Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Präster och klockare i Hoby socken 1677-1718

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-01-20)

 

Källor

 

[1] Bräkne-Hoby C2 (1703-1720)

[2] Trohetsbrev 1677, Hoby socken

[3] Hilding Pleijel, "Svenska kyrkans historia, Femte bandet, Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772", Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Almqvist & Wiksells bokförlag, Uppsala 1935.

[4] Lunds domkapitels arkiv, biskopsvisitation 1696, FIIga2

[5] Gunnar Carlquist, "Lunds stifts Herdaminne", Ser. II Biografier, 13B, Listers och Bräkne kontrakt

[6] Hilmer Wentz, "Klockaren i helg och söcken - Från medeltid till nutid", Walter Ekstrands Bokförlag, Malmö 1980.

[7] Lunds domkapitels arkiv, klockaremål, FIIe

[8] Bräkne härads dombok, CD-versionen av Per Frödholm och Vanja Jonasson.

[9] Lunds domkapitels arkiv, konsistorieprotokoll, AI:3a, Anno 1696

[10] Peter Mutzell, "Bräkne härad i Blekinge", gradualavhandling 1747, i översättning från latinet av Åke Blennow

[11] Lunds domkapitels arkiv, Pesthandlingar, F III:8 1710-1712.

[12] Lunds domkapitels arkiv, biskopsvisitation 1718, FIIga6

[13] Bräkne-Hoby C3