby - Nya (83)

 

1711-05-22

Sep. Båtsmans Karin Per Svasses sohn Sven i Svenstorp - Nya (84)

Sep. Båtsmans Karin Per Svasses dotter Karin i Svenstorp - Nya (85)

Sep. Gårdkvinna Kerstin Grels Lövs dotter Elin i Svenstorp - Nya (86)

Sep. Gårdkvinna Kerstin Per Flykts sohn Hans i Hoby - Nya (87)

 

1711-05-23

Sep. Musqueter Johan Christoff Schessmer i Hässledalen - Nya (88)

Sep. Musqueter Christoff Unger i Röaby - Nya (89)

Sep. Musqueter Hans Betz i Röaby - Nya (90)

 

1711-05-24

Sep. Musqueter. Hans Valentin Steninger i Stora Silpinge - Nya (91)

Sep. Gårdman Per Mattisson i Tokaryd - Nya (92)

Sep. Båtsmans Bengta Eskil Jönses Orres dotter Annika Israelsdotter i Tokaryd - Nya (93)

Sep. Båtsman Nils Månsson Krafts dotter Karin i lilla Björkeryd - Ny (94)

 

1711-05-25

Sep. Lars Jonssons tjänstedräng Henrik Sigfridsson i Svenstorp - Ny (95)

Sep. Musqueter. Jürgen Wagner i Tokaryd - Nya (96)

Sep. Musqueter. Ventiel Kruse i Hjälmsa - Nya (97)

 

1711-05-27

Sep. Båtsman Per Månsson Långs dotter Anna i Svenstorp - Nya (98)

 

1711-05-28

Sep. Olle Svenssons tjänstedräng Hans Christoffersson i Svalhult - Ny (99)

Sep. Jöns Perssons tjänstepiga Tyred (?) Trulsdotter i Belganet - Ny (100)

 

1711-05-29

Sep. Båtsmans Sigrid Per Bengtsson Kocks i Evaryd, döde fred 26 maj om davremåle, aet 30 åhr - Nya (101)

 

1711-05-30

Sep. Gårdkvinna Karin Truedsdotter i Tararp - Nya (102)

Sep. Båtsman Sigfrid Thomasson Kolle i Lilla Kulleryd - Nya (103)

Sep. Musqueter. Hans Hehne i Ryd - Nya (104)

Sep. Musqueter. Johan Benjamin Flüg i Lilla Silpinge - Nya (105)

 

1711-05-31

Sep. Musqueter. Johan Ehrenfrögd Helfman i Tokaryd - Nya (106)

Sep. Musqueter. Johan Christoff Wäber i Hjälmsa - Nya (107)

 

1711-06-01

Sep. Regementstrommeslagaren Salomon Müller i Nääs - Nya (108)

Sep. Båtsman Lars Abrahamsson Vreds sohn Markus i Sjöarp - Nya (109)

Sep. Båtsman Håkan Henriksson Styvs 3 barn, Kerstin i Tararp - Ny (110)

Sep. Båtsman Håkan Henriksson Styvs dotter Inger i Tararp - Nya (111)

Sep. Båtsman Håkan Henriksson Styvs sohn Anders i Tararp - Nya (112)

 

1711-06-02

Sep. Båtsman Sven Skytts dotter Birta i Hovgården - Nya (113)

Sep. Båtsman Sven Skytts sohn Sven i Hovgården - Nya (114)

Sep. Gårdkvinna Ramborg Svensdotter i Tararp - Nya (115)

Sep. Gårdman Magnus Åsebohm (?) en utgammal skrivare i Hoby - Nya (116)

 

1711-06-04

Sep. Regementstrommeslagarens hustru Margaretha Sophia Möllerin i Nääs - Nya (117)

Sep. Gårdkvinna Karin Månsdotter i Mörtjuk - Nya (118)

 

1711-06-05

Sep. Smedens Mr. Petter Nilssons tjänste qv Kerstin i Hoby - Nya (119)

 

1711-06-11

Sep. Båtsman Komsack i lilla Silpinge - Nya (120)

Sep. Nils Nilsson af Gummagölsmåla gård - Nya (121)

 

1711-06-13

Sep. Båtsmans Lars Roctos (?) dotter Elin ifrån Trånhem 36 åhr - Nya (122)

 

1711-06-15

Sep. Måns skomakare i Väby - Nya (123)

 

1711-06-16

Sep. Soldaten Anders Berll en saxer - Nya (124)

 

1711-06-17

Sep. En gammal båtsmansänka Kerstin ifrån Harkniven - Nya (125)

 

1711-06-18

Sep. Båtsman Måns Leÿare af Mörtjuk - Nya (126)

Sep. Måns Skomakars dotter af Väby 10 åhr -Nya (127)

Sep. Båtsman Sven Volles dotter i Vasakull 1 år - Nya (128)

 

1711-06-22

Sep. Soldaten Hans Rünter en saxare 30 åhr - Nya (129)

 

1711-06-23

Sep. Soldaten Michel Rieter ifrå Saxen 20 åhr - Nya (130)

 

1711-07-01

Sep. Båtsman Olle Träsks sohn Olle ifrå Hjälmsa - Nya (131)

 

1711-07-04

Sep. En soldat ifrå Svalehult Mathias Lehrenstein - Nya (132)

Sep. Anders Nilssons tienstepiga af Stora Silpinge, Anna Matsdotter ifrån Tinghults (?) socken i Småland - Nya (133)

Sep. En gångekvinnas Cathnia (?) Abrahams son Jeremias ifrån Småland 8 veckor - Nya (134)

Sep. Båtsmannen Måns Dufva ifrå Ramsjömåla - Nya (135)

 

1711-07-11

Sep. Tyke Svenssons tienstekvinna Britta Gunnars ifrå Växjö - Nya (136)

 

1711-07-13

Sep. Båtsmans Nils Räv af Gyngemåla 30 åhr - Nya (137)

Sep. Båtsmanshustrun Sigrid Persdotter - Nya (138)

Sep. Gårdmannen Per Mattson af Gyngemåla 100 åhr - Nya (139)

 

Backaryd

 

En stor del av de döda i socknen begravdes även i Backaryd, och det handlar då om folk bosatta i de norra delarna av socknen (ofta kallad "skogsbygden" eller "på skogarna" i samtida dokument). Dessa hade helt enkelt närmare till Backaryd och uträttade även i vanliga fall sina kyrkliga ärenden där. Att de begravdes där är alltså inte något konstigt eller ovanligt och har inget samband med pesten.

 

Det krävdes dock i vanliga fall tillstånd av prästen i hemförsamlingen om en begravning skulle ske i annan församling, vilket även påpekades vid biskopsvistationen år 1696 [16]:

 

Dhe som på skogarna gå til Bakary i gusstiänsten måste gifva sin rättighet til sin kyrkioherde, oh widh Predikan oh andra beställningar hafva först sin kyrkioherdes lof, det hos en annan kyrkioherde förrätta.

 

I kyrkboken kan man tydligt se att de flesta i Hoby normalt även under pesttiden försäkrade sig om ett sådant tillstånd. När Knut Håkansson för kyrkboken sker begravningarna i Backaryd "consensus pastori" - med pastorns tillstånd. Efter klockarens insjuknande och död, i slutet av pesttiden, när Schlyter börjar föra anteckningarna, sker några av begravningarna i Backaryd med "zedel" - också detta en formulering för prästens tillstånd - men en allt större del av begravningarna utan sedel.

 

Jag ställer mig ganska tveksam till om detta beror på pestepidemin i sig. Det verkar betydligt troligare, att det är klockarens och kaplanens död så tätt inpå varandra som gjort situationen ohållbar. Knut Håkansson hade bara varit begraven i två dagar när Lars Schlyter skriver i kyrkboken för 1711-06-17 [2]:

 

uthi samma wäka äro förda till Backaryd som jagh intet weet af

Sep. Ingeborg af Dockemåla, änkan

Sep. drängen Håkan som tiente henne

Sep. Ingeborgs sonson Jeppe som hon har upfödt, 14 åhr

Sep. Bond: ynge Joon Joonsson ibid.

Sep. Hustrun Joons, Bengta, ibidem

Sep. Bonden Lars som bekom unge Bos (?) gård i Dockemåla

Sep. Larses dotter Sissa ibidem 12 åhr

Sep. En piga hos gamble Jon Bengta 15 åhr

 

I Backaryds begravningsbok hittar man dessa begravningar för följande datum:

 

1711-06-03

Dåckemåhla - gårdman Lars Månsson, dotter Sissa

dr Håkan Nilsson, tiänstpigan Bengta Gunnarsdotter

änkian Ingebor Pär Jeppassons

 

1711-06-06

Dåckemåhla - Carl och hust Sigrid

Gåssen Jeppe Carlsson

Jon Ehrengisels h Karin

 

Därefter fortsätter de "olovliga" begravningarna i Backaryd med [2]:

 

1711-07-05

Sep. Måns Perssons tienstepiga Elin Månsdotter, begrafd i Backaryd utan zedel 20 åhr

 

1711-07-09

Sep. Gamble Jon i Dockemåla och

Sep. hans hustru förd till Backaryd utan mitt vetenskap förgångna vecka

Sep. Karl Persson i Dockemåla och

Sep. hans hustru förd på samma sätt och på samma tijdh

Sep. Håkans son Bengt af Dockemåla, på samma sätt 4 åhr

Sep. Jöns Erengisels son af Öljehult, Per Jonsson 30 åhr, Backaryd utan zedel

Sep. Jöns Erengisels dotter Inger Jönsdotter 19 åhr, Backaryd utan zedel

Sep. Karin sal Olles i Lindås till Backaryd uthan zedel

 

Endast enstaka begravningar sker med prästens tillstånd [2]:

 

1711-07-15

Sep. Måns Jönsson af Skörje, vid Backaryd

Sep. hans dotter Inger Månsdotter 6 åhr zedel till Backaryd

 

Extra intressant blir allt detta i ljuset av att vanliga begravningar och andra ceremonier inte var tillåtna under pesttiden. Jmf vad Orstadius berättade om tillståndet i Asarum [7]:

 

Almogen begrafver sina döda på Kyrkiogården, om de äro döda i farsoten eller eij och Pastor seer på och får ingen halfföre

 

I Hoby är de hela tiden så noggranna med begravningarna att man nästan börjar spekulera i om Lars Schlyter kan ha varit den "bekante Prästman" i Blekinge som vicepastorn Carlquist i Jämshög och Näsum nämner [5]:

 

Jag skulle hålla med församlingen och efterfölja i detta målet en bekant Prästmans i Blekinge - vars namn jag inte gärna nämner - Exempel. Han, sade de, har utfäst sig att vilja våga Liv och kappa till att fullgöra sina åhörares begäran, med vanliga Ceremonier vid deras dödas begravning, så skulle jag också göra.

 

Det låter olikt Schlyter att formulera sig på detta vis, men vem vet? Hur kan det ha känts för honom, Per Backendorph och Knut Håkansson att efter sin långa tid i Hoby, bekanta med i stort sett var och en, ha tvingats begrava så många av de sockenmän de levt tillsammans med så länge? Kunde de verkligen förmå sig till att neka allmogen den kristna begravning som så många ansåg nödvändig? Och även Samuel Cornerus i Backaryd tycks ha skött sina plikter som vanligt. Hur många av prästerna i Blekinge gjorde egentligen det? Bodil E. B. Persson visar i exempel från Skåne, att prästerna tenderade att mera lyda överhetens befallningar ju närmare prosten och övriga kyrkliga myndigheter de befann sig. Från Hoby är nyheterna och rapporterna särdeles magra för tiden. I Karlshamn satt prosten Orstadius, som trots sin proststatus och alla sina förmaningar till allmogen till slut ändå tvingades att delta vid deras begravningar, vilket Sven Sandbecks brev till biskopen visar [7]:

 

Salig Probsten sökte och på alla sätt persuadera almogen at begrafa sina döda i närmsta backe, men här är ett halsstarrigt folk och wilja inthet låta säija sig. Salig Probsten måste begrafa dheras döde i Kyrkiogården antingen han wille heller inthet

 

Det finns ingenting som tyder på att läget varit annorlunda i Hoby - bortsett från att det alltså inte finns några officiella rapporter om läget i Hoby att tillgå. Allting talar för att de kyrkliga angelägenheterna sköttes i stort sett som vanligt, och att Schlyter i likhet med Orstadius både skötte "jordpåkastning" och fick likstol.

 

Man kan också tydligt märka av kyrkböckerna, att mot slutet av pesttiden de begravningar som skedde i Backaryd allt senare och senare blev antecknade i Hoby. Av dessa begravningar får man därför den bästa bilden om man går till Backaryds kyrkobok (jmf begravningarna från Dockemåla ovan).

 

De måste ha skickat bud till varandra med uppgifter om dessa dödsfall. Man undrar vem som gick med dessa bud egentligen och varför det var nödvändigt, såvida det inte behövdes för prästernas räkenskaper och lön.

 

Inte heller verkar prästerna och klockarna på något sätt ha försökt minimera sitt eller familjernas umgänge, vilket antyds på flera ställen i både Hobys och Backaryds kyrkböcker och dessutom i brev från Olaus Orstadius i Karlshamn [2], [7], [8]:

 

1711-01-15

Bap. Hans Anderssons och Kerstin Jönsdotter i Mörtjuk theras dotter föd onsd 4 jan vid midnatt Döbt Nom Elin. Sissa Sven Jöns i Dönhult bar det. Fadderne. Knut Håkansson i Hoby. Hans Persson i Hoby. Bastian Hansson i Mörtjuk. Per Jönsson i Mörtjuk. Bengta Per Perses i Hållagården i Mörtjuk.

 

1711-01-29

Bap. Musqueteraren Johan Jacob Eccard och Margreta Aggertin i Ramsjömåla theras sohn föd torsd 26 jan om natten Döbt Nom Johan Andreas. Jomfru Barbara Schlyter i Hoby bar det. Fadderne. Jomfru Catharina Schlyters i Hoby. Lisabet Knut Hammars dotter i Hoby. Föraren Andreas Jordan i stora Björkeryd. Johan Kymhybel (?) i Hjälmsa. Hans Jurgen Quitz [stor plump men står trol Quitz el Gytz] i Hjälmsa

 

1711-03-06

Bap. Musqueterarens Hans Jurgen Stullmans och Catharina Brusas i Örseryd theras dotter föd torsd 2 Marty om middag Döbt Nom Elizabeth. Knut Håkanssons dotter Lisabet i Hoby bar det. Fadderne. Monsieur feltvebel Johan Georg Lotz i Muggeboa.Monsieur sergiant Georg Ebbert i Hjälmsa. Elin Jöns Jöns i Örseryd.

 

1711-04-10 [...] Den 4 hujus [4 april] hade jag effter höijgunstig befallning ährhållen i Eders Faderl. Högw.tz af d 18 afwekne Marti tillsammans samptel. deras Ärew.ter Herrar Contractisterne [...] Her Lars i Hoby [...] Her Jacob i Hellary, Her Chistiern i Mörum och Her Jacob i Mellby [...] Silfvitzborg och Gammalstorp

 

1711-05-05

fredagen Prädikan i Öljehult

 

1711-06-11

Dia 3 trinit x (?) Hr Samuel Corneri dotter Johanna Elisabeth född i långary Prästagård d 8 Maij döpt i Bakary af Dno Petro Albino, Fadr. Ehreborna och dygd:a Matrona Elisabeth Hr Lars Schlytters i Hoby: Jungfru Catharina Schlyter, Botil Abrahamsdotter i Hjorthålan, Carl Hansson i Clammen, Jon Persson i Siggamåla, Åke Jonsson i Ohlsiömåla, Påvel Nilsson i Siggamåla, Åke Olofsson i Pinkaremåla, Carl Månsson i Hjorthålan, Hr Fendricken af Öferst Schomers regementet Jacob Johan Osved von Stutterheim, fältskiäran Monsr Johan Hartz.

 

I Backaryd är det prästen Samuel Cornerus som själv för kyrkboken. Han är lite mer känslosam i sina formuleringar än skrivarna i Hoby, och skriver den 1 januari i kyrkboken:

 

1711-01-01

Den 1 januari voro så många begravne, men då dödde folket allramest. Gud den allra högste tröste oss, som igenleva, och förläne oss en Sal stund för Jesu Christi skull allena, amen.

 

Han skriver också redan i april 1711 om sin klockares död [8]:

 

1711-04-19

Klåck: 5 om morgonen afled Klockaren här widh Backahry mycket förståndige och Ehr: Petrus Bexelius, och föllade dher uppå hans 3 barn, Johan, Christopher och Christina.

 

Samuel Cornerus överlevde pesten, men inte hans hustru. Hon dog i slutet av pesttiden, efter att tydligen ha varit bortrest en tid. Hustrun var Casparus Hammerus dotter Elisabeth, vilket alltså innebär att hon var Knut Håkanssons brorsdotter. Samuel Cornerus skriver själv i kyrkboken om sin hustrus död [8]:

 

1711-07-16

Om Söndag morgon Kl 4 effter 4 dagars stark och swår uthstånden siukdom och smärta afsomnade sachtmodeligen i herranom min gudfruchtiga, dygdiga, trogna och snälla hustru, hust. Elisabeth Haminera på sin Ållders 32 1/2 åhr.

 

Prästen i Hällaryd, Jacob Mattsson Kock, begravdes den 5 juni.

 

Tingsås

 

En kvinna, Nilla Nils Pers i Grårör, begravdes i småländska Tingsås - troligen även det av geografiska orsaker som saknar samband med pesten. Intressant nog finns just hennes begravning antecknad på två ställen i kyrkoboken - har Knut Håkansson haft det uppskrivet på en lapp och sedan glömt bort att han redan skrivit av den? Så här säger kyrkboken nämligen i hennes fall (den 25 mars var påskafton det året) [2]:

 

1711-03-25

Sep. Nilla Nils Pers i Grårör, i Tingsås

 

1711-04-21

Sep. Nilla Nils Pers i Grårör, döde Påskavecka, begrafven vid Tingsås

 

Andra begravningsplatser

 

Det finns dock exempel på mer ovanliga begravningsplatser, vilka troligen har ett direkt samband med pesten [2]:

 

1711-01-15

Sep. Gårdman Måns Sonesson i Grårör, vid gården i en backe, döde fred 6 januarij vid kvällen aetatis 60 åhr

 

1711-04-01

Sep. Gårdman Nils Yggesson i Ebbemåla, vid landsvägen

 

1711-05-23

Sep. Gårdman Mats Perssons son Enart i Väby, begrafven vid Väby hoos hans fader

 

Ur Backaryds begravningsbok [8]:

 

1711-05-06

Solldaten Christoph Klimstein ligger begrafven på Frånhals slätt i skoghen.

 

Man skulle också kunna tänka sig, att de soldater som enligt rullan avlidit i Blekinge vid den aktuella tidpunkten, men som saknas i kyrkboken, också skulle kunna ha blivit begravda på sådana, lite ovanligare, platser:

 

Nr 2 Johan Eberhard Reinshagen, enl 1712 års rulla död 1711-06-06 i Blekinge

Nr 53 Elias Müller, enl 1712 års rulla död 1711-05-28 i Blekinge

Nr 54 Abraham Habicht, enl 1712 års rulla död 1711-06-27 i Blekinge

Nr 74 Johann Raabe, enl 1712 års rulla död 1711-06-14 i Blekinge

Nr 79 Korpral Christoph Jentsch, enl 1712 års rulla död 1711-06-10 i Blekinge

Nr 82 Andreas Brettner, enl 1712 års rulla död 1711-05-17 i Blekinge

Nr 114 Hans Georg Günther, enl 1712 års rulla död 1711-06-21 i Blekinge