Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Hoby - socknen mitt på stora landsvägen

Blekinge under Karl XII är en mycket intressant period i landskapets historia. Mitt intresse är främst Hoby socken och Bräkne härad (området omkring nuvarande Bräkne-Hoby, mitt emellan Ronneby och Karlshamn), och på dessa sidor försöker jag ge en översikt över hur livet tedde sig för befolkningen där under denna tidsperiod.

 

Det handlar om allmoge, präster, statliga ämbetsmän, militärer, adelsmän och t.o.m. kungar - kort sagt om alla som möttes här mitt på "stora landsvägen" på väg till och från Karlskrona - men också om hur böldpesten kom till socknen och vad som sedan hände.

Tack till KJELL HOLMÅKER, CHRIS BJÖRVERUD-FRANSSON och PETER KYHL, som delat med sig av uppgifter om sina anor från flera byar i Hoby socken.

 

Tack även Blekinge museum, som i samband med utställningen om pesten i Blekinge 1711 fick användning för en del av mitt material samt inbjöd mig att hålla föredrag om pesten i Hoby, vilket jag gjorde den 2 april 2011 under rubriken "På stora landsvägen".