Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Präster och klockare i Hoby socken 1677-1718

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-01-21)

 

Vad en handstil kan berätta

 

För Hoby socken åren 1703-1720 har man fördelen av en bitvis mycket detaljerad kyrkobok [1]. Denna kyrkobok var min allra första kontakt med gamla handskrifter från äldre tider och jag fascinerades av den mycket jämna och lättlästa handstilen som fyller boken från dess början till den 7 juni 1711 (med ett enda litet undantag i januari samma år). Därefter ersattes den vackra handstilen med en annan, mycket spretig och svårläst, för att sedan i resten av boken växla mellan denna senare och flera andra handstilar av varierande utseende.

 

Jag blev intresserad av de bakomliggande händelser som resulterat i att dessa vitt skilda handstilar hade använts i samma bok. Vilka var det egentligen som hade skrivit ner allt detta? Och vems var den vackra och lättlästa handstilen, den som aldrig mera återkom efter 7 juni 1711? Hade den personen kanske dött i pesten?

 

Det var detta som gjorde att jag blev intresserad av pesten i Hoby socken från allra första början. Sedan växte projektet, som projekt har för sed... :)

 

Men vad gäller handstilarna i kyrkboken, var det inte alltför svårt att ta reda på hur det förhöll sig. Den handstil som var lättast att identifiera var den som tillhörde prästen, Lars Hermansson Schlyter, detta därför att han skrev om sig själv i kyrkboken i första person. De övriga handstilarna krävde dock lite mer efterforskningar...